سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ملامت‌گر
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

  

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت‌گر بی‌کار کجاست


حافظ

 
گوهر مقصود
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود
خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید


 
خوشدل
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
که ز بند غم ایام نجاتم دادند


 
زنده دل
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

حافظ


 
آشیان تو
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست


حافظ


 
چاره صبر
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


صبر است مرا چاره هجران تو لیکن
چون صبر توان کرد که مقدور نماندست
در هجر تو گر چشم مرا آب روان است
گو خون جگر ریز که معذور نماندست

حافظ


 
بهار عمر
ساعت ٧:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر
از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست
کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

حافظ


 
محرم راز
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


محرم راز دل شیدای خود
کس نمی‌بینم ز خاص و عام را
صبر کن حافظ به سختی روز و شب
عاقبت روزی بیابی کام را


 
شیرین سخن
ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران
کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت
یار شیرین سخن نادره گفتار من است!


 
آشفته حال
ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


ز آشفتگی حال من، آگاه کی شود؟!
آن را که دلْ نگشت، گرفتار این کمند

حافظ


 
دعای عمر
ساعت ٦:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت
ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت!


 
پند صواب
ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


پند حکیم محض صواب است و عین خیر
فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
دربند آن مباش که نشنید یا شنید!


 
غم عشق
ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است

حافظ


 
صبر بر باد رفته
ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد


حافظ


 
دم خوش
ساعت ٦:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
او را به چشم پاک توان دید چون هلال
هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست


حافظ


 
درد و درمان
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ

به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حافظ