سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اعجاز
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت‌الله غروی

اول معجزه رسول اَنام صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگترین آنها، قرآن است

و هم احکام شرع مقدس اسلام

و این تنها به اعتبار فصاحت و بلاغت آن نیست.

زیرا معرفت فصاحت و بلاغت قرآن شأن فصحا و بلغا عرب است نه تمام خلق،

پس هرگاه مردم جهان، اعجاز کتاب خدا را از قول بُلَغا عرب بپذیرند،

در اعتقاد به نبوت پیامبر حق، از دیگران تقلید کرده اند

و حال آنکه در اعتقادات، علم یقینی و برهان قطعی لازم است

و اعجاز قرآن نیز باید بر همگان آشکار باشد

و در این باب، تقلید از دانشمندان کافی نیست

بنابراین اعجاز کتاب الهی دارای ابعاد گوناگون است که کوچکترین آنها بُعد فصاحت و بلاغت می‌باشد

و فهمش ویژه متخصصین این فن است.

پس اعجازی که باید در همه‌ی اَزمان و ادوار، در دسترس بشر باشد،

آنست که هرکس در هر عصری بتواند درک کند که قرآن وحی مُنزل است و بشر از آوردن مثل آن ناتوان، تا حجت بر او تمام باشد

و هر عالِم و عامی چنان علمی از مندرجات قرآن، از لحاظ معانی و احکام پیدا کند

که بر او مسلم شود احدی از آحاد بشر قادر نیست چنین آیاتی بیاورد که مشتمل بر دقائق ارشاد بوده خلق را به سوی مصالح و جلب منافع و دفع مفاسد و سرانجام سعادت دنیا و عقبی هدایت کند

و نیز محتوی بر مطالبی باشد که اندیشه‌ی انسان به دقائق و رقائق حقایق آن نرسد

و نظم مهم و اَهمّش را فهم نکند.

 

نقل از مقدمه جلد دوم کتاب آدم از نظر قرآن نوشته آیت‌الله فقید سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی به ترجمه علی اصغر غروی اصفهانی


 
ایمان/اسلام
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت‌الله غروی

اکثر متکلمین و مفسرین گمان برده اند که معنای اسلام و ایمان دو گونه است و حال آنکه اگر در آیات قرآن خوب می نگریستند، حقیقت معنای هر یک بر آنها آشکار می گشت

در قرآن کریم، هر یک از کلمات اسلام و ایمان به دو معنی آمده است:

اسلام لسانیِ اقراری و اسلامِ حقیقیِ قلبی

و

ایمان ظاهریِ لفظی و ایمان صحیح عملی

 

آدم از نظر قرآن جلد اول صفحه 155 نوشته آیت‌الله فقید سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی ترجمه علی اصغر غروی اصفهانی


 
عالم
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت‌الله غروی

وظیفه ی مفسر و محدث و فقیه و هر فردی که در فنی از فنون علم وارد می‌شود، آن است که بنا را بر تدبر و تحقیق نهد، و بدون دلیل روشن و برهان قاطع، در هیچ مساله‌ای از مسائل آن علم، نه زبان بگشاید و نه خامه بدست گیرد،

مع الاسف این روش در علوم دینی کمتر جامه ی تحقق پوشیده و بیشتر کتاب ها را از نقل اقوال و قیل و قال و نزاع و جدال و تمسک به مغالطات که مخالف عقل سلیم و کتاب حکیم است، مملو ساخته‌اند و راه ضلال و اضلال را در نوشته‌های خود پیموده اند و بر لغزش و خطا و انحراف و اشتباه خود استوار مانده، بافته و تافته ی افکار و آراء خود را درست دانسته و سخن برحق دیگران را خلاف حق و حقیقت تلقی نموده اند.

 

آدم از نظر قرآن جلد اول صفحه 135 نوشته آیت‌الله فقید سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی ترجمه علی اصغر غروی اصفهانی


 
اصلاح جهانی؟
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت‌الله غروی

انسان در کشف حقایق و فهم مقاصد دین هم، به واسطه‌ی غلبه‌ی شیطان و هم هوی در معرض لغزش و خطا است، به دلیل آنکه می‌بینیم اکثر مردمی که به دین الهی گرویده و خود را مومن پنداشته‌اند، دین را بازیچه، و مقصد اصلی دین و شرع را که معاش و معاد نوع بشر و تکمیل نفوس آنهاست، به کلی از بین می برند، و از کارهای شنیع و حرامی چون رباخواری، منع زکوه و حقوق شخصی و اجتماعی، احتکار، ارتشاء، حکم ناروا، گواهی دروغ، کم و گران فروشی و هزاران اخلاق رذیله‌ی دیگر احتراز نمی کنند.

عجیب‌تر آنکه امیال نفسانی و اغراض فاسد خود را که مخالف هدف دین و ناقض غرض آنست، منافی ایمان و تقوی نمی دانند. میل و هوای نفس خود را اصل و ملاک گرفته و احکام دین را که برخلاف میل آنهاست، با تاویلات بی اساس و مضحک و دستاویزهای متناقض، از کار می اندازند، و آنها را با مقاصد خود وفق داده، بلکه با اوهام و خرافاتشان تطبیق می کنند.

چنین روشی علاوه بر اینکه نتیجه‌ی دین را معکوس می‌نماید، آن را در نظر دیگران بی ارج و بها، و بی فایده و ثمر، بلکه مضر و مخل نظام جلوه می‌دهد.

...

به همین منوال در هر مرحله‌ای، هوی و شهوت را بر مقررات دین تحکیم نموده اوامر و نواهی خدا را عاطل و باطل می‌سازند.

ربا را معامله، رشوه را هدیه و حق‌الجُعاله، احتکار و گران فروشی را حق و مالکیت و ... می‌دانند و همه‌ی آیات قرآن و سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله را درباره نهی از غِش و تدلیس و تزویر، عموما و خصوصا، چون مخالف میل آنهاست، نشنیده انگاشته و یا تاویل می‌کنند.

از همه‌ی اینها عجیب تر آنکه اینان گمان می‌برند با این عقیده و عمل، می‌توانند جامعه‌ی خود را غنی و نیرومند و شریف و ارجمند سازند، بلکه جهانی را به صلاح آورند، با آنکه خود نیز مثل بی دینان، زهر قاتل و درد بی‌درمان بشرند.

آدم از نظر قرآن جلد اول صفحه 62 نوشته آیت‌الله فقید سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی ترجمه علی اصغر غروی اصفهانی