سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

طلب دل
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: آقامجتبی تهرانی

طلب و خواستِ دل انسان، بی نهایت است.

از طرفی دیگر، هیچ چیز در انسان، از نظر خلقت، بیهوده نیست.

بنابراین باید موجود بی نهایتی وجود داشته باشد که دل را سیراب نماید والا خواستنِ بی اندازه ی دل و خلقت انسان به این شکل و با این نیازها، لغو و بیهوده خواهد بود.

اگر طلب بی نهایت باشد، مطلوب نیز بی نهایت است؛

پس از آنجا که گنجایش این ظرف، بی نهایت و بلکه فوق بی نهایت است، معلوم می شود که موجود بی نهایتی وجود دارد که دل آن را می طلبد.

این موجود، همان خدای سبحان است.

رسائل بندگی – آیت الله آقامجتبی تهرانی


 
حرف / عمل
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: آقامجتبی تهرانی

اظهار زبانی ایمان، کافی نیست.

یعنی به صرف اینکه یک نفر بگوید:

من ایمان دارم، نمی‌توان حرفش را پذیرفت؛

بلکه باید به عملش نگاه کرد و دید که آیا واقعاً او دل بستگی به خدا و دین او دارد و قلبش نورانی و صاف است؟ یا نه؛

از کارهایش پیداست که تعلّق به دنیا داشته و اعتقاد و ایمان به مبدا و معاد، در دل نفوذ نکرده است؟

ایمان، به خوب حرف زدن نیست؛ بلکه به خوب عمل کردن است.

رسائل بندگی – آیت الله آقامجتبی تهرانی


 
فرصت تاریخی
ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: آقامجتبی تهرانی

 

و نَبَغَ خامل الآفلین

... در تاریخ همواره پس از یک تحوّل،

معمولاً افراد بی لیاقت خود را وسط معرکه می‌اندازند و فرصت طلبی می‌کنند

و بیشترین لطمه را به حق و عدالت می‌زنند.

بحثی کوتاه پیرامون خطبه فدک برگرفته از درس‌های آقامجتبی تهرانی