سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اسوه حسنه
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: بازرگان

آیا همان طور که آل سفیان در زمان گذشته ننگ اسلام بودند، مسلمانان امروزی لطمه‌ای به حقیقت و حقانیت اسلام و سعادت خود نمی‌زنند؟

ملاحظه کنید که شعار رسمی دولت سعودی؛ که دو شمشیر متقاطع برهنه، به انضمام کلمه‌ی لا اله الا الله، محمد رسول الله است، چه خیانتی به اسلام است!

چه سلاح برنده و سند گوینده به دست دشمنان مسیحی ما می‌دهد، که گفته‌اند و می‌گویند:

اسلام به زور شمشیر به دنیا تحمیل شده است!

این شعار از ریشه‌ی اسلام که سلم و سلامتی و سلام است گرفته شده، یا از دل بادیه‌نشینان خشن عرب، و از اولادان قاتلین دودمان رسالت؟

... آیا وضع ننگین و نکبت‌بار اخلاقی و مدنی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که در مقابل ملل دیگر داریم، خود لطمه و خیانتی به حقیقت و حقانیت اسلام نیست؟

آیا به دنیا (و به افراد و جوانان خودمان) نمونه‌های عملی زنده ارائه نداده، آنها را دچار این اشتباه نمی‌کنیم که مسلمانی مترادف با عقب افتادگی و خواری است؟

(یادداشتی از سفر حج) م.آ. 9 - مهدی بازرگان - 9/3/1339

 


 
مرد جامع انسانیت
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: بازرگان

حقیقتاً عجیب است!

بزرگ مردی که آن سعادت و نعمت و سلامت و سیادت را به مردم وحشی عرب داده بود،

هنوز از میانشان نرفته، چنان رفتار سبعانه با ذریّه و دست پروردگانش کردند و مرتکب چنان اعمال خلاف اسلامیّت و انسانیّت شدند!

او چقدر بزرگ بود و اینها چقدر کوچک!

در حقیقت عمل آنها که به نظر ما غیرعادی و شگفت می‌آید،

بنا به طبیعت و تربیت که داشتند، بسیار عادی و طبیعی بود و نباید انتظار چنین تحوّل و رشد سریعی را داشته باشیم.

آنچه عجیب و غیرعادی و غیرطبیعی بود، این است که از میان چنان قوم بی تمیز بی همه چیز، کسی بیرون بیاید که سراپا رافت و رحمت باشد.

از منجلاب کثافت، چشمه‌ی زلال طهارت بجوشد.

از انبوه ابرهای جهالت و ظلمت، خورشید روشنائی و دانش پروری سِرِشته شود.

از گله ی حیوانات درنده، مرد جامع جمیع فضائل انسانیت بیرون آید.

(یادداشتی از سفر حج) م.آ. 9 - مهدی بازرگان - 9/3/1339


 
بازگشت به قرآن
ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: بازرگان

ببینید چقدر وقت و دقت به کار رفته است که بچه‌ها قبل از رسیدن به سن 5 یا 6 سالگی تجویدشان درست باشد تا بدانند که ح را از چه مخرجی بگویند و ض ولاضالین را چگونه تلفظ کنند و ع را چگونه از حلق ادا کنند و بعد تعلیم صوت و صدا.

نمی خواهم بگویم که اینها غلط یا بد است؛

عیب و اشکال این است که به همین جا متوقف می‌شود و اصلا کاری ندارند که این آیه‌ای را که طفل می‌خواند، بداند که چیست و معنی و مفهومش چیست.

بازگشت به قرآن - مهدی بازرگان - 5/9/1359