سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شکوه خزان
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سهیل محمودی

 

در این خزان که شکوه بهار با ما نیست

شکسته حال تر از من میان گل ها نیست

سهیل محمودی