سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

صراط
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت الله صادقی تهرانی

صراط سه گونه هست:

  1. صراط مستقیم که حقیقت ذاتی آن واحد است، این صراط به هیچ وجه تعدد و تکثرپذیر نیست و اختلاف و تضاد و تباین در آن معنا ندارد.
  2. صراط جحیم یا مغضوبین در راه عناد با حق و سرپیچی از آن به گونه‌ای منحرف‌اند که صراط جحیم مقصد نهایی آنهاست.
  3. صراط ضالین یا گمراهان... گمراهانی غرق در حیرت که سرگردانی آنان را رها نمی‌کند، چنانکه آنان هم حیرت را رها نمی‌کنند.

تفسیر فرقان اثر آیت الله فقید صادقی تهرانی


 
مغضوب و ضال
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: آیت الله صادقی تهرانی

                 به نام خدا

غیر المغضوب علیهم ولا الضالین

صراط مغضوبین راه منحرفی است که در بیراهه بودن ثابت است...

ضالین کسانی هستند که در پیروی صراط مستقیم خدایی، قاصرند یا مقصرند،

لکن قصور یا تقصیرشان خالی از عناد بوده و در گمراهی خود حیرانند و نمی‌دانند در چه راهیی قدم گذارند، لذا احتمال هدایتشان بیشتر است.

مغضوب علیهم اختصاص به یهودیان ندارد،

زیرا تمامی آنان با صراط مستقیم حق معاند نیستند،

همچنین اعمال و عقاید غیر این یهودیان احیاناَ همچون یهودیان و حتی بدتر از آنان است،

گرچه مسیحی، یا مسلمان شیعه باشند،

زیرا چه بسا اسلام و قرآن ضربه‌ای که از مسلمانان معاند می‌خورد از ضربه یهودیان بیشتر است...

همین طور هم ضالین در اختصاص نصرانیان نیست،

بلکه کل افرادی که از روی قصور یا تقصیر راه خدا را گم کرده و در سرگردانی به سر می‌برند از ضالین هستند.

تفسیر فرقان اثر آیت الله فقید صادقی تهرانی