سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مونس دل
ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی
غمت مباد و گزندت مباد و درد مباد
که مونس دل و آرام جان و دفع غمی
سعدی

 
مقبول
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

کس نستاندم به هیچ، ار تو برانی از درم

مقبل هر دو عالمم، گر تو قبول می‌کنی

سعدی


 
آه دل
ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

مراد ما وصال توست از دنیا و از عقبی

وگرنه بی شما قدری ندارد دین و دنیا را

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوری

برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را

سعدی


 
پیام صبحگاهی
ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

چندان بنشینم که برآید نفس صبح

کآنوقت به دل می‌رسد از دوست پیامی

سعدی


 
چاره عاشق
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

سعدیا تسلیم فرمان شو که نیست

چارۀ عاشق بجز بی‌چارگی


 
رنگ بهاری
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

به رنگ و بوی بهار ای فقیر قانع باش

چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی

سعدی


 
بازآ
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست

باد نوروز علی‌رغم خزان باز آمد

سعدی


 
خاموشی عاشق
ساعت ٢:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

موجب فریاد ما، خصم نداند که چیست

چاره‌ی مجروح عشق، نیست بجز خامشی

سعدی


 
اختر
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گر به کنار آسمان، چون تو برآید اختری

روی بپوشد آفتاب از نظرش به معجری

سعدی


 
صنما
ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

از بس که در نظرم، خوب آمدی صنما

هر جا که می‌نگرم، گویی در نظری

سعدی


 
گشایش
ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

دری بروی من ای یار مهربان بگشای

که هیچکس نگشاید اگر تو در بندی

سعدی


 
عشق و عقل
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

فرمان عشق و عقل به یک جای نشنوند

غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی

سعدی


 
ابر گریه
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

زمین تشنه را باران نبودی بعد ازین حاجت

اگر چندانکه در چشمم سرشک اندر سحابستی

سعدی


 
خواب مجنون
ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

چشم مجنون چو بخفتی همه لیلی دیدی

مدعی بود اگرش خواب میسر می شد

سعدی


 
حدیث دوست
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تو را نادیدن ما غم نباشد

که در خیلت به از ما کم نباشد

حدیث دوست با دشمن نگویم

که هرگز مدعی محرم نباشد

سعدی


 
خاطر تو
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هرکس به تماشایی، رفتند به صحرایی

ما را که تو منظوری، خاطر نرود جایی

سعدی


 
تنهایی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

ز گفت و گوی عوام احتراز می‌کردم

کزین سپس بنشینم به کنج تنهایی

سعدی

 


 
میوه شیرین
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

آن بوستان میوه‌‌ی شیرین که دست جهد

دشوار می‌رسد به درخت بلند او

سعدی


 
حکایت دوست
ساعت ٥:٤٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

هر گل نو که در جهان آید

ما به عشقش هزاردستانیم

هرچه گفتیم جز حکایت دوست

در همه عمر از آن پشیمانیم

سعدی


 
مهر روزگار
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

سعدی به روزگاران، مهری نشسته در دل

بیرون نمی‌توان کرد، الا به روزگاران


 
درد نهان
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هزارم درد می‌باشد که می‌گویم نهان دارم

لبم با هم نمی‌آید چو غنچه روز بشکفتن

سعدی


 
کنج خلوت
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

اگر کنجی بدست آرم دگربار

منم زین نوبت و تنها نشستن

سعدی


 
خار و گل
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

میان باغ حرام است بی تو گردیدن

که خار با تو مرا به، که بی تو گل چیدن

سعدی


 
چاره کار
ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

سعدیا حسرت بیهوده مخور دانی چیست؟

چاره‌ی کار تو، جان دادن و جانان دیدن


 
آرزوی خواب
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

به خوابی آرزومندم و لیکن

سر بی دوست چون باشد به بالین؟

سعدی


 
خواب و خیال
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

شبی خیال تو گفتم ببینم اندر خواب

ولی ز فکر تو خواب آیدم؟ خیال است این

سعدی


 
خاطر من
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

تا تو به خاطر منی، کس نگذشت بر دلم

مثل تو کیست در جهان، تا ز تو مهر بگسلم

حاصل عمر صرف شد، در طلب وصال تو

با همه سعی اگر بخود، ره ندهی چه حاصلم؟

فکرت من کجا رسد، در طلب وصال تو؟

این همه یاد می‌رود، وز تو هنوز غافلم

سعدی


 
آرزو
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی
 

 

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم

به گفت وگوی تو خیزم به جست‌وجوی تو باشم

سعدی


 
خلوت صحرا
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گر به صحرا دیگران از بهر عشرت می‌روند

ما به خلوت با تو ای آرام جان آسوده‌ایم

سعدی


 
راه بادیه
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

سعدی


 
شادی خور
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی

مگر آن وقت که شادی‌خور و غمخوار تو باشم

سعدی


 
نسیم سحری
ساعت ٤:٤۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

شب دراز به امید صبح بیدارم

مگر که بوی تو آرد نسیم اسحارم

من از حکایت عشق تو بس کنم؟ هیهات

مگر اجل که ببندد زبان گفتارم

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

یکی تمام بود مطلع بر اسرارم

سعدی


 
قیامت
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

قیامتم که به دیوان حشر پیش آرند

میان آن همه تشویش در تو می‌نگرم

سعدی


 
پند دوست
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گر دشمنم ایذا کند و دوست ملامت

من فارغم از هرچه بگویند که هستم

بند همه غم‌های جهان بر دل من بود

در بند تو افتادم و از جمله برستم

سعدی


 
آتش محنت
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

به تولای تو در آتش محنت چو خلیل

گوییا در چمن لاله و ریحان بودم

تا مگر بک نفسم بوی تو آرد دم صبح

همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم

سعدی


 
حدیث عشق
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گهی بر درد بی درمان بگریم

گهی بر حال بی سامان بخندم

مجال صبر، تنگ آمد به یک بار

حدیث عشق بر صحرا فکندم

سعدی


 
ترک یار
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تنگ چشمان نظر به میوه کنند

ما تماشا کنان به بستانیم

ترک جان عزیز بتوان گفت

ترک یار عزیز نتوانیم

سعدی


 
بی صبری
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تا قوت صبر بود کردیم

دیگر چه کنیم اگر نباشد؟

سعدی

 


 
خاطر دوست
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان

هر روز خاطر با یکی، ما خود یکی داریم و بس

سعدی


 
رنج راه
ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

سعدی اگر طالبی، راه رو و رنج بر

یا برسد جان به حلق، یا برسد دل به کام

 


 
خواب و بیدار
ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

شب دراز نخفتم که دوستان گویند

به سرزنش: عجباً للمحبّ کیف یَنام

سعدی


 
قدر دوست
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تو بر کنار فراتی ندانی این معنی

به راه بادیه دانند قدر آب زلال

اگر مراد نصیحت کنان ما این است

که ترک دوست بگویم، تصوری است محال

سعدی


 
فراغ
ساعت ٤:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تو را فراغت ما گر بود و گر نبود

مرا بروی تو از هر که عالمست فراغ

سعدی


 
حرف مردم
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هر که خواهد در حق ما هرچه خواهد گو بگوی

ما نمی‌داریم دست از دامن دلدار خویش

سعدی


 
فغان
ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش؟

نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش

نرسد ناله‌ی سعدی به کسی در همه عالم

که نه تصدیق کند کز سر دردی‌است فغانش


 
درد و درمان
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

خوش است درد که باشد امید درمانش

دراز نیست بیابان که هست پایانش

سعدی


 
غیبت دوست
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور

قل هو الله احد، چشم بد از روی تو دور

آنچه در غیبتت ای دوست به من می‌گذرد

نتوانم که حکایت کنم الا به حضور!

سعدی


 
تمنا
ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

هرکسی را سر چیزی و تمنای کسی است

ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر

هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید

گویم این نیز نهم بر سر غم‌های دگر

سعدی


 
طبع پرواز
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

مرغ پرنده اگر در قفسی پیر شود

همچنان طبع فرامش نکند پروازش

سعدی


 
هوای باغ
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گفتی هوای باغ در ایام گل خوشست
ما را بدر نمی‌رود از سر هوای یار
ما را از درد عشق تو با کس حدیث نیست
هم پیش یار گفته شود ماجرای یار
هرکس میان جمعی و سعدی و گوشه‌ای
بیگانه باشد از همه خلق آشنای یار

 
راز پنهان
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

صبر هم سودی ندارد که آب چشم

راز پنهان آشکارا می‌کند

سعدی


 
در رحمت
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

توانگرا در رحمت به روی درویشان

مبند و گر تو ببندی خدای بگشاید

سعدی


 
انتظار
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

به انتظار تو آبی که می‌رود از چشم

به آب چشم نماند که چشمه می‌زاید

سعدی


 
جمال دوست
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

چشمی که جمال تو ندیدست چه دیدست؟

افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند

سعدی


 
بیداد نیکوان
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست

الا در آن مقام که ذکر شما رود

ای آشنای کوی محبت صبور باش

بی‌داد نیکوان همه بر آشنا رود

سعدی


 
شرح غم
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

صفت عاشق صادق به درستی آنست

که گرش سر برود از سر پیمان نرود

سعدیا گر همه شب شرح غمش خواهی گفت

شب به پایان رود و شرح به پایان نرود


 
سخن عشق
ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی

که ز دوستی بمیریم و تو را خبر نباشد

چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او

سخنی ز عشق گویند و درو اثر نباشد

سعدی


 
خاطر بلبل
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی ،ادبیات

ای گل خندان نوشکفته نگه‌دار

خاطر بلبل که نوبهار نماند

پار گذشت آنچه دیدی از غم و شادی

بگذرد امسال و همچو پار نماند

سعدی شوریده بی‌قرار چرایی؟

در پی چیزی که برقرار نماند