سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خداپرستی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: آیت الله امجد

 

ما از لحاظ تئوری همه خدا پرست هستیم ولی از لحاظ عملی پا را روی حق می‌گذاریم و طوری رفتار می کنیم انگار خدا نیست. این دین نیست دین یعنی آدم بداند که خدا حاضر و ناظر است و خدا دانا و تواناست. معیار بدهید دست مردم که اگر عالمی دیدیم که شیک پوش است نگوئیم این با خدا نیست و اگر کسی لباس شلخته پوشید بگوئیم با خداست.

برای مردم در راه خدا آبرو بگذارید، کاری که از دست شما بر می‌آید انجام دهید.

 

حضرت آیت الله امجد