سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

غم تنهایی
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی


حافظ

 
عاقبت
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

حافظ

 
گنج عافیت
ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر
که گنج عافیتت در سرای خویشتن است
بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او
هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است


 
آب حیات
ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
حافظ ار آب حیات ازلی می‌خواهی
منبعش خاک در خلوت درویشان است

 
حسن عاقبت
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست
آن به که کار خود به عنایت رها کنند

حافظ

 
منت همت
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا
بر منت‌های همت خود کامران شدم
اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود
در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم
🌷
حافظ

 
مژده
ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند


 
اهل خدا
ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد


حافظ

 
تبسم گل
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
رضا به داده بده وز جبین گره بگشای
که بر من و تو در اختیار نگشادست
نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل
بنال بلبل بی دل که جای فریادست

حافظ

 
صدای عشق
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی
شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند

 
غایب
ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک
باور مکن که دست ز دامن بدارمت


حافظ

 
جدل با حق
ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

 
نعمت درویشی
ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز
ورای حد تقریر است شرح آرزومندی
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
حافظ

 
غبار غم
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
غبار غم برود حال خوش شود حافظ
تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار

 
قناعت
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی


حافظ

 
سرو خرامان
ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


اگرچه در طلبت هم‌عنان باد شمالم
به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم
زکوی یار بیار ای نسیم صبح غباری
که بوی خون دل ریش از آن تراب شنیدم
بخاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ
که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم


 
لعل صبر
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود
از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

حافظ


 
دل و جان
ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت
که اگر سر برود از دل و از جان نرود

حافظ


 
مهر
ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر
آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟!
حافظ


 
بنده عشق
ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم


 
کوی دوست
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است


حافظ


 
غنچه دلتنگ
ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش
کز دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم

حافظ


 
کوی دوست
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است


حافظ


 
حائل
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز


 
نسیم صبح
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را


 
درخت دوستی
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد


حافظ


 
ملامت‌گر
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

  

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت‌گر بی‌کار کجاست


حافظ

 
گوهر مقصود
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود
خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید


 
خوشدل
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
که ز بند غم ایام نجاتم دادند


 
زنده دل
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

حافظ


 
آشیان تو
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست


حافظ


 
چاره صبر
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


صبر است مرا چاره هجران تو لیکن
چون صبر توان کرد که مقدور نماندست
در هجر تو گر چشم مرا آب روان است
گو خون جگر ریز که معذور نماندست

حافظ


 
بهار عمر
ساعت ٧:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر
از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست
کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

حافظ


 
محرم راز
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


محرم راز دل شیدای خود
کس نمی‌بینم ز خاص و عام را
صبر کن حافظ به سختی روز و شب
عاقبت روزی بیابی کام را


 
شیرین سخن
ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران
کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت
یار شیرین سخن نادره گفتار من است!


 
آشفته حال
ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


ز آشفتگی حال من، آگاه کی شود؟!
آن را که دلْ نگشت، گرفتار این کمند

حافظ


 
دعای عمر
ساعت ٦:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت
ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت!


 
پند صواب
ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


پند حکیم محض صواب است و عین خیر
فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
دربند آن مباش که نشنید یا شنید!


 
غم عشق
ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است

حافظ


 
صبر بر باد رفته
ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد


حافظ


 
دم خوش
ساعت ٦:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
او را به چشم پاک توان دید چون هلال
هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست


حافظ


 
درد و درمان
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ

به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حافظ