سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

غربیان و ما
ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سیاست

تفاوت ما و غربیان در شیوه برخوردمان با مرگ یا گذشته است. 
غربیان در آخرین مرحله به مرگ می‌پردازند، اما ما آن را در اولویت می نهیم.

غربیان گذشته را یک نوع سرگرمی، وقت گذرانی و رهایی از فشار زندگی تلقی می‌کنند ولی ما اصرار داریم تا از آن یک وظیفه، حرفه و نظریه بسازیم.
توسل دائمی ما به نیاکانمان، زمان حاضر را برایمان به یک دوره وقفه یا دوره انتظار تبدیل می‌کند که درگیری ما در آن بسیار اندک است. 

در واقع، زمان حاضر، برای ما شرایط تلخ و دردناکی است.

نقل از صفحه 75 کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش
نوشتهٔ فاطمه مرنیسی
ترجمهٔ ملیحه مغازه‌ای
نشر نی


 
جامعه شناسی خودکامگی 9
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

جوامع انسانی زمان طولانی طی کرده اند تا جرم را از حالت تعلق به فرد جدا کنند و به آن حالتی اجتماعی بدهند. مجرم را متجاوز به حقوق اجتماع می دانند و عمل او را یک پدیده اجتماعی تلقی می کنند. این گونه تلقی محاسن زیادی دارد. زیرا اجازه می دهد جرم را پدیده ی قانونمندی تصور کنید و بشناسید و اقدامات احتیاطی پیشگیرانه در مورد آن به کار برید. در چنین بُعدی هم از تکرار جرم به طور نسبی جلوگیری می شود و هم مجرم اصلاح می شود و اگر خودکامگی، جرمی سیاسی و پدیده ای اجتماعی تلقی شود، به طور قطع به دنبال زمینه های رشد آن و اقدامات پیشگیرانه برای بروز آن می روند، سعی می کنند آن. را بشناسند و عوامل پدید آوردنده ی آن را بیابند. اما اگر خودکامگی در خودکامه خلاصه شود و با دید فردی و متغیرهای شخصی با آن برخورد گردد، حاکم خودکامه را با خودکامه ی دیگری جایگزین می کنند. و این همان روند جمشید، ضحاک و فریدون می شود که با خسارتی جبران ناپذیر برای مملکت همراه است

مبارزه با خودکامه، مبارزه ای انفعالی است که در آن معمولا همکاری با دولت قطع می شود و سپس حالت تخریب به خود می گیرد و نهایتا موجب متلاشی شدن حکومت می گردد یا دولت توسط بیگانگان ساقط می شود.

جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضا قلی


 
سیرالملوک 5
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

معروفان را که جامگیِ گران (حقوق زیاد) دارند بباید گفت تا تجمّل و سلاح و آلت جنگ سازند و غلام خرند که جمال و نیکویی و شکوه ایشان اندر این بود نه اندر تجمّل و آلت و زینت خانه و هر که را از این معنی بیشتر بود به نزدیک پادشاه پسندیده‌تر باشد و در میان همالان (هم‌ردیفان) و لشکر با شکوه‌تر و آراسته‌تر بود.

نظام نامه سیاست گزیده سیاست نامه سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی


 
جامعه شناسی خودکامگی 10
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

 

تحقق عدالت اجتماعی به صورت نسبی به هوش، خلاقیت، خستگی ناپذیری، حس مسئولیت، اشتراک مساعی، ادبیات سیاسی گسترده، سطح بالای معلومات ملی و ساختار اقتصادی پیشرفته و متنوع نیاز دارد و امکان تحمیل آن به یک فرهنگ سراسر جهل و خصومت و خشونت وجود ندارد

نکته دیگر اینکه امر تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چیزی نیست که از بالا تضمین و قابل گسترش باشد

کسانی که بالا هستند، یعنی حاکمان، کسانی هستند که دیروز پایین بوده اند و الگوهای فکری و رفتاری خود را از پایین یعنی پیکره ی اجتماع گرفته اند

جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضا قلی

 

 


 
سیرالملوک 4
ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

 

به هر شهری نگاه کنند تا آنجا کیست که او را بر کار دین شفقتی است

و از ایزد تعالی ترسان است و صاحب غرض نیست.

او را بگویند که :

امانت این شهر و ناحیت در گردن تو کردیم. آنچه ایزد تعالی از ما پرسد ما از تو پرسیم. باید که حال عامل و قاضی و شحنه و محتسب و رعایا و خرد و بزرگ می دانی و می پرسی و حقیقت آن معلوم ما گردانی و در سرّ و علانیّت می‌نمایی آنچه واجب آید اندر آن می‌فرماییم.

و اگر کسانی که بدین صفت باشند و امتناع کنند و این امانت نپذیرند ایشان را الزام باید کرد و به اکراه بباید فرمود.

نظام نامه سیاست گزیده سیاست نامه سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی


 
جامعه شناسی خودکامگی 4
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست
در فرهنگ گذشته ایران 
هیچ گاه این فکر تسلط نیافت که اقتصاد شکوفایی ایجاد شود 
تا هزینه‌های اداره مملکت از آبادانی آن تحصیل گردد؛
بلکه فکر غالب این بود که از طریق مالیات های بسیار سنگین و غارت، 
هزینه های مملکت داری تامین شود.

مکانیسم کار ساده است:
زمانی که 
تعدادی افراد بی تجربه و بدون تخصص و علم و آگاهی از سوابق ملکداری
 بر حکومت تسلط بیابند، چه خواهند کرد؟

حل مسائل اقتصادی مملکت نیاز به 
تجربه و دانش وسیع و افراد کاردان و طرز تفکر ویژه ای دارد
رونق حیات جمعی به 
تولید بیش از مصرف و فداکاری و اشتراک مساعی نیازمند است
اگر قوم فاقد صلاحیتی حاکم شود، 
برداشت های خود را بر یافته های جدید بار می کند؛
فرهنگ قبیله ای، به طور قطع، 
تجربیات خود را با فشار قدرت نظامی جدید بر مردم اعمال می کند 
و آن قدر آن را ادامه می دهد تا نظام منفجر شود
فهم این نکته خیلی ساده است 
آنها جز این راه، راهی را نمی شناسند
مردمانی که در بیابان از طریق شکار و دامداری زندگی را می گذرانند 
و حکومت را شکار می خوانند 
اگر به آن دست یافتند، چه می کنند ؟
آیا این دقایق را در نظر خواهند گرفت که 
به پشتوانه نیروهای تولیدی و ایجاد امنیت اجتماعی به تولید اقدام کنند 
و سپس از شکوفایی اقتصاد بهره برند؟
اصلا درک چنین چیزی از نظر ساختاری فکری و اجتماعی 
برای آنان مقدور بوده است؟
هرگز 
به نظر من واقعیت اجتماعی که 
می توانند هزاران برهان برای تأیید آن اقامه کنند،
که حماقت در ایران ساختاری بوده و نه فردی، 
یعنی ما شاهد حماقت جان گرفته در رفتار اجتماعی هستیم،
جایی که بدون آن عملکرد معمول اجتماع دچار بحران و تشتت میشود.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی

 
جامعه شناسی خودکامگی 3
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست
هرکس در ایران به پادشاهی می رسید یا سلسله ای را تاسیس می کرد 
عملا به کمک نیزه گذار به این توفیق دست می یافت.
مردمی هم که به عنوان سپاهی پیرامون کسی جمع می شدند،
یک انگیزه بیشتر نداشتند و آن هم این که از آسان ترین راه ثروتمند شوند
به همین دلیل کمک می کردند
تا کسی پادشاه شود تا از پادشاهی او بهره گیرند
...
و اما آنکه پادشاهی را به ارث می برد
چون بدون حمایت دربار و سران نظامی
امکان استقرار وارثان بر تخت نبود
به اجبار این بخشش را جاری می کرد
و هیچ حاکمی را گریز از این عمل نبود.
در غیر این صورت به دست سربازان خود غارت
و احتمالا کشته می شد.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی

 
جامعه شناسی خودکامگی 2
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست
هریک از نیروهای اجتماعی که حذف شود،
زمینه مساعدی برای ظهور ضحاک خواهد بود.
حکومت نظامی و تلقی اینکه همه برازندگی کشور از سپاه ناشی می شود،
از عواملی است که نیروهای دیگر اجتماعی را نادیده می گیرد یا به مرور تخریب می کند
و این به دو اعتبار از عناصر بروز ضحاک است:
اول اینکه از نظر پشتوانه فکری-فرهنگی این توجه را 
از همه نیروها به ارتش معطوف می کند 
و این امر زمینه مساعدی برای قدر و بهای بیش از اندازه دادن به این نیروست 
و از طرف دیگر هم عملاً ساختار مادی نظام اجتماعی را 
به سوی چنین گرایشی سوق می دهد 
که برای نیروهای نظامی جایگاه ویژه ای سامان دهد و نیروهای دیگر را تضعیف کند.
تجربه نشان داده است که 
پادشاهان نالایق با تکیه به نظام ارتش غیرقابل کنترل، 
مضرترین نوع حکومت سیاسی را تشکیل داده اند 
که متاسفانه این نوع قدرت سیاسی متکی بر فرهنگ قبیله ای 
از اجزای لاینفک تاریخ سیاسی گذشته ایران بوده است.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی

 
سیرالملوک 1
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

 

سلطان سعید ملکشاه در سال چهارصد و هفتاد و نه چند کس را از بزرگان دولت و پیران و دانایان بفرمود که:

هریک در معنی مملکت اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهد و روزگار ما نه نیک است و در دیوان و درگاه و مجلس و بارگاه ما شرط آن به جای نمی‌آورند یا بر ما پوشیده است و کدام شغل است که پیش از ما پادشاهان شرایط آن به جای آورده‌اند و ما تدارک نمی‌کنیم

و نیز از هرچه از آیین و رسم ملوک گذشته بوده است همچون سلجوق و دیگران بیندیشید و روشن بنویسید و بر رای ما عرضه کنید تا ما در آن تامل کنیم

تا پس از این کارهای دینی و دنیاوی بر قاعدۀ خویش رود و شرط هر شغلی به جای آورده شود و آنچه نه نیک رفته است از آن بازدارند که چون خدای تعالی، جهان را به ما ارزانی داشت و نعمت‌ها بر ما تمام گردانید و دشمنان ما را مقهور کرد،‌ نباید که هیچ چیز در مملکت ما بعد از این ناقص باشد و شغل‌ها به ناواجب رود و یا چیزی بر ما پوشیده ماند.

نظام‌نامۀ سیاست گزیدۀ سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی به انتخاب مهدی محقق از میراث ادب فارسی انتشارات سخن


 
جامعه شناسی نخبه کشی
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

سیاست روس و انگلیس و سپس آمریکا در این دویست سال همین بوده است که با دولت ها کنار بیایند و می دانسته اند که دولت مردان ایران با امکاناتی که در اختیار دارند، قادرند تحمیق ملت را به منتها درجه برسانند و هر گونه که بخواهند از مردم سواری بگیرند و هر وقت لازم دیدند که مردم را بشورانند انقلاب کنند.

بعد هم که منافع کشورهای ذی نفع مثل اسرائیل، شوروی، آمریکا و انگلیس در منطقه ایجاب کند، به هر طریقِ ممکن با حکومت مردمی کنار آیند یا اینکه آن را سرنگون کنند. این کار را به صور مختلف انجام می دهند. ملت هم بعد از چند سالی دوباره خود را در خانه ی اول می بیند.

این چیزی است که بارها انجام گرفت.

در زمانِ مصدق و بعد از ایام دولت او مشابه این جریان در مصر پدید آمد. زمانی که کانال سوئز در سال 1956، یعنی سه سال پس از کودتا علیه مصدق، ملی شد چه هلهله و شادی که مردم نکردند و سپس مصر مورد تجاوز اسرائیل، انگلیس و فرانسه قرار گرفت. فرانسه به جهت اینکه پایگاه انقلاب الجزایر را بکوبد و انگلیس برای منافع خود در کانال و اسرائیل به عنوان دست نشانده ی اینها و همین طور برای کسب منافع خود در منطقه وارد عمل شدند.

به همان دلایل که آمریکا در ابتدا از مصدق حمایت کرد از مصر نیز حمایت کرد و ناصر خود معترف بود که علت پیروزی اش حمایت آمریکا بوده است.

ولی در همان حال کشورهای استعماری با شناخت عمیقی که از فرهنگ مصریان داشتند، به این تحلیل رسیده بودند که به زودی انور ساداتی از این حرکت مصر بیرون خواهد آمد، همان طور که از نهضت ایرانیان هویدا و امینی و شریف امامی درآمدند.

در زمان امیرکبیر هم کلنل شیل می گفت از اصلاحات امیر نباید نگران شد، چون اقدامات او دارای ساختار فرهنگی – اجتماعی نیست و کاری است فردی و به محض رفتن امیر همه از هم خواهد پاشید.

این خود نشان دهنده ی عمق بینش غربیان نسبت به ما است و این ان چیزی است که ما خود بدان جاهلیم، و عواطف و علایق را عقل و فکر می پنداریم.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی


 
ناسیونالیسم فرسوده
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

دوران پهلوی یک برهه از تاریخ استبداد ایران است که با لباس فاخر مدرنیسم یعنی ایرانِ نوین که در واقع یک برداشت شبه مدرنیستی بود، دوران حیات خود را با یک ناسیونالیسم تند شروع کرد.

شبه مدرنیسم و ناسیونالیسمی که در 1357 دچار گرفتاری های شدید شد و پاره ای از مبانی آن از پا درآمد و در حالی که آن شبه مدرنیسم به حیات خود ادامه می دهد، ناسیونالیسم فرسوده ی آن نیز با تعابیر جدیدی در حال نبرد با فرهنگ ایران اسلامی است.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی


 
ما چگونه ما شدیم
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

ما می توانیم ادعا کنیم که رضاخان و محمدرضا را استعمارگران در ایران به قدرت رساندند که در جهت اهداف و مطامع آنان گام برداند اما آغامحمدخان قاجار، فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه را که دیگر سازمان سیا و انتلیجنت سرویس انگلیس به روی کار نیاورده بودند. چه آنان و چه سلاطین و شاهان دیگر همچون نادرشاه، کریم خان، شاه سلطان حسین، شاه اسماعیل صفوی صرفاً بازتاب و نتیجه ی نیروهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران بودند. بنابراین اگر آنان در خدمت استعمار قرار گرفتند، این روند معلول ساختار اجتماعی جامعه ی ما بود که اجازه می داد چنین عناصری بتوانند بر راس هرم الیگارشی سیاسی قرار گیرند.

همان گونه که اعطای القابی همچون ابدمدت، قدر قدرت، قبله ی عالم، شاه شاهان، اسلام پناه، معدلت آثار، سایه ی خدا بر زمین (ظل اله)، سلطان ملک و دین به آنان و این که آنان واجب الاطاعه بوده و اعتراض و مخالفت با آنان خروج از دین و قیام علیه امام عصر بود نیز از بیرون و توسط استعمارگران وارد جامعه ی ما نشده بود، بلکه معلول همان فرهنگ و شرایط اجتماعی خودمان بود.

نقل از کتاب ما چگونه ما شدیم نوشته ی صادق زیباکلام (چاپ پانزدهم)


 
دولت نفتی
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

وزارتخانه ها برای این تاسیس نشده بودند که

وظایف تقسیم کار اجتماعی را به عهده گرفته و خدمات مستمر داده و برنامه ای برای پیشرفت کشور داشته باشند،

بلکه هر صاحب نفوذی بر سر دستگاهی که درست کرده بود نشسته بود تا

بتواند از سرمایه ها و عواید مملکتی هر مبلغی را که بتواند بگیرد

و با اعوان و انصار خود هزینه کند

و این سیستم و شیوه ی کاری سنتی شد برای وزارتخانه های ایران.

هرگونه کار در این مملکت منتظر تخصیص ارز بشکه های نفت می ماند.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی


 
امتحان
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

تقریبا همه میتوانند در برابر فلاکت و بدبختی مقاومت کنند.

 اگر میخواهی فردی را امتحان کنی,

به او قدرت بده.

آبراهام لینکلن


 
فقه و سیاست
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

جامعه ی اسلامی در اندیشه ی بهشتی جامعه ی ایدئولوژیک و مکتبی است...

برای جامعه اسلامی دوران پس از پیامبر چهار گونه ی تاریخی از رهبر را تصویر می کند:

الف. امامت معصوم؛ همان نقش پیامبر به استثنای نقش وحی رسانی.

ب. رهبر غیرمعصوم که فاقد جاذبه ی شخصیتی معصوم است. او حامی و نگهبان دین و شریعت و قانون است.

ج. رهبری که نه جاذبه ی شخصیتی معصوم و نه انضباط رهبران نوع دوم را دارد. هرچند خودش در فساد غوطه ور نبود، اما خانه و مقر زمامداری‌اش، نوع زمامداری‌اش میدان را برای فساد ها باز می‌کرد.

د. حکومتی است که یکسره و علنی به جنگ اسلام می‌آید.

آیت الله بهشی، مصداق رهبری نوع اول در تاریخ اسلام را امام علی، نوع دوم را ابوبکر و عمر، نوع سوم را عثمان و نوع چهارم را معاویه معرفی می‌کند.

نقل از کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر نوشته ی داود فیرحی، نشر نی


 
شکنجه
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

شکنجه یکی از مصادیق جرم و به عبارتی هتک حرمت اجتماع و حقوق فردی است. ناقض حرمت و عزت انسان است. ویژه ی بسیاری از جوامع کهن است. فشار بدنی و روحی وسیله ی اِعمال نهایی خودکامگی، جهت تعرض به حقوق افرادی است که آن را مطالبه می کنند. شیوه عمل هم بافت و هم سنخ با جوامع کهن ماقبل انقلاب اقتصادی، فکری، علمی و صنعتی اروپاست.

سنخیتی با جوامع مدنی پیشرفته ندارد.

در نظام های استبدادی که حکومت موهبتی است الهی و سلطان ظل اله است، یعنی کلیه حقوق افراد، از طرف خداوند، به او داده شده است ... این ویژگی در این گونه نظام ها از اجزاء جدایی ناپذیر استبداد است.

در جوامع اسلامی، مبانی حقوقی و اخلاقی، این امر را مذموم و حرام می داند، لیکن عملاً کسی قادر نبوده است که از حرمت انسان دفاع کند. 

به هر جهت از این سیزده قرنی که از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد برای اولین بار در زمان قاجار از طرف دولت های خارجی... برای توقّف شکنجه و رفتار سعبانه با انسان، حکومت ایران تحت فشار قرار گرفت. حکومت ایران در زمان محمدشاه و حاج میرزا آقاسی، بر اثر فشار، حکمی مبنی بر ممنوعیت شکنجه صادر کرد...

ولیکن وضع اجتماعی ایران به طریقی است که از صدور چنین حکمی کسی منتفع نمی شود.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی


 
نشانه زوال فرهنگ
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

چرا باید به چیزهایی بخندیم که می دانیم ( شاید هم نمی دانیم ) که اساسا ضد انسانی است،

ضد بشری است، توهین آمیز است، دارای مضامین نژادپرستی ست.

جوک هایی که می سازیم و آنها را در شبکه های اجتماعی، پیامک ها، گفتگوهای روزمره و... پخش می کنیم

و این زنجیره پخش، مدام تکثیر می شود و در تیراژ میلیونی توزیع می شود،

عموما دارای مضامین نژاد پرستانه، متعصبانه، جنسیت زده و توهین آمیز است که

ما را در طول زمان به صورت ناخود آگاه، متعصب و نژادپرست می کند.

آیا نمی توان بدون استفاده از عباراتی با مضامین زشتی چون

به سخره گرفتن سن افراد، به سخره گرفتن فرهنگ و آداب و رسوم افراد، به سخره گرفتن جملات افراد، به سخره گرفتن اعمال افراد، به سخره گرفتن نام و نام خانوادگی افراد، به سخره گرفتن جنسیت افراد، به سخره گرفتن زیستگاه افراد، به سخره گرفتن رنگ پوست افراد،

و در یک کلام به سخره گرفتن "فردیت"، به سخره گرفتن "انسان" و به سخره گرفتن "ارزش ها" شاد بود و خندید و لذت برد ؟

اینگونه لطیفه های چرکین، ما را به صورت نا خودآگاه ولی با شدت تمام، از تفکر تهی می کند.

ما را به انسان های ماشینی "منهای تفکر " تبدیل می کند.

به ما سطحی نگری را می آموزد.

ما را به ابزارهایی تبدیل می کند که ایدئولوژی ای خطرناک را در سطح وسیع به صورت گسترده تکثیر می کند.

ایدئولوژی های مخربی چون زن ستیزی، نژاد پرستی و ارزش گریزی.

...
اینها همه نشانه رو به زوال بودن یک ملت و فرهنگ آن ملت است.

ملتی که به فرهنگ کهن خویش می بالد ولی آن فرهنگ را باید اینک در تاریخ و در موزه جستجو کند،

چون نتوانسته خود مولد فرهنگی باشد درخور...

اسم چنین کارهایی را چه می گذارید ؟؟

یک لطیفه در دنیای غم آلود امروزی ؟

یک "جوک" صرفا برای سرگرمی؟

یا یک شارلاتانیسم ؟

یا یک اهانت ضد انسانی ؟

یا یک نمونه گویای بی دردی و بی پیامی ؟

نمونه ای از یک انسان بی عار که نه حرفی دارد که بگوید، و نه وجدانی که دست کم خاموش بنشیند.

یا یک نمونه از "سیاست روز" که در آن اشخاصی صرفا برای تزریق ضد ارزشی ایدئولوژیک، اینگونه لطیفه های چرکین می سازند تا به صورت کاملا زیرکانه و ناخود آگاه ذهن جامعه را در همین سطح نگه دارد

که آری زن جنس دوم جامعه است و نژادی از نژاد دیگر برتر و... و

 این تبدیل می شود به یک "باور" و ما هم همان "ابزارهای منهای تفکر"،

کسانی که باید این پیام ها را تکثیر کنند وگرنه دیگر لایکی و هورایی نصیب شان نمی شود و محبوبیت شان به خطر می افتد !! 

امیر ابتهاج

 
سعدی شیرازی
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست
دردمندان فراق سر ننهد 
مگر آن شب که گور بالین است

گریه گو بر هلاک من مکنید
که نه این نوبت نخستین است

سعدی شیرازی

 
زیباشناسی اسلامی
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

برخی خوشنویسی‌های روی کاشی‌ها بسیار زیبایند،

اما متن آن‌ها غالباً از حد تعارفات کلیشه‌ای یا ضرب‌المثل‌های عامیانه فراتر نمی‌رود.

گاهی هم مدح و ثنای امیری است که آن ظرف به او پیشکش شده است.

متن این خوشنویسی‌ها بعضاً غلط‌های فاحش املایی دارد که احتمالاً به چشم هم نیامده است و این خود می‌رساند که نه هنرمند زبان عربی می‌دانسته و نه مخاطب به نوشتار روی ظرف به چشمِ نوشته می‌نگریسته و بنابراین با دقت آن را بررسی نمی‌کرده است.

با وجود این، در چنین آثاری سنتِ خلوص، لطافت و قوت قلم پا برجاست و تمایلی به نوآوری به چشم نمی‌خورد.

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی نوشته ی اولیور لیمن، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، نشر ماهی.


 
دلالی
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

ایرانیان به سودجویی نامشروع و درآمد ناشی از غیرکار علاقه ی وافری دارند. این خصیصه را شاردن که در زمان صفویه به ایران آمده است به توصیف کشیده که چگونه ایرانیان دلالی را به همه چیز ترجیح می دهند.

دلالی نیز با حق و حساب یعنی رشوه رابطه ی ناگسستنی دارد.

این خصیصه هر چند مکروه و نامبارک باشد و هرچند تابع عوامل مختلف اجتماعی باشد، لیکن یک نکته را درباره آن نمی توان نادیده گرفت و آن اینکه این ویژگیِ فرهنگی جزء پاره های تن فرهنگ ایران شده است.

مصلحین ایران همیشه در مقابل آن به زانو درآمده اند، چون فساد به معنیِ واقعی کلمه در رگ و ریشه های فرهنگ اجتماعی ریشه دواده است.

...

رشوه از نظر بُعد فرهنگی و شکل اجتماعی سطوح بسیار متنوعی از رفتار بشر را در بر می گیرد.

هم شکل های متنوع و مختلف مادی دارد و هم شکل های متنوع و مختلف غیرمادی.

...

به طور معمول دست و بازوان قدرت، یعنی عاملین حکومت استبداد (یعنی اجبارِ مطلقِ بی ضابطه) در تاریخِ ایران، همیشه این امکان را داشته اند که از قدرت سوءاستفاده کنند و کرده اند. رشوه نیز یکی از ابعاد کار آنان بوده، هم می داده اند و هم می گرفته اند.

 

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی

 


 
نصیحة الملوک
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

و جهاد اصلی است از اصول دین؛

آن جهادی است که به دارالکفر روند و با ایشان در دیار ایشان قتال کنند

اما امروز خودکاری دیگر است که کافران دیار اسلام بُگرفته‌اند و منبرهای مسلمانان برداشته‌اند

و روضه‌ی خلیل علیه‌السلام خوکْ‌خانه کرده‌اند

و محراب زکریّا و مهد عیسی علیهم‌السلام (کذا) خُم‌خانه‌ی کافران کرده‌اند

و قبله صد و بیست و چهار هزار نبی بگرفتند

و شعار اسلام دور کردند و کفر را اظهار کردند

و امروز واجب است همچون نمازِ فریضه، بر سلطانِ اسلام که ایشان را قلع کند

و اگر تقصیر کند، خدای تعالی با او عتاب کند و درخواهد

و گوید بلاد اسلامْ کافران بگرفتند و زن و فرزند مسلمانانْ اسیر بردند و من ترا قوّت و قدرت و لشکر داده بودم چرا مسلمانان را به فریاد نرسیدی و بلاد اسلام باز نستدی؟!

ای عزیز روزگار و قرّة العین اسلام و مسلمانان!

کسی دیگر زهر ندارد که بی مسامحه و مداهنه با تو بگوید؛

بشنو و بدان که این عهده از گردن خود بیرون کردیم و با خانه‌ی تو اوفتاد.

نصیحة الملوک از محمد غزّالی - بدیع الزمان فروزانفر


 
کافرکوب
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

اطلاق کافرکوب به چوب دست‌ها توسط قیام‌گران و اتخاذ پرچم سیاه (رنگ پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم) علاوه بر این که نشان‌گر عدم مشروعیت امویان در ایران و عراق، بخصوص نزد موالی بود، استفاده از مضامین دینی و مذهبی جهت نیل به اهداف سیاسی را نیز در بر می‌گرفت.

این گونه استفاده‌های سیاست‌مدارانه از مضامین عقیدتی در اسلام نشان‌گر این بود که موالی اینک دانسته‌اند برای کسب حقوق کامل شهروندی و تساوی با اعراب می‌باید محملی از مشروعیت دینی برای ابراز نظرات خود داشته باشند.

لذا چه بهتر که در زیر سایه پرچم اسلام، کافرکوب به دست گیرند و به فردی از خاندان رسول خدا رضایت دهند.

منازعات فرقه‌ای و تحوّل مذهبی در ایران نوشته‌ی محمدرضا قلیزاده


 
ملت بزرگ ایران
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

               

 

ما ایرانیان نوعاً خود را از اقوام و ملل دیگر، از همسایگانمان در منطقه گرفته تا اقوام و نژادهای دیگر، بالاتر و برتر می پنداریم. ادبیات نوشتاری و گفتاری ما مملو از فخر و مباهات به تاریخ غنی سرزمین پر افتخار ایرانیان آریایی تبار است.

ما شبانه روز از فرهنگ و تمدن پر بار، غنی و شکوهمند تاریخ ایران سخن می گوییم. منظماً گزاره هایی از این دست را برای خود تکرار می کنیم که تمدن غنی، پر بار و کهن ایران خدمات ارزنده ای به پیشرفت تمدن بشری نموده و بشریت دین زیادی به ایران و ایرانیان در طول تاریخ داشته است.

منظماً القاب و عناوینی نثار خودمان می کنیم که حکایت از عظمت، بزرگی و شکوه تاریخ و تمدن ایران می نماید. الفاظ و عباراتی همچون: ملت بزرگ ایران، ملت شریف ایران، ملت سربلند و با عظمت ایران، ملت رشید ایران و امثالهم علی الدوام ورد زبان مسئولین، گویندگان و نویسندگان رسانه های جمعی ما بالاخص صدا و سیما می باشد.

در یک روز معمولی، الفاظ و القابی همچون مردم خوب ایران، ملت پر افتخار ایران، گذشته تابناک ایران، فرهنگ و تمدن غنی ایران، مجد و عظمت گذشته ایران، خلیج همیشه فارس ایران، دانشمندان، مهندسین و مفاخر علمی ایران و نظایر آن از صبح تا شب بر زبان گویندگان صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی ما جاری است.

هیچ وقت هم از خودمان نپرسیده ایم که ارسال این همه تاج گل، این همه نسبت به خود و گذشته مان احساس سربلندی و افتخار کردن، این همه بالیدن به نژاد ایرانی، به تاریخ و فرهنگ ایرانی، بر چه اساس و پایه ای می باشد؟

فی الواقع اگر از دو قرنی که به نام عصر طلایی تمدن اسلامی لقب گرفته و ایران هم بالطبع به عنوان بخشی از جهان اسلام نقش ارزنده ای در شکوفایی ان دو قرن داشته بگذریم، از بعد از آن، یعنی از آغاز قرن یازدهم میلادی (قریب به 1000 سال پیش) به این سو ما منظماً در حال نزول و رکود بوده ایم.

آهنگ این سقوط بالاخص پس از سقوط صفویه در قرن هجدهم شتاب بیشتری گرفته و در قرن نوزدهم به اوج خود می رسد.

معلوم نیست این همه فخر و مباهات به تبار ایرانی، نژاد ایرانی، فرهنگ و تمدن ایرانی ابراز کردن، به اعتبار کدام دستاوردهای علمی، فرهنگی، تمدنی، فکری، فلسفی و غیره ما ظرف 3،2 قرن گذشته می باشد؟

...

شاید اگر ما در عالم واقعیت آن قدر عقب مانده نمی بودیم، دلیلی نمی داشت که منظماً به گذشته و به تاریخ و فرهنگمان این همه ببالیم. همچنان که هیچ یک از رهبران، نویسندگان یا رسانه های جمعی اروپایی، هندی، تایوانی یا آرژانتینی علی الدوام نمی گویند: ملت بزرگ نروژ، مردم قهرمان هند، تاریخ تابناک هلند، تمدن کهن تایوان، خدمات و تاثیرات دانشمندان و متفکرین آرژانتینی به بشریت و سایر دسته گل هایی که ما ایرانیان برای خودمان ارسال می کنیم.

نقل از کتاب ما چگونه ما شدیم نوشته ی صادق زیباکلام 


 
دست های نامرئی
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

فقط مردم نیستند که در هر پیچ و خم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در ایران به وقوع پیوسته به دنبال دست های مرئی و نامرئی استعمار و قدرت های خارجی هستند،

کمتر حکومتی را می توان در یک قرن گذشته در ایران سراغ گرفت که مخالفین خود را آلت دست بیگانگان اعلام نکرده باشد.

یکی پس از دیگری، حکومت ها انگیزه ی مخالفت مردم با آنها را ناشی از توطئه های بیگانگان، استعمار، ابرقدرت ها و عوامل داخلی شان اعلام داشته اند.

نقل از کتاب ما چگونه ما شدیم نوشته ی صادق زیباکلام (چاپ پانزدهم)


 
مغالطات
ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

نکته ی اصلی این است که وقتی در جایی اطلاعات آماری به ما می‌گوید که مثلا 72 درصد از ایرانی ها موافق یا مخالف فلان موضوع هستند، برای جلوگیری از مغالطه ... باید پرسید که 72 درصد از کدام ایرانی‌ها؟

آیا مرجع آماری مذکور می‌تواند اطمینان دهد که نظر همه ی اقشار و طبقات جامعه ی ایران را منعکس کرده است؟

مغالطات – علی اصغر خندان


 
فرهنگ اقتصادی ایران
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

فرهنگ اقتصادیِ پانصد ساله اخیر ایران ویژگی خاصی دارد. خطوط کلی آن، یعنی اهرم های فرماندهی در داخل نظام اقتصادی ایران، طی این مدت، فرق چندانی نکرده است...

ویژگی اقتصادی این دوره چنان است که در مقابل ماشین، که نسبت به رفتار اقتصادی – اجتماعی پس آینده است، دست بسته، تن به قضا و قدر داده است.

ذوق مصرف آن را به رنج تولیدش ترجیح داده، هرچند به تحقیر حیثیت ملی – اسلامی بینجامد. فرآیند مصرف ارضاء را به دنبال دارد، در حالی که در فرآیند تولید، ارضاء مشابه نیست و انگیزه ها و اهدافی دیگر در کار است؛ رضا به اولی دادن و فاقد دومی بودن و حاصل این عملکرد محرومیت از قدرتی است که از پیشرفت و صنعت به دست می آید و در نتیجه مجذوب محورهای دارنده قدرت شده است. 

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی


 
فداکاری متقابل
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

به میزانی که جامعه رشد می کند، نیاز به فداکاری متقابل برای جامعه بیشتر است

و بدون ترجیح دادن حقوق اجتماع بر فرد هیچ گونه امکان ادامه حیات اجتماعی نیست.

فرهنگ های کشاورزیِ سنتی که با همان قالب فکری وارد دنیای زندگی صنعتی می شوند،

دچار گرفتاری جدی در حل مسائل خود می گردند که ناشی از عدم ناسازگاری این دو نوع رفتار اجتماعی است.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی


 
قدرت
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سیاست

 

در ایران تکلیف قدرت همواره مشخص بود:

اول، وسط و آخر قدرت به حکومت ختم می شد.

نه تجار و بازرگانان و نه اصناف و پیشه وران در داخل شهرها،

نه ملاکین و به اصطلاح فئودال ها و نه رعیت در خارج شهرها،

و نه هیچ قشر اجتماعی دیگری از حقوق اجتماعی مشخص و معینی که مورد قبول و احترام حکومت باشد؛ برخوردار نبود.

حکومت به میل خود و بالطبع بنا بر مقتضیات سیاسی، منافع اقتصادی و یا اعتقادات مذهبی خود هر آن گونه که می خواست اعمال قدرت می نمود.

از هر که هر انچه می خواست می ستاند

و به هر که هر آنچه که مایل بود می رساند.

نه وزیر، نه وکیل، نه معمرین، نه علماء، نه عوام، نه اصناف، نه تجار، نه رعیت و نه هیچ بنی بشر دیگری در مقابل اراده و خواست حکومت از هیچ امنیت، ملجاء و پناه برخوردار نبود.

نقل از کتاب ما چگونه ما شدیم نوشته ی صادق زیباکلام 

 


 
پیروزی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سیاست

 
اگر صد بار با استبداد به هر علت گلاویز شویم و آن را تحویل دیگری بدهیم،

تا ساختارهای استبدادپرور هستند؛

همچنان به تولید محصول خود خواهند پرداخت.

نقل از مقدمه کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی


 
کشکول
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سیاست

درباره پادشاهان گفته اند: آنان گروهی اند، که پاسخ سلام را در سخن، بسیار می شمرند و زدن گردن را مجازاتی کوچک می دانند.

از کشکول شیخ بهایی


 
ابوالمشاغل
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سیاست

 پادشهان بیدار و وزیران هشیار به همه روزگار هرگز دو شغل یک مرد را نفرمودندی و یک شغل دو مرد را، تا کار ایشان بنظام و رونق بودی، از بهر آنکه چون دو شغل یکی را فرمایند همیشه از این دو شغل یکی بر خلل بود و یا تقصیری راه یابد و چون نگاه کنی هر آن کس که دو شغل دارد همواره هر دو شغل بر خلل باشد و او مقصّر و ملامت زده و رنجور.

و باز هرگه دو مرد را یک شغل فرمایند این بدان افگند و آن بدین.

همیشه کار ناکرده ماند و مثل زنند در این معنی که: "خانه به دو کدبانو نارفته ماند و به دو کدخدای ویران"

و هر دو کس همیشه در دل این اندیشند که "اگر من در این کار بواجبی رنج برم و تیمار دارم و نگذارم که هیچ خللی بدان راه یابد خداوندگار ما پندارد که این از کفایت و هنر یار من است نه از اهتمام و جلدی و کوشش من."

و آن دیگر پیوسته همین اندیشه کند که "ای مرد چرا رنج برم بیهوده؟ و بی منّت و بی سپاس شود. هر جدّی و جهدی که کنم خداوندگار من پندارد که این رنج او برده است."

چون بنگری آن شغل مادام با خلل باشد و اگر فرماینده گوید: "این شغل چرا بر خلل شده است؟"

این گوید: "او تقصیر کرد."

و آن گوید: "این تقصیر کرد."

چون به اصل باز رود و به عقل بیندیشد جرم نه بر این باشد و نه بر آن. بر آن کس بود که یک شغل دو کس را فرمود.

و هر آن گاه که وزیر بی کفایت بود و پادشاه غافل، نشانش آن باشد که یک عامل را از دیوان دو عمل فرمایند.

 

نقل از کتاب سیاست نامه ابوعلی حسن بن علی خواجه نظام الملک طوسی 


 
فراتر از قانون
ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: ادبیات ،سیاست
جنایتکار قواعد قانون را به کلی زیرپا می گذارد،

در آن زمانی که جرم و جنایت مجاز شمرده می شود،

در آن زمانی که عده ی معدودی که فراتر از قانون هستند؛ 
می کوشند دیگران را از شان و کرامت و حقوق اولیه شان محروم کنند،
اخلاق مردمات عمیقاً آسیب می بیند.

رژیم های جنایتکار به خوبی از این امر آگاهند و آن را می شناسند

و سعی می کنند با ایجاد وحشت؛ شرف و رفتار اخلاقی آدمیان را به مخاطره اندازند،
شرف و اخلاقی که بی آن هیچ جامعه ای، حتی جامعه ای تحت حکومت چنین رژیمی نمی تواند بپاید.

اما بر همگان معلوم شده است که ترور و وحشت، 
وقتی که مردمان انگیزه ای برای رفتار اخلاقی دارند نمی تواند به جایی برسد یا چیزی به چنگ آورد.
 
نقل از کتاب روح پراگ نوشته ی ایوان کلیما، ترجمه خشایار دیهیمی.

 
شادی محرومیت
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: سیاست ،ادبیات
... عده ی قلیلی متوجه می شوند که تجربه ی عمیق شادی،

زمانی که تجربه ی عمیق محرومیت وجود ندارد،

به دست نمی آید و محال است.نقل از کتاب روح پراگ نوشته ی ایوان کلیما، ترجمه خشایار دیهیمی.

 
روح پراگ
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: وبگردی ،سیاست

هرجامعه ای که بنایش بر بی صداقتی است و هر جرم و جنایتی را تحمل می کند با این بهانه که این بخشی از رفتار عادی انسانی است،

رفتاری منحصر به مشتی از نخبگان، و گروه دیگری را هر قدر اندک و کوچک محروم می کند از غرور و شرفش و حتی حق زندگی اش،

خودش را دستی دستی محکوم به انحطاط اخلاقی و نهایتا فروپاشی محض می کند.

کتاب مستطاب روح پراگ، نوشته ایوان کلیما، ترجمه خشایار دیهیمی


 
بینظیر
ساعت ٤:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سیاست

 

به عنوان یک زن پاکستانی مسلمان، به میراث مذهبی و فرهنگی این کشور بر خود می بالم. نسبت به اسلام (دین تحمل و شکیبایی و کثرت گرایی) متعهد و وفادار بوده و از اینکه شاهد بی مهری هایی از سوی تروریست ها نسبت به این دین ارزشمند هستم، نگرانم. من می دانم که اینجانب نیز بخشی از مجموعه ای هستم که طالبان و القاعد نیز خود را جز این کل می دانند...

از کتاب دختر شرق نوشته شهید فقید بانو بی نظیر بوتو با ترجمه ی  علیرضا عیاری


 
احمدشاه مسعود
ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سیاست

فـرمـانـده، دلـم ایـن روز هـا دلـتـنـگ آدم‌ هـاسـت فرمانده
شهادت خونبهای عشق در اینجاست فرمانده
من از آواره گـی هـای خـودم چیـزی نمی دانم
ولی هرسو سخن از درد و داغ ماست فرمانده
دگـر تـابـــم نمانـده ایـن گلـو از بغض می تـرکد
چرا این قرعه ی مـردن به نام ماست فرمانده؟
بـرایـم پـرسشی گنگی شده این داستان درد
تبـارم از چه خار چشم این دنیـاست فرمانده؟
تو می گفتی که دنیا می شود آخر درست اما
چه خنجرها که از پشت، رُخ بـه سـوی مــــاسـت فرمانده


 
هفت شهر عشق
ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

ان الحیاه عقیده و الجهاد

سردار پر افتخار اسلام و مجاهد بیدار و متعهد دکتر مصطفی چمران:

 

مراتب نفس از دید قرآن عبارتند از:

نفس اماره، نفس سرکش، پست ترین مرحله نفس.

نفس لوامه؛ نفس سرزنش کننده، بیداری وجدان.

نفس عاقله؛ نفس تعقل کننده، وجدان + عقل.

نفس ملهمه؛ نفسی که بر او الهام می­شود.

نفس مطمئنه؛ نفسی که در حال عروج به سوی کمال است و بازگشت نمی­کند.

نفس راضیه؛ نفسی که به درجه­ای از کمال رسیده که از این سیر تکاملی راضی است.

نفس مرضیه؛ نفسی که محبوب از او راضی است.

 

هفت مرحله عشق است که در سیر تکامل نفس آدمی به وجود می­آید.


 
اقتصاد جدید
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 مشکلات جدید که نتیجه زندگانی و روش زندگی جدید است، راه حل­های جدید می­خواهد بطور کلی برای آنکه فعالیت­های مردم در جهت پیشرفت و ترقی سوق داده شود، احتیاج به برنامه اقتصادی داریم.

این برنامه اقتصادی نمی­تواند و نباید بر اساس ضوابط گذشته باشد.

در برنامه اقتصادی باید منافع و زندگانی اکثریت مردم مورد نظر باشد.

اقتصاد جدید ظریف و حساس است.

با تصمیمات خلق الساعه و عجولانه نمی­توان مشکلات را حل نمود.


 
انتصابی دیگر
ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

با حکمی که روز شنبه اعلام شد، آقای قاضی عسکر هم درصف بزرگان زیر قرار گرفتند:

حاج شیخ محى الدین انوارى

و حاج شیخ فضل الله محلاتى

حاج شیخ محمدرضا توسّلى محلاّتى

حاج سیدعبدالمجید ایروانى

و آقاى حاج سیدعلى هاشمى گلپایگانى

آقاى حاج شیخ حیدر على جلالى

و آقاى حاج سیدحسن طاهرى خرم آبادى

و حجّت الاسلام والمسلمین آقاى موسوى خوئینى ها

و حجّت الاسلام والمسلمین آقاى شیخ مهدى کروبى

و حضرت آیت الله ری شهری.

 

 

انتصاب حجت الاسلام آقای حاج سید علی قاضی عسکر به سرپرستی حجاج ایرانی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی جناب حجت‌الاسلام آقای حاج سید علی قاضی عسکر را به سمت نماینده خود و سرپرست حجاج ایرانی منصوب کردند.
متن حکم به این شرح است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقای حاج سید علی قاضی عسکر دامت توفیقاته

اکنون که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری پس از یک دوره‌ی طولانی و پر تلاش و پر بار، از مسئولیت سرپرستی حجاج کناره‌گیری کرده‌اند، با تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات ارزنده‌ی ایشان، جنابعالی را بخاطر تجربیات گرانبهائی که در این امر خطیر و مهم دارا میباشید و با آگاهی از صلاحیّتهای وافر و نشاط و ابتکار و روحیه‌ی نوآوری که بحمدالله از آن برخوردارید و با عنایت به سوابق خدمات با ارزش‌تان، به نمایندگی خود و سرپرستی حجاج محترم ایرانی منصوب میکنم.
حج بیت‌الله الحرام اقیانوسی از نعمتهای بیکران خداوند است که باید گستره و ژرفای آن را شناخت و به سپاس این موهبت الهی کمر بست و دَم به دَم ظرفیت خود را ـ
در مقیاس فرد و امّت ـ برای بهره‌مندی از آن افزایش داد.

توفیق در این کار بزرگ را برای شما و همکارانتان از خداوند متعال مسألت میکنم.


سیّد علی خامنه‌ای

 

جریان انتصاب آقای ری شهری

و امیرالحاج های پیش از این در جمهوری اسلامی ایران

 

 

 


 
آزادی بیان
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،سیاست ،تاریخ

... 

اسلام دین مستند به برهان و متکى به منطق است و از آزادى بیان و قلم نمى‏هراسد و از طرح مطلب‏هاى دیگر که انحراف آن‏ها در محیط خود آن مکتب‏ها ثابت و در پیش دانشمندان خودشان شکست خورده هستند، باکى ندارد.

شما دانشجویان محترم نباید با پیروان مکتب‏هاى دیگر با خشونت و شدت رفتار [کنید] و درگیرى و هیاهو راه بیندازید که مى‏دانم نخواهید کرد و خود با آنان به بحث و گفتگو برخیزید و از دانشمندان اسلامى دعوت کنید با آنان در بحث بنشینند تا تهى بودن دست آنان ثابت شود و اگر آنان با جنجال و هیاهو با شما مواجه شدند از آنان اعراض کنید و با خونسردى بگذرید که یکى از نقشه‏هاى آن‏ها آن است که شما را به درگیرى بکشند و از آن استفاده، استفاده‏هاى غیر مشروع کنند...

رهبر انقلاب حضرت امام خمینی

صحیفه نور، جلد پنجم، صفحه­ی 158


 
حسنی و حسینی
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: وبگردی ،سیاست ،تاریخ ،مذهبی

همه ما امام حسین (ع) را به روحیه شهادت طلبی و گذشتن از جان و مال و خانواده در راه خدا می شناسیم. اما امام حسین (ع) فقط این نیست. معتقدم جفای بزرگی که در حق ائمه معصومین رفته است، ناشناخته بودنشان است. ما امامانمان را به مردم نشناساندیم و از مردم توقع پیروی از آنها را داریم. خودمان هم آنها را نشناختیم.

 

 

بسیاری از حتی مذهبیون ما فکر می کنند "روحیه" امام حسن مجتبی (ع) با امام حسین (ع) تفاوت داشت که اولی با معاویه صلح کرد و دومی با یزید به جنگ برخاست! حال آنکه همین امام حسین (ع) که با یزید می جنگد، 10 سال پس از امام حسن (ع)، هم عصر معاویه بوده است و ایشان هم مانند برادر بزرگتر و بزرگوارشان، با معاویه نجنگیدند و در صلح بودند و تنها پس از به خلافت رسیدن یزید بود که قیام خود را آغاز کردند.

 

در واقع نطفه حرکت حسین (ع) را امام مجتبی گذاشت، آنجا که در صلح با معاویه شرط نمود "معاویه حق ندارد برای پس از خود جانشین تعیین کند". معاویه در هنگام مرگ، زیر عهد خود زد، و شرایط برای قیام اباعبدالله آماده شد. ضمن اینکه معاویه حداقل در ظاهر، دستورات اسلام را رعایت می کرد، حال آنکه یزید علنا به فسق و فجور می پرداخت.

 

اینکه قیام اباعبدالله (ع) را به "روحیه" ایشان مرتبط کنیم، ظلمی است که به ایشان و دیگر امامان کرده ایم. همه آنها از نور واحد بودند. اینطور نبود که حسین بن علی (ع) اهل جنگ باشد و حسن (ع) اهل صلح و سازش! شرایط اینطور حکم کرد و الا اگر حسن بن علی (ع) هم در شرایط حسین بن علی(ع) می بود، قطعا قیام می کرد.

 

بعضا از زبان برخی مسؤولین ما که می خواهند بگویند خیلی انقلابی هستند شنیده می شود که "ما پیرو حسین (ع) هستیم و اهل سازش نیستیم!" حداقل دو ایراد به این گفته وارد است:

 

حسین (ع) زمانی سازش کرد و زمانی قیام نمود. پس هم اهل سازش بود و هم اهل قیام! نه سازش کردنش ایراد داشت و نه قیامش!

این حرف، ظاهرا طعنه ای بزرگ به حسن بن علی (ع) و دیگر ائمه هست که ظاهرا بقیه ائمه اهل سازش بودند و امام حسین (ع) نبود. جفایی بزرگ در حق همه ائمه!

روح ولایت، شناخت زمانه و حرکت خداپسندانه بر اساس مقتضیات زمان است که همان عقل مداری می باشد.

 

اتفاقا این روز ها تقریبا سالگرد آغاز حرکت امام حسین (ع) است. وقتی حضرتش در مکه بودند و مثل الآن موسم حج بود، ایشان پس از خواندن دعای عرفه، که چقدر زیباست، مراسم حج را نیمه کاره رها کردند و به سمت عراق حرکت نمودند. خود نیمه کاره گذاشتن حج، نمادی پر معنا بود و هست؛ که ای حاجی، حج واقعی، طواف به دور ولی خداست، که خدا در قلب او متجلی است، نه طواف به دور خانه ای سنگی.

 

به نقل از وبلاگ موسی وار

http://mousivar.blogspot.com


 
خیابان آیت الله ها
ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست ،مذهبی ،وبگردی

اگر از معادلات درون قم خبر نداشته باشیم پذیرش این که بیشتر گرایش های اصلی دینی و سیاسی کشور را می توان در یک خیابان هشتصد و شصت متری این شهر مذهبی دید، حرف گزافی به ذهن می آید. خیابان صفاییه (شهدا) خیابان مرکزی شهر قم است که از چهارراه بیمارستان (شهدا) شروع و تا فلکه صفائیه (جانبازان) ادامه می یابد. ابتدایش به دفتر آیت الله منتظری و انتهایش به دفتر آیت الله خامنه ای ختم می شود. خیابانی که از ابتدا تا انتهایش با ۱۵ دقیقه پیاده روی تمام می شود اما برای فهمیدن معادلاتی که درون «بیوت» علمایش می گذرد ۱۵ سال هم کم است. اگر از سمت حرم حضرت معصومه به سمت جنوب برویم و خیابان ارم (آیت الله مرعشی نجفی) را رد کنیم، به چهارراهی می رسیم که به خاطر بیمارستان تخریب شده فاطمی قم به چهارراه بیمارستان یا چهارراه فاطمی مشهور است وخیابان مورد بحث ما دقیقاً از اینجا آغاز می شود. لا به لای کوچه های صفائیه مملو از دفاتر انتشاراتی و مؤوسسات حوزوی بزرگ و کوچک است. اما بیش از همه، دفاتر مراجع تقلید به چشم می آید. از سمت شمال غربی خیابان شروع می کنیم:

 • دفتر آیت الله منتظری در این قسمت قرار دارد. وی که روزی به عنوان قائم مقام رهبری ایفای نقش می کرد، در پی بروز اختلافاتی از این منصب کناره گرفت و امام در نامه ای به وی توصیه کرد به تدریس در حوزه بپردازد. منتظری از آن پس تا به امروز به عنوان یک مرجع تقلید در قم باقی ماند. سخنرانی جنجالی آیت الله در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ منجر به حصر خانگی وی تا سال ۱۳۸۱ شد. این مرجع تقلید ۸۷ ساله، پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان یکی از لیدرهای مذهبی جنبش معترضان به وضعیت موجود سیاسی در ایران «جنبش سبز» مطرح شده است. منزل آیت الله منتظری چسبیده به دفتر وی است. به گونه ای که از یک در کوچک امکان رفت و آمد از دفتر به منزل ممکن است. دیدارهای خصوصی آیت الله از همین طریق در منزلش صورت می گیرد. اما ورودی اصلی منزل آیت الله منتظری به کوچه پشتی دفتر باز می شود. جایی که کمی آن طرف تر منزل آیت الله صانعی قرار دارد.
 • ارتباط خانوادگی بیت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری به واسطه قرابت های فکری، فرهنگی و همسایگی، ارتباطی نزدیک است. دفتر آیت الله صانعی دقیقا روبروی منزل وی قرار دارد. صانعی از لحاظ سیاسی مشی اصلاح طلبی را پیشه کرده و در فقه و نظریات دینی نیز سعی می کند نگاه نو و متفاوتی به جهان داشته باشد. نگرشی که از دید بسیاری از صاحب نظران حوزوی مورد انتقاد قرار می گیرد. فتاوای خلاف مشهور صانعی درباره سن بلوغ دختران، دیه، ربا و … از جمله مسایلی بود که موجب انتقادات شدید اللحن بعضی از مدرسان حوزه به وی را به وجود آورد.
 • در نزدیکی بیت آیت الله صانعی، منزل آیت الله صادق لاریجانی قرار دارد. صادق لاریجانی که تا پیش از این به عنوان  یکی از مدرسان خوشفکر دروس خارج فقه و اصول در قم شناخته می شد، چند ماهی است که قدم به کارهای اجرایی روی آورده است و در حال حاضر ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد.
 • منزل قدیم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی هم کمی آن طرف تر است. آثار علامه طباطبایی هنوز هم به عنوان یکی از اقطاب فلسفه و تفسیر در قم مورد بررسی قرار می گیرد.
 • دفتر آیت الله گرامی نیز در همان نزدیکی است. او به اصلاح طلبان گرایش بیشتری دارد و استخاره های قرآنی او مشهور و مورد اقبال همگان است.
 • دفتر مرحوم آیت الله العظمی بهجت در نزدیکی منزل قدیم علامه قرار دارد. آیت الله بهجت که سال گذشته دار فانی را وداع گفت به خاطر سیر عرفانی خود جذابیت دو چندانی به مرجعیت بخشیده بود.
 • روبروی دفتر آیت الله العظمی بهجت، دفتر آیت الله مسلم ملکوتی قرار دارد. وی البته از مراجع سرشناس نیست و در دهه نخست انقلاب امام جمعه تبریز بوده است.
 • چند قدم دورتر از دفتر آیت الله بهجت دفتر مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد قرار گرفته. سید محمد محقق داماد، داماد آیت الله حائری یزدی-موسس حوزه علمیه قم- بود و از همین روی به داماد ملقب شد. سید محمد محقق داماد از اساتید برجسته علم اصول فقه بود و درس وی از دروس نخبه پرور به شمار می رفت. امروز فرزند سید محمد، یعنی آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد اساتید برجسته رشته حقوق در دانشگاه است. سید مصطفی قم را ترک کرده است اما فرزند بزرگ آیت الله داماد، یعنی آیت الله سید علی محقق داماد، بیت پدر را زنده نگه داشته است و هنوز هم به رسم دیرینه ای که از زمان مرحوم داماد بوده است، روزهای جمعه مراسم روضه در این بیت برقرار می گردد. سید علی محقق داماد، همچون پدر از اساتید برجسته فقه و اصول دوره خارج دروس حوزه به شمار می رود.
 • در انتهای کوچه بن بستی که در کنار دفتر آیت الله محقق داماد قرار دارد، منزلی قدیمی است که دفتر و محل تدریس آیت الله مددی است. آیت الله مددی از بستگان آیت الله هاشمی شاهرودی و از عالمای خوشفکر و صاحب نظر قم به شمار می رود.
 • مرحوم آیت الله سید محمد وحیدی که از مراجع مورد اقبال آذری زبانان بود و در اوایل دهه هشتاد درگذشت. دفتر و حسینیه وی  که در ابتدای کوچه آیت الله مددی قرار گرفته، همچنان فعال است.
 • از کوچه اصلی که بیرون برویم، مدرسه حجیتیه را می توانیم در همان نزدیکی ببینم. مدرسه ای که معماری آن را علامه طباطبایی انجام داد. این مدرسه که از مدارس تاریخی حوزه محسوب می شود به دستور آیت الله حجت کوه کمره ای ساخته شد. عالمان سرشناسی همچون آیت الله بهشتی، آیت الله شیخ علی تهرانی، آیت الله جوادی آملی، امام موسی صدر و… در این مدرسه تحصیل نمودند. مرقد آیت الله حجت در نیز در حجره ای در همین مدرسه قرار دارد.
 • به موازات دفتر دو مرجع اصلاح طلب، در طرف دیگر خیابان صفاییه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گرفته است. جامعه مدرسین، اصلی ترین و قدیمی ترین تشکل مدرسان حوزوی قلمداد می شود. تشکلی که در سال های ابتدای انقلاب بیشترین اختلاف را با میرحسین موسوی داشت و امروز نیز همان رویه را حفظ نموده است. آیت الله یزدی، رییس پیشین قوه قضاییه رییس فعلی این جامعه می باشد. این نهاد به عنوان عالی ترین نهاد رسمی حوزه مسؤولیت عالی تعیین بزرگان و مدیران حوزه را به عهده دارد.
 • حدود پنجاه قدم دور تر از جامعه مدرسین، در چهارراه بیمارستان ساختمان قدیمی دفتر تبلیغات اسلامی قرار دارد. دفتری که پس از انقلاب تشکیل شد و تا امام خمینی زنده بود، بیشترین اختلاف را با جامعه مدرسین داشت. امروز دیگر دفتر تبلیغات را به عنوان نماد روشنفکری در حوزه می شناسند. این مرکز نشست های گوناگونی را با نگرش های نو در حوزه برگزار می­ کند که یکی از آخرین ها پیشنهاد ایجاد موزه برای حوزه بود که توسط حجة الاسلام و المسلمین ربانی، رییس دفتر تبلیغات مطرح شد. ساختمان جدید این دفتر «مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم» هم در فاصله ای بین جامعه مدرسین و ساختمان اصلی دفتر قرار دارد.
 • در سمت چپ خیابان صفائیه، دفتر آیت الله شیخ جعفر سبحانی، اولین دفتر مرجع تقلیدی است که در این خیابان قرار دارد. البته این دفتر به خاطر در کوچکش خیلی به چشم نمی­ آید برای پیدا کردنش کمی پرس و جو لازم است. آیت الله سبحانی از شاگردان فقه و اصول امام خمینی بوده است و تا چندی پیش بیشتر شهرت اصلی وی در علم کلام بود. وی هم اکنون بر مؤسسه امام صادق نظارت دارد. مؤسسه ای که به طور تخصصی به آموزش علم کلام به طلاب می پردازد. چند کتاب از کتب درسی فعلی حوزه از آثار سبحانی است. کتاب هایی که عمدتا در زمینه اصول فقه و عقاید هستند. آیت الله سبحانی رفته رفته دایره فعالیت جدی خود در فقه جدی تر گرفت و امروز به عنوان یکی از مراجع تقلید در قم مطرح است. آیت الله شیخ جعفر سبحانی یکی از کسانی است که به گمان بسیاری، نامش در آینده ای نه چندان دور در لیست مراجع تقلید مورد تأیید جامعه مدرسین قرار خواهد گرفت.
 • چند قدم پایین تر از دفتر آیت الله سبحانی و در همان سمت خیابان، تابلوی دفتر آیت الله مکارم شیرازی به چشم می خورد. مکارم شیرازی، امروز مرجعی است که اگر چه به عنوان یکی از منتقدان جدی سیاست های دولت فعلی مطرح است و حاضر به فرستادن پیام تبریک به احمدی نژاد نشد اما ترجیح می دهد بیش از آن که وجهه سیاسی داشته باشد به عنوان مرجعی فرهنگی شناخته شود. این مرجع تقلید ۸۳ ساله که در اوان جوانی خود مکتب اسلام را زیر نظر آیت الله سید کاظم شریعتمداری تأسیس نمود رفته رفته به عنوان یک نویسنده مذهبی در بین قشر تحصیل کرده جایگاه خود را پیدا کرد. تفسیر نمونه یکی دیگر از کارهایی است که تحت نظر آیت الله مکارم تنظیم شد. علیرغم اشکالات وارد بر این تفسیر، هنوز هم یکی از منابع عامه رجوع به معنای قرآن محسوب می شود. این مرجع تقلید البته تنها به تفسیر نمونه و مکتب اسلام بسنده نکرد. کوچه جنب دفتر آیت الله دو مدرسه حوزوی امام علی، امام حسن و امام حسین قرار گرفته است. که سومین مدرسه به طور تخصصی به آموزش علوم قرآنی برای طلاب اختصاص داده شده است.
 • دفتر و حسینیه آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی دومین رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و از مراجع تقلید متمایل به اصلاح طلبان نیز در میانه خیابان صفائیه قرار دارد. وی در این مکان به تدریس فقه و اصول می پردازد.
 • چند قدم نرسیده به کوچه بیگدلی تابلوی دفتر آیت الله علوی گرگانی زده شده است. علوی گرگانی از مراجعی است که به تازگی در قم مطرح شده است و هنوز چندان شناخته شده نیست.
 • بیگدلی نام کوچه ای است در نزدیکی دفتر آیت الله علوی گرگانی قرار دارد. حدود ۵۰۰ متر پایین تر در همین کوچه،  دفتر آیت الله حسین نوری همدانی قرار گرفته است. نوری همدانی از روحانیون انقلابی است که از یاران امام خمینی محسوب می شود. وی از مراجعی است که  نام وی در فهرست سال ۱۳۷۳ مراجع تقلید مورد تأیید جامعه مدرسین قرار نداشت، اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که وی نیز به عنوان یکی از مراجع جائز التقلید به زودی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح خواهد شد.
 • آیت الله حسین وحید خراسانی در انتهای یکی دیگر از کوچه های میانی خیابان صفائیه زندگی می کند. دفتر این آیت الله نیز در کنار منزلش است. سخنرانی های آتشین وحید خراسانی در آبادان و پس از آن در تهران و حسینیه ارشاد هنوز هم جزئی از خاطرات قدیمی ها است. آیت الله وحید خراسانی در طول روز ۲ درس عمومی دارد که صبح و عصر برگزار می شود. درس صبح آیت الله وحید شلوغ ترین درس در حوزه محسوب می شود. به طور متوسط در هر جلسه درس ایشان حدود ۲ تا ۳ هزار طلبه شرکت می کنند. وحید خراسانی در سخنان خود انتقادهای فراوانی علیه بزرگان اهل سنت اتخاذ می کند و از این جهت وحید جزء مراجع سنتی قم قلمداد می شود. وی که امروز ۸۸ سال دارد، از جمله پایه گذران نهضت زنده کردن سالروز شهادت حضرت زهرا است. آیت الله در این روز و در روزشهادت امام صادق(ع) با پای برهنه، پیاده از دفتر خود تا حرم حضرت معصومه در بین دسته عزادار حاضر می شود.
 • در بخش انتهایی این خیابان، دفتر آیت الله خامنه ای قرار دارد. دفتری که در کنار خود حسینیه امام خمینی را نیز جای داده است. این محل قبلاً به آیت الله موسوی اردبیلی تعلق داشت و در اوایل رهبری آیت الله خامنه ای به دفتر ایشان فروخته شد. دفتر آیت الله خامنه ای چهارشنبه شب ها پذیرای درس اخلاق آیت الله مصباح یزدی است که بیشتر، طلبه های جوان پای درس ایشان حاضر می شوند. دفتر رهبری را حجت الاسلام و المسلمین ملکا مدیریت می کند. آیت الله خامنه ای گهگاه به طور سرزده به قم می آید و علاوه بر زیارت حرم حضرت معصومه، سری به این دفتر می زند.

نقل از وبلاگ تورجان


 
قانون اساسی
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

پول و وجه دزدی را نمیتوان قانونی در بانک گذاشت و ادعا کرد که پول را به روش قانونی و مستند به حساب بانکی واریز کرده اند؛

مبنا نیز مهم است!

قانون اساسی نیز چنین و مبنای تمام قوانین است.

با تخریب قانون اساسی، میثاق ملت از میان می رود .

و چیزی برای پیوند و حکومت و قانون نمی ماند.

پس مهمتر از راه حفظ و احترام قانون اساسی، که سند بیعت و توافق ملت با حکومتگران است؛

راه دیگری نیست.

کشورهای بی قانون اساسی،

قبیله های عرفی هستند.

قانون اساسی نیز متکی به خواست مستمر مردم است،

نه میتوان قانون اساسی را بر سر مردم کوبید و نه میتوان با انکار قانون اساسی، چیز دیگری جز دیکتاتوری را ثابت کرد.

 

نقل از وبلاگ مهدی بوترابی


 
انواع ارتباط
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

انواع ارتباط

الف- انواع ارتباط از نظر کلی

با عنایت به آنچه بیان گردید، ملاحظه می شود که انسان روزانه ناگزیر به برقراری ارتباط با افراد خانواده خود، مردم کوچه و بازار، همکاران محل کار و به نحوی با دولت متبوع خود است که خود این امر، گروهی از ارتباطات را به صورت زیر ارائه می دهد:

ارتباط با افراد خانواده

ارتباط با اجتماع

ارتباط با سازمان محل خدمت

 

که به این گونه ها انواع دیگری از ارتباطات جاری در جامعه همچون موارد زیر افزون می گردد:

ارتباط دولت با مردم

ارتباط دولت با سایر کشورها

ارتباط قوای سه گانه کشور با یکدیگر

 

...

 

در ارتباط با افراد خانواده، چنانچه رفتار پدر خانواده که در حقیقت سرمشق دیگر اعضای خانواده است، نامناسب و غیرمنطقی باشد؛ رفتار اعضای خانواده با وی و همچنین با یکدیگر نامناسب و غیرمنطقی بوده و در نهایت به قهر و ستیزه جویی و انحراف اطفال در زمان حال و تباهی و تاریکی برای هرکدام از آنان در آینده خواهد انجامید. بدون تردید موضوع به همین جا ختم نمی شود، بلکه به اجتماع نیز سرایت نموده و هرکدام مشکلاتی را برای جامعه به وجود می آورند. عکس این قضیه نیز صادق است. رفتار مودبانه و متین و منطقی پدر خانواده سرمشق خوبی برای سایر اعضاست که به طور معمول حاصل آن، تقدیم جوانان شایسته و ارزشمند به اجتماع و در نهایت ساخت جامعه سالم خواهد بود.

 

 

آئین نگارش مکاتبات اداری نوشته­­ی سید کاظم امینی

 


 
اکثریت و اقلیت
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست ،تاریخ

اوریانا فالاچی روزنامه نگار برجسته ایتالیائی ، از وینستون چرچیل سوال می کند:

 آقای نخست وزیر شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید ، اما این کار را در بیخ گوشتان یعنی در کشور ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است نمی توانید انجام بدهید ؟

وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد:

برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار را در ایرلند در اختیار نداریم ؛

اکثریت نادان و اقلیت خائن .

نقل از اینجا


 
شهید فقید
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست ،تاریخ

 

متن آگهی رسمی وزارت دربار پهلوی که در روزنامه های مورخه یازدهم آبان ماه سال هزار و سیصد و سی و سه هجری خورشیدی منتشر شد:

 

وزارت دربار شاهنشاهی ایران با کمال تاسف و تالم اعلام می دارد طیاره والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی در ارتفاعات شمالی لار نزدیک قریه یوش سقوط کرده است . پیکر شهید فقید امروز به مسجد سپهسالار انتقال داده خواهد شد . مراسم رسمی تشییع جنازه ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 12 آبان ماه 1333 فردا از مسجد سپهسالار به محل آرامگاه اعلیحضرت فقید انجام خواهد یافت .


 
حکومت کودتا
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

آیت الله خامنه ای:

حکومت کودتایی، معلوم است چطور حکومتی است:

برمردم تحمیل و از آراءِ مردم، عقاید مردم، دلبستگی­های مردم، فرهنگ مردم و درخواست و اراده آنها هیچ نشانی نبود. آنها برای آراءِ مردم، برای خواست مردم، برای عقاید مردم، برای دین مردم و برای فرهنگ مردم، هیچ احترامی قائل نبودند؛ هیچ رابطه صمیمی و دوستانه‏ای با مردم نداشتند.

یعنی حکومت مطلقه‏ای که هیچ تعهّدی در مقابل مردم ندارد.

 


 
هاشمی موهبت الهی
ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

آیت الله سیدعلی خامنه­ای :

آقای هاشمی رفسنجانی برای کشور، انقلاب و مردم ما حقیقتاً یک موهبت و نعمت الهی است و اطمینان دارم که مردم قدر این نعمت را می دانند و تاکنون وفاداری خود را به ایشان نشان داده اند.

 

هشتم شهریورماه سال هزار و سیصد و شصت و هشت


 
ذوب در ملت
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

بنده نمی‏فهمم معنای ذوب در ولایت را. ذوب در ولایت یعنی چه؟

 

باید ذوب در اسلام شد. خود ولایت هم ذوب در اسلام است.

 

روزی که شهید صدر گفت :

در امام خمینی ذوب شوید؛ همچنان ‏که او در اسلام ذوب شده است ؛

 تنها شاخص صحت راه، شخص امام بود؛ نه قانون اساسی بود، نه جمهوری اسلامی بود، نه نظامی بود، نه دستگاهی بود. در صحنه‏ی آشفته­ی هوی­ها و جریان­ها و خطوط مختلف، یک قامتِ برافراشته و یک علمِ سرافراز وجود داشت و او امام بود؛ شهید صدر می‏گفت در او ذوب شوید. راست هم می­گفت؛ ذوب در امام، ذوب در اسلام بود.

 

 امروز این‏طوری نیست. ذوب در رهبری، ذوب در شخص است؛ این اصلاً معنا ندارد. رهبری مگر کیست؟ رهبری هم باید ذوب در اسلام باشد تا احترام داشته باشد. احترام رهبری در سایه­ی این است که او ذوب در اسلام و ذوب در همین هدف­ها بشود؛ پایش را یک قدم کج بگذارد، ساقط می‏شود. هیچ‏کس در شخص و در جهت ذوب نمی­شود؛ در آن هدف­ها باید ذوب شد؛ در اسلام باید ذوب شد؛ در اهداف والای اسلامی باید ذوب شد؛ در واقع در ملت باید ذوب شد.

 

 آیت الله سیدعلی خامنه ای


 
مجلس بی نقش
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

دشمنان نظام اسلامی همواره یک مجلس بی‏نقش را خواسته‏اند؛ مجلسی که تأثیری نداشته باشد، یا تأثیر منفی داشته باشد. نخیر، مجلس باید اثرگذار، پُررنگ، فعال و دارای نقش باشد؛ همه­ی تلاش باید دنبال این باشد.

...
نماینده‏ی مردم باید نماینده‏ی توده­ی مردم باشد؛ بخصوص نماینده­ی کسانی باشد که به حضور نماینده‏شان در سطوح تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی کشور بیشتر نیاز دارند؛ آنهایی که دستشان به جایی نمی‏رسد و محرومیت بیشتری را دارند.

 

آیت الله خامنه ای


 
مشاور انقلابی و مجرب
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحیم‌


جناب‌ حجة‌الاسلام ‌والمسلمین‌ آقای‌ حاج‌ سید محمد موسوی ‌خوئینی ‌دامت‌تأییداته‌


با توجه ‌به‌ اصل‌ یکصد و دهم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ سیاستگذاری های‌ عمده‌ی‌ نظام‌ جمهوری ‌اسلامی‌ را بر عهده‌ی مقام‌ رهبری‌ قرار داده‌ است‌ و با معرفت‌ به‌ خصوصیات‌ انقلابی و تجارب‌ عملی‌ جنابعالی‌ در دوران‌ ده ساله‌ی‌ گذشته‌ و بالخصوص ‌مسؤولیت های‌ مهمی که‌ از طرف‌ رهبر کبیر و امام‌ فقیدمان ‌رضوان‌الله ‌علیه ‌به ‌جنابعالی‌ محول‌ گردید و حاکی‌ از اعتماد معظم‌لهبه‌ شما می‌باشد، جنابعالی ‌را به‌ مشاورت‌ سیاسی‌ خود منصوب‌ می‌کنم‌. حیطه‌ی‌ کار آن‌ مشاورت‌، عبارت‌ است ‌از سیاست های‌ کلی‌ کشور در امور داخلی‌ و خارجی‌ و قضایای‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌ و غیره‌، لازم‌ است‌ در امور ارجاعی‌ و غیره‌ نظرات‌ بررسی شده ‌و سنجیده‌، تدوین‌ و به‌ عنوان‌ نظر مشورتی‌ ارایه‌ گردد. مقتضی‌ است‌ از آحاد مؤمن‌، و هوشمند و انقلابی و مجرب‌ بدون‌ رعایت‌ نسبت های‌ جناحی‌ و گروهی‌ برای‌ بررسی‌ و سنجش‌ دقیق‌ و عمیق‌ مسایل‌ استفاده‌ فرمایید، شرح‌ وظایف‌ به ‌صورت‌ ریز را تهیه‌ و ارایه‌ فرمایید.

خداوند به‌ جنابعالی‌ توفیق‌ عنایت‌ فرماید.

هفدهم دی ماه سال هزار و سیصد و شصت و هشت هجری خورشیدی

 سید علی‌ خامنه‌ای‌


 
حکومت ناباب
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست


آیت الله سید علی حسینی خامنه­ای:

تمام مشکلاتی که برای افراد یا اجتماعات بشر پیش می‏آید، بر اثر یکی از این دو است:

 یا عدم بصیرت، یا عدم صبر.

یا دچار غفلت می‏شوند، واقعیت­ها را تشخیص نمی‏دهند، حقایق­ها را نمی‏فهمند، یا با وجود فهمیدن واقعیّات، از ایستادگی خسته می‏شوند.

...

در طول سال­های قبل از انقلاب، هرچه شما عقب بروید، محنت، ذلّت، بدبختی، فشارهای گوناگون از طبقات حاکم و سلطه و زورگویی و تحقیر از طرف قدرت­های بیگانه را در کشور ما می‏بینید. در این کشور، سال­های متمادی انگلیسی­ها، سالهای متمادی روس­ها، سال­های متمادی هر دو، و در نهایت سال­های متمادی امریکاییها، هرچه تصمیم گرفتند، نسبت به این ملت انجام دادند. ملت ما همین ملت بود و همین استعدادها را داشت اما به خاطر حکومت­های ناباب و به‏خاطر تربیت­های غلط، بصیرت و صبرش کم بود. وقتی در برهه‏ای از زمان، آگاهان جامعه، بزرگان جامعه، دانایان جامعه و کسی مثل امام بزرگوار پیدا شدند، در مردم بصیرت دمیدند، مردم را به صبر وادار کردند، و تواصوا بالحق و تواصوبالصبر را در جامعه رایج کردند، این دریای خروشان به‏وجود آمد و توانست آن تاریخ سرتاپا ذلّت و محنت را قطع کند و تسلّط بیگانگان را بر این کشور از میان بردارد.

 

به نقل از سخنرانی دوازدهم آبان ماه سال 1377 هجری خورشیدی

 

 


 
تشکیلات ذی نفوذ
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

یک بار در ایامی که آیت الله خامنه­ای در پست ریاست جمهوری بودند از ایشان وقت گرفتم تا به همراه اعضای بخش سیاسی که مسئولیت بخش مزبور را برعهده داشتم خدمت ایشان برسیم

 ...

 فرمودند

...

در نظام­های حکومتی در برخی از مواقع و موارد حکومت نمی­تواند به طور مستقیم وارد شود و اظهار نظر نماید ؛ در عین حال دوست دارد که کلام و مرام او از کانال یک تشکیلات ذی نفوذ در میان عامه ابراز شود در این حال نظام اگر هم از تشکیلات یاد شده حمایت کند در خفا خواهد بود ...

جامعه مدرسین حکم همان تشکیلات را دارد .

 

از کتاب خاطرات شیخ محمد یزدی

 


 
آزادی
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

موقعی که جلو انتشار عقیده­ای به زور گرفته شد مخالفان خیلی بیشتر از صاحبان آن عقیده ضرر می بینند زیرا اگر عقیده ای که به زور خاموش کرده اند صحیح باشد در این صورت همه­ی کسانی که با آن مخالفند از این فرصت گرانبها که بطلان را با حقیقت مبادله کنند محروم شده اند.

اما اگر عقیده ای اشتباه باشد خفه کنندگان آن بازهم  به هر تقدیر ، زیان برده اند چون اگر اصطکاک عقاید را آزاد می گذاشتند از برخورد حق و باطل به هم ، سیمای حقیقت زنده تر و روشن دیده می شد .

 

رساله­ای درباره­ی آزادی

نویسنده جان استوارت

مترجم جواد شیخ الاسلامی

 


 
تاریخچه دموکراسی ایرانی
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

دموکراسی اگر وجود داشته باشد غیر از این کاری که ما می کنیم چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

راستی معنای دموکراسی چیست ؟

...

آن وقت ، آن مملکت که در مهمترین انتخاباتش حداکثر 45 تا 50 درصد از رای دهندگان شرکت می کنند و مردم هم همانطور که گفتم نفله می شوند ، می خواهند از ما درباره دموکراسی و حقوق بشر سوال کنند ؟ واقعا مسخره است .

مگر دموکراسی فقط فحش دادن است ؟

مگر دموکراسی فقط دزدیدن است ؟

مگر دموکراسی فقط هوچی بازی است ؟

پس حقوق کسانی که بی­گناه در خیابان ،در خانه ،یا در اتاق هتل مفت کشته می­شوند چه می شود ؟ آنها بشر نیستند ؟ آنها حقوق ندارند ؟

اگر دارند ، چه کسی حقوق آنها را حفظ می کند ؟

...

ولی ما چه می کنیم ؟

ما جلوی کسی را می گیریم که علاوه بر اینکه خائن و وطن فروش است ، تروریست هم هست . ما مردم را از شر او حفظ می کنیم و نمی گذاریم مملکت را دو دستی تقدیم دشمن بکند .

آیا ما به این خاطر که نمی گذاریم افراد بیگناه کشته شوند ، حقوق بشر را حفظ نکرده ایم ؟

 

محمدرضا پهلوی

هشتم آبان ماه 1355 هجری خورشیدی

 

 


 
صدام و روح تازه اسلام
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

در تیر ماه 1358 خورشیدی صدام حسین در مصاحبه با هفته نامه آلمانی اشپیگل گفت :

به حفظ حسن همجواری با ایران علاقه مندیم .

و البته اضافه کرد که رهبران ایران به اسلام روح تازه ای بخشیده اند .

 

 


 
حرف حساب
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

بچه­های خوب ، بچه­های مومن ، بچه­های صادق ، بچه­های سالم ، بچه­های خوش­فکر ، خوشدل گاهی اشتباه می کنند راه را باید شماها توجه داشته باشید . یک نفری که اینجا حرف بی ربطی دارد می­زند خیلی خوب ، شما وقتی حرفش تمام شد یا در همین جلسه بلند شوید منطقی و صحیح حرفتان را بزنید یا بگویید که عجله هم نداریم شما گفتید بساطت را جمع کن برو ، بنده بعد از شما دو سه روز دیگر می آیم همین جا یا جای دیگری اعلام هم می­کنم منطقی هم حرف شما را رد می کنم .

 این طوری بگویید ، بگذارید جوان صاحب شوق و تشنه­ی فهم حقیقت حرف حساب را از شما بشنود .

 

سخنرانی آیت­الله خامنه­ای در جمع فرماندهان سپاه پاسداران

چهاردهم اسفندماه سال هفتاد و شش هجری خورشیدی

 


 
انحصارگرایی و تجربه آموزی
ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

...

انحصارگرائی که به شکل همسوگرایی و یک سو کردن کلیه­ی عوامل اجرایی خود را نمایش داد ، به گونه ای تاسف­بار به صورت تفتیش عقاید و اعمال و اندیشه­ی سیاسی در کلیه­ی زیرمجموعه­ی وزارت کشور رسوخ پیدا کرد و بسیاری از مدیران باتجربه­ی نظام را از دم تیغ تصفیه­ی جناحی گذرانید و امنیت شغلی را ، آن هم در میان مدیران ، بویژه رده­ی بالای وزارتخانه متزلزل کرد .

آیا هنگامی که هزینه­ی مشارکت سیاسی را تا این حد بالا ببریم که هرگونه عدم توافق با نظریات و نگرش خاص وزیر ، منجر به تصفیه خواهد شد ، مشارکت سیاسی فعال و آزادانه را شاهد خواهیم بود یا مشارکت مقلدانه و منفعلانه را ؟

آیا این روش تشویق استقلال رای و روشنفکری است یا هدایت افراد به سوی پیروی کورکورانه و ارتجاع محض ؟

آیا این معنای نقدپذیری است یا تجسم نقدستیزی ؟

آیا اگر دهان منتقدین دلسوز را به هر وسیله­ی ممکن ببندیم ، با دست خود آزادی مشارکت سیاسی را به گور نسپرده­ایم ؟

آیا باید همگان را با خود هماهنگ کنیم یا همه و خود را هماهنگ با حق بجوییم ؟

بدون هرگونه مسامحه ، این گونه اندیشیدن را انحصارطلبی محض و کورکورانه می دانم .

 

محمدرضا باهنر

نماینده مخالف وزیر

 

...

ملت عزیز هرگاه که روزنامه ای را می­گشایند با خیل عظیم عزل و نصب­ها در سطوح مختلف و در وسعتی کم­نظیر ، اگر نگوییم بی­نظیر مواجه می­شوند .

...

ما مخالف تجربه­آموزی نیستیم ، ولی برای آزمون تجربی استانداری که جای بسیار حساسی است محل مناسبی نیست ! در همین جهت تلاش وسیع در عزل و تعویض مدیران کل استان­ها و روسای ادارات شهرستان­ها و شهرداران و دهداران به طرز نگران کننده­ای صاحبان تجربه و اطلاعات گران­بها و علاقه­مندان و دلسوزان نظام را از صحنه­ی خدمت به ملت عزیز حذف کرده است .

...

تعداد کل این نیروی انسانی تعویض شده 1689 نفر است . اگر سابقه مدیریتی هریک از افراد فوق را حداقل به طور متوسط 10 سال بدانیم جمعاً 16890 سال تجربه­ی مرتبط با وزارت کشور از مجموعه­ی این وزارتخانه­ی­حساس کنار گذاشته شده است.سابقه­ی مدیریتی حداقل 10سال یعنی 10سال از عمر 20ساله­ی انقلاب و ملاحظه بفرمایید که تا چه حد ضرر به پیکره­ی اجرایی و نیروهای کارآزموده ، صرف­نظر از وابستگی جناحی ، در جریان این تغییر و تعویض ها وارد آمده است .

...

برادری را با 11 سال سابقه­ی وزارت کشور ، 4 سال سابقه­ی استانداری اردبیل و 7 سال سابقه­ی فرمانداری ، بخشداری ، مشاورت وزیر و استانداری به کنار نهاده­اید .

 

 

مرضیه وحیددستجردی

نماینده مخالف وزیر

 

جلسه استیضاح عبداله نوری وزیر کشور دولت هفتم در مجلس پنجم

 

 


 
ولایت مردم بر مردم
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

از نظر علی علیه­السلام منشاء اصلی حکومت ، یک سلسله ارزش­های معنوی است اما این ارزش­ معنوی هم به تنهایی کافی نیست تا اینکه انسان فعلاً و عملاً حاکم و والی باشد بلکه مردم هم در اینجا سهمی دارند که مظهر آن بیعت است .

بیعت منجز کننده حق خلافت است .

آن ارزش ها وقتی می تواند فعلا و عملا کسی را به مقام ولایت امر برساند که مردم هم او را بپذیرند !

 

سخنرانی در کنگره هزاره نهج­ البلاغه

در مدرسه­ی ­عالی شهیدمطهری

توسط ریاست­ جمهوری وقت آیت الله سید علی خامنه ای

در تاریخ اردیبهشت ماه 1360 هجری خورشیدی برابر ماه رجب 1401 هجری قمری .

 

 

 

 


 
فاضله یا ناقصه
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست
 
تولستوی
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

روش خشونت اخلاقا غلط است و از لحاظ سیاسی نیز سودی در بر ندارد ، در واقع روش خشن همیشه روش خشن تری را بوجود می آورد .

 

تولستوی

 


 
قانون
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

ارسطو :

 

هنگامی که انسان از قانون جدا شود مبدل به پست ترین حیوانات گردد


 
فرهنگ زدگی
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

مردم فرهنگ زده خیال می کنند آگاه ترین و دانا ترین و بهترین مردم روی زمین اند ، حکومت و نظامشان بهترین حکومت ها ، آزادی تنها متعلق به آنان است و سایر مردم جهان به نوعی دربند و زنجیر هستند و از برای خود نوعی رسالت و وظیفه قائلند که دیگران را از غل و زنجیر اسارت رهایی بخشند .

 

ریشه های توسعه نیافتگی صفحه ی 212

 نوشته ی علیرضا علی آبادی

 


 
حاکم طاغوتی
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

غروری که بر اثر خودبرتر بینی و خودبزرگ بینی در حاکم طاغوتی به وجود می آید موجب می شود که این حاکم به تدریج به حیوان درنده ای تبدیل بشود  ، نه حرف حقی در دل او نفوذ می کند و نه ناله استرحام آمیز مظلومی دل سنگ او را بلرزاند .

 

 

آیت الله سید علی خامنه ای

روزنامه جمهوری اسلامی

22 اردیبهشت 1363

 


 
ضربه ی مردم
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

 

 

از اول انقلاب ما تا امروز هر جائی که مسئولان کشور آماده بودند حرف مردم را بشنوند و به مردم بها بدهند و اعتنا بکنند ما پیشرفت داشته ایم ،

 در هر نقطه ای که مسئولین مملکت مردم را داخل آدم ندانستند بی اعتنائی به آرای مردم در دل آنها رسوخ داشت همانجا ما دچار ضربه شدیم .

 

آیت الله سید علی خامنه ای

روزنامه جمهوری اسلامی

22 اردیبهشت 1363

 

 

 


 
حاکم مطرود
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای در حوزه علمیه قم به تاریخ 20  اسفنــدماه سال  1357:

شاه گناهش همین بود که می گفت آنچه من می گویم ، نه آنچه ملت می خواهد . امروز هر کس این منش را تکرار کند ، کاری مطرود و محکوم را انجام داده است !

به نقل از کیهان 


 
خمینی و گاندی
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،سیاست

 

انقلاب اسلامی ملت ایران بدون نام روح الله خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست ، همانگونه که نهضت استقلال هندوستان نیز با نام مهاتما گاندی پیوند خورده است . 

شباهت های این دو رهبر بی نظیر :

 

-         الگو برداری از نهضت کربلای امام حسین علیه السلام .

-          هر دو رهبر سن بالا یی داشتند .

-     هر دو سختی های مبارزه را از جوانی و میانسالی تجربه کرده اند و سال ها رنج مبارزه را در حبس و تبعید کشیده اند .

-          هر دو شخصیت روحانی بودند .

-      نقش استعمار خارجی را در بدبختی کشورشان می دیدند و آن را در اولویت مبارزه خویش قرار می دادند .

-          هر دو صلح دوست و مخالف بکارگیری سلاح در مبارزه بودند .

-          هر دو شخصیتی اخلاقی و عرفانی داشتند .

-     تاکید هر دو بر نقش زنان در پیروزی نهضت و لزوم مشارکت آنها در امور نهضت و کشور بود، علیرغم سنت های نیرومند ضد زن در جامعه های مرد سالار ایران و هند.

-     تاکید بر اولویت تغییر درون انسان ها برای ایجاد تحول اجتماعی مبتنی بر آموزه های دینی و اخلاقی

-          تاکید بر غرور ملی و لزوم مبارزه برای سرافرازی

-      نوعی شجاعت و غرور ویژه در آنها نسبت به ستمکاران بود و بر عکس نسبت به ملت رئوف و مهربان بودند

-          نظامیان شاه و ساواکی های معمولی یا سربازان انگلیسی را دشمن فرض نمی کردند.

-     خود را از مردم می دانستند و نه متمایز از آنها و مطابق طبقات ضعیف جامعه و  بی تشریفات زندگی می کردند.

-     گاندی از رسانه ها در سفر مشهورش به لندن و امام خمینی از آنها در سفر مهم اش به نوفل لوشاتو فرانسه به خوبی استفاده کردند و عدم مشروعیت دشمنانشان و محبوبیت جهانی نهضت خویش را تثبیت کردند.

-          از لباس سنتی استفاده می کردند و از سنت ها تجلیل می کردند.

-     تاکید بر آزادی از استبداد داخلی و استقلال کشور از بیگانه داشتند رمز توسعه کشور را در این دو میدانستند. در این مسیر به سنت های اصیل احترام می گذاشتند.

-     مریدان بسیاری داشتند. مهاتما گاندی برای هندوها نیمه خدا بود و امام خمینی برای ایرانیان مرجع و رهبر بلامشابه دینی بود.

-     بیشترین مخالفت با آنها از سوی تندروهای مذهبی بود. تند رو های هم سلک: روحانیون متحجر / هندوهای افراطی

-          فداکاری برای نهضت و طرح شعار: یا مرگ یا آزادی

-          نقش استعمار در خشونت های پس از پیروزی هر دو نهضت نقش مهمی داشت

-          هر دو فرزندانشان را از دست دادند.

-     احترام ظاهری و رسانه ای استعمارگران شکست خورده به نهضت در ابتدای پیروزی آن ها و همزمان اقدام به توطئه بر علیه آنها.‌

-    راهپیمایی مردمی بعنوان یک ابزار مهم ارتباطی و انتقال احساس مشترک و مردمی کردن مبارزه.

-         رمز مشترک دو نهضت:

رمز نهضت استقلال هند: پیروزی حق بر قدرت

رمز نهضت اسلامی مردم ایران :  پیروزی خون بر شمشیر

-   وحدت مردمی گسترده که شامل مذاهب و عقاید مختلف میشد.

-   رهبران پیشاپیش خطر و با مردم در حرکت بودند

-   نقش افکار عمومی جهانی در حمایت از هر دو نهضت در برابر جباران

-  از مرگ نمی ترسیدند. دلی آرام داشتند.

-  هر دو جذبه شخصیتی فوق العاده داشتند که دیگران از آن یاد میکنند.

-  پدر ملت بودند و با رفتنشان مردم احساس بی پدری کردند.

- هر دو نهضت و رهبر نهضت الهام بخش آزادگان جهان بودند.

- ایمان قوی به خدا و اعتماد به ملت توامان داشتند و میان مبارزه و دین جمع کردند. موضوعی که فرهنگ سیاسی مبارزه در آن روزگار درک نمیکرد و امکان مبارزه مستقل از ابرقدرتهای شرق و غرب متصور نبود.

- عدم محوریت احزاب سیاسی در نهضت آنها به دلیل نقش محوری رهبری در نهضت. ارتباط مستقیم رهبر با مردم و سرعت رشد نهضت، احزاب و گروههای سیاسی را جا گذاشت.

- علیه هر دو نهضت شورش به راه انداختند.

- سرکوب فوری و بی قاعده مخالفان در تظاهرات خیابانی با ایجاد  حکومت نظامی پیش بینی نشده و کشتار فردای آن ١٧ شهریور ۵٧ در میدان ژاله تهران کشتار ١٩١٩ در هند و تاثیر این جنایات در پیشرفت نهضت.

- جنبشی محبوب و  از جنس مسیح و ایمان و صلح و دوستی و آزادی که به سرعت فراگیر شد .

 

نقل از اینجا

 


 
قانون اساسی ایران
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

همانطور که پیشتر گفتم انتخاب احمدی نژاد نشان دهنده تغییرات آتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد بود . انتخاب شخصی که به عنوان ریاست جمهور ، آشکارا به قانون اساسی بی توجه است قطعا  نمایان کننده میزان علاقه وی به تغییر قانون است و اگر این تعداد از نفوس ایرانی در روز 22 خرداد 88  به وی رای داده اند یعنی این گروه خواستار تغییر قانون اساسی هستند و احتمالا در آینده شاهد تغییراتی در قانون مصوبه 1358 خواهیم بود . تغییراتی که قطعا محتوای جدیدی از نظام را ارائه خواهد داد و اختیارات بیشتری را هم در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد داد و شاید از مسئولیت های مقام رهبری هم بکاهد .

باید دید در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد !

در این روزگار هیچ چیزی غریب نیست !


 
انتخاب عقلانی یا احساسی
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

به نام خدا

 

بلخره روز انخاب فرا رسید !

امروز رای گیری است برای انتخاب هفتمین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری !

عیار مردم ایران و پیشرفت های فکری و عقلی ملت ما امروز به خوبی آشکار خواهد شد . امروز خواهیم فهمید که مردم ایران از ری عقل تصمیم می گیرند و یا از روی احساسات و عواطف .

و ای کاش به گونه ای انتخاب کنیم که هم دنیا و هم آخرتمان آباد باشد.

خدایا چنان کن سرانجام کار

که تو خشنود باشی و ما رستگار

 


 
بد اخلاقی و دروغگویی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست
 
مخالفان قانون اساسی
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،سیاست

به نام خدا

در اسلام یک چیز حکم می کند و آن قانون است .

 

 آیت الله موسوی خمینی – رهبر فقید انقلاب

11 / 10 / 1358

صحیفه ی نور جلد 11

 

طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در همه پرسی سال 1358 خورشیدی مورد تایید اکثریت مردم ایران قرار گرفته است ، قوای سه گانه از یکدیگر مستقل هستند ؛ خصوصا قوه قضاییه مستقل از قوای دیگر می باشد و احدی حق دخالت در کار قضاوت را ندارد ولو رئیس جمهور و البته یکی از وظایف قوه قضائیه معرفی و افشای مفسیدین اقتصادی می باشد که در دادگاه به اتهاماتشان رسیدگی و در نهایت محکوم شده باشند .

حال که یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری اصول قانون اساسی را آشکارا زیر پا می گذارد و عده ای هم از این عمل او خرسند هستند و او را شجاع می نامند در واقع به دنبال تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و رایی که این فرد در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد آورد نشان دهنده رای به تغییر دادن قانون اساسی نظام می باشد .

 

البته به نظر من هر قانونی می تواند دچار اشکال باشد و بازنگری در قانون ها و اصلاح نواقص باید انجام شود . در ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران رهبر فقید انقلاب در حالی که کمتر از یک دهه از تصویب قانون گذشته بود امر به بازنگری و اصلاح قانون اساسی فرمودند . در واقع آیت الله خمینی با تفکر والا و برتر خویش نشان دادند که این قانون باید چند وقت یک بار اصلاحاتی را داشته باشد . من هم موافق این اصل هستم و البته طی مراحل قانونی برای اصلاح قانون اساسی را لازم می دانم ولی اینکه شاخص ترین فرد پاسدار قانون اساسی این گونه به قانون اساسی اهانت کند و عده ای هم آگاهانه و یا نادانسته از وی به دلیل این کار حمایت کنند را صحیح و درست نمی دانم و ای کاش به فرموده رهبر فقید انقلاب توجه داشتیم و قانون را ملاک قرار می دادیم .

به امید روز سبزی که قانون محترم شمرده شود .

 


 
رجایی و بعضی ها
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست ،تاریخ
 
رادیو و تلویزیون
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،سیاست
 
بردن آبروی نظام اسلامی
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست ،امام خمینی ،تاریخ

 

مبادا بدون در نظر گرفتن محذورات سیاسی و حساس کشور به طرح سوای روی آورید که بازگو کردن قضایا توسط مسئولین باعث کشف اسرار مملکت شده و برای نظام مساله آفرین گردد .

 

آیت الله موسوی خمینی – رهبر فقید انقلاب

11 / 7 / 67

صحیفه ی نور جلد 21 صفحه 156

 


 
حق یا باطل ؟
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست ،تاریخ
 
دیدن یا ندیدن
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: وبگردی ،سیاست

 

برای دیدن دو چشم لازم است

برای شنیدن دو گوش

برای گریستن اشک

اما برای ندیدن پلک لازم نیست ،

 

                   لازم نیست چشمها را ببندیم تا نبینیم

                        می توان با چشم های باز هم حقایق را ندید.

                        می توان با گوشهای شنوا هم فریادها و ناله ها را انکار کرد.

می توان روشنایی را رنگی از تعصب پاشید , سیاه کرد

                        می توان اما.........

                        برای برخاستن و برای ایستادن دو پا لازم است و برای آزاد

                        بودن ، آزاد زندگی کردن ، انسان بودن کافیست .

                        برای حرکت کردن هم دو پا لازم است. برای یکی شدن برای

                        گره خوردن ، عشق لازم است .

                        برای جاری شدن برای سیل شدن  برای آباد کردن  هزاران

                        چشم و گوش و پا لازم است. هزاران قلب سرشار از عشق

                        لازم است. برای تغییرکردن برای عاشق شدن

                        اراده لازم است.

                        برای تصمیم گرفتن

                      برای اراده کردن 

                        تنها یک لحظه از زمان کافیست

 

 

نقل از اینجا

 

 

 


 
شان انسانی
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،تاریخ ،سیاست

 

 

 

اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالت اند . دین کسانی است که آزادی و استقلال می خواهند ... شکل ناقصی که در حوزه های علمیه عرضه می شود برای این منظور است که خاصیت انقلابی و حیاتی اسلام را از آن بگیرند و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند ؛ آزادیخواه باشند ؛ دنبال اجرای احکام اسلام باشند ؛ حکومتی به وجود بیاورند که سعادتشان را تامین کند ؛ چنان زندگی داشته باشند که در شان انسان است .

 

 

 

 

ولایت فقیه نوشته ی آیت الله خمینی صفحه ی 4

 


 
توهین به افراد
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،سیاست ،تاریخ

تمامی نامزد ها سعی کنند تبلیغات انتخاباتی شما در چارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام شود و از کار هایی که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد .

... اگر در تبلیغات ، حریم مسائل اسلامی رعایت نشود ، چگونه منتخب حافظ اسلام می شود .

باید سعی شود تا خدای ناکرده به کسی توهین نگردد .

 

آیت الله العظمی خمینی – 11/ 1 / 67

صحیفه نور جلد 20 صفحه 194

 


 
دخالت بی مورد در امور قضاوت
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،سیاست ،تاریخ

 

امام خمینی در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی در تاریخ دوم دی ماه سال 63 خورشیدی چنین فرمودند :

 

قوه قضائیه قوه ای است مستقل و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن ، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم بر خلاف شرع است .

 

به نقل از صحیفه نور جلد نوزدهم صفحه 87

 


 
دولت موسوی از دید آیت الله خمینی
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست ،امام خمینی ،تاریخ
 
حق یا باطل
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

به نام خدا

 

در این چند روز نکته جالبی که مورد توجه من واقع شد ، کسانی هستند که برای دو نفر از دو جناح فکری متفاوت تبلیغ می کنند و به زعم خودشان هر دو یکسان هستند و در این میان می خواهند دل طرفداران هر دو طرف را بدست آورند .

هر چند در چند پست قبل از قول دوستی نوشتم که انتخابات تقابل میان حق و باطل نیست ولی با توجه به مناظره شب چهارده خرداد میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد و صحبت هایی که انجام شد ؛ به نظر من دیگر نمی توان این دو کاندید ریاست جمهوری را یکسان دانست و عکس هر دو را در پشت شیشه محل کار و یا خودرو خود زد .

در این میان یک نفر به طرف دیگر و اطرافیانش تهمت رانت خواری و  سواستفاده از مسئولیت دولتی زده است ، که اگر حرف وی صحت داشته باشد ، طرف مقابل در جبهه باطل قرار خواهد گرفت .

و اگر عدم درست بودن این ادعا ثابت شود نفر اول ، به دلیل تهمت دروغ در جهت باطل خواهد بود ،

پس اکنون از این دو یکی بر راه ناراست قدم گذارده است و دیگری بر حق خواهد بود !

به همین دلیل ساده این دوره از انتخابات ریاست جمهوری انتخاب میان حق و باطل است .

 

شاید برخی بگویند که دو کاندید دیگر که در این مناقشه نقشی ندارند ، در میان آن دو حق و باطلی از این نوع نیست .

ولی وقتی یکی از چهار نفر حق است و یکی دیگر بر باطل ، پس باید اهل حق سعی کنند طرفی که بر حق است را انتخاب کنند تا با پیروزی او حق بار دیگر بر باطل پیروز شود .


 
سکوتی که برتر است از شجاعت
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

به نام خدا

 

نامه ی امیرالمومنین علی بن ابیطالب در جواب معاویه و خطاب به وی پس از جنگ جمل در سال 36 هجری نوشته شده است :

پس از یاد خدا و درود !

نامه شما رسید ...

... چیزی را یاد آورده ای که  اگر اثبات شود هیچ ارتباطی به تو ندارد و اگر دروغ هم باشد به تو مربوط نمی شود ، تو را به انسان های برتر و غیر برتر ، سیاستمدار و غیر سیاستمدار چه کار است ؟

نامه ی 28 نهج البلاغه

 

 

 

برخی از مطالب ضرورتی در بیانشان نیست و بهتر است در این فرصت معدود زندگی انسان بهینه تر و با فکر تر راهش را برای چگونگی زندگی برگزیند .

 

سنجیده سخن گفتن و با سیاست حرکت کردن نشان دهنده ایمان و شعور آدمی است .

در تاریخ همواره انسان های هوشمند و با تدبیر ستوده شده اند و در آتیه نیز چنین خواهد بود .

مگر شجاعت همواره در فریاد زدن است !؟

آیا در تاریخ اسلام و حتی بشریت مردی شجاع تر از علی پسر ابیطالب سراغ می توان گرفت ؟!

مگر همو نبود که بنا به مصلحت و تدبیر و سیاست خود ربع قرن در برابر ظلم و ستمی که برپا شده بود سکوت کرد تا اسلام نوپا نابود نگردد ؟!

در واقعه سقیفه تنها فردی که فریاد راه انداخت و به اصطلاح افشاگری کرد کسی نبود جز ، بزرگ امویان یعنی ابوسفیان و اگر علی همانند برخی بی تدبیران ، شجاعت را در افشاگری میدید ؛ اکنون اسلامی وجود می داشت ؟!

و یا سکوت و صلح پسرانش حسن و حسین در برابر معاویه پسر همین ابوسفیان نشانه ترس و ناتوانی ایشان بود و یا شجاعت و سیاست و تدبیر و مصلحت اندیشی ایشان ؟!

 

         


 
سیاه مشق های یک سروش
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،سیاست ،وبگردی

 

امام من؛ دلم تنگ است؛ تنگِ تنگ

نه از دست لاقیدان و به ظاهر بی دینان

نه آنچنان از دست کفار و معاندین (که آنها ظاهر و باطن دشمنند و دشمن کارش دشمنی است)

که از خودی‌های بی‌خودی

از آنها که دم از اسلام و انقلاب و دفاع از ارزش‌ها می‌زنند

از مدعیان؛ از آنهایی که دفاع از تو و آیینت را به هر وسیله حتی تمسک به دروغ و دروغ گویی را جایز و حتی مستحب می‌دانند.

راستی امام من؛ مگر ولایت فقیه ادامه خط ولایت الله و ائمه نیست؟

مگر نه اینکه مدعی دوست دار شما ، همانکه دم از امام و رهبری میزند، ابتدا بایستی ولایت الله و ولایت ائمه را پذیرفته باشد؟ مگر نمی بایست پیش از صحیفه نورت، قرآن و سخنان رسیده از امامان معصوم را ملاک قرار دهد؟

امامم، هنوز 2 دهه از رفتنت نمی‌گذرد که عده‌ای تنها بخش‌هایی از صحیفه‌ات را (آن‌هم به ظاهر) مستمسک کار خود قرار داده اند و به هر آنچه با مزاج تند خود سازگار نبینند گیر میدهند و از تو و کلامت مایه می‌گذارند.

امامم مگر نه اینکه «صداقت» برای هر انسانی چه مسلمان و غیر مسلمان یک اصل انسانی است؟

مگر دروغگویی در فرهنگ دینی ما از بزرگترین گناهان کبیره شمرده نشده است.

امامم؛ بیا و بین چگونه همان عده به ظاهر ولایی این اصول ابتدایی اسلامی و انسانی خود را به گوشه‌ای گذراده، دم از اطاعت و پیروی شما و رهبری می‌زنند.

قلم و تراش به دستانی که خود را بر مدار شریعت - همان شریعتی که خود ساخته و پرداخته اند- نشانده اند، چنان مینویسند و سخن می‌گویند که گویی صحیفه نورت تنها بر قلب مطهر آنها نازل شده است و تاویل و تفسیر آن تنها در نزد ایشان است.

ای کاش می‌دانستم صحیفه نور این عده چند صفحه دارد؟!

ای کاش خبری می‌دادی که این عده به ظاهر پاسدارِ همه ارزشها در نزدت چه قربی داشته و دارند.

می‌خوانم؛ صحیفه نورت را: (جلد 21 صفحه 278)

خون دلى که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختیهاى دیگران نخورده است"

 

اماما دلم تنگ است.

از نبودنت، از رفتنت دلم تنگ است؛

از بد اخلاقی، از دروغ،

از بی صداقتی مدعیان دوست داران تو و انقلاب و رهبری دلم تنگِ تنگ است.

 

از مدعیان اصول و مذهب، مدعیان همیشگی دفاع از ارزشها، از مدافعان دروغین شما و آرمانهایت تنگ است

از آنها که بر سر شاخه انقلاب نشسته، بن انقلاب را می‌برند.

از برخی اصولگرایان بی بهره از اصول ناب؛

از بخشی از اصلاح طلبان بی نشان از اصول.

 

اماما دوستت دارم

برای همیشه تاریخ در قلبم خواهی ماند

امامم؛ صدایت و سیمایت بوی صداقت میداد و یاد و خاطره ات نیز...

 

امامم؛ دوستت دارم

به امید آنکه صداها و سیماهایمان روزی همگی بوی صداقت گفتار و رفتار خمینی کبیر باشد.

 

نقلی ای از وبلاگ سیاه مشق های یک سروش

 


 
مصلحت اندیشی و سیاستمداری
ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

به نام خدا

 

 

          پس از مناظره داغ و آشکار کننده برخی حقایق که در شب پیش بین دو کاندیدا از دو جناح فکری متفاوت برگزار شد ، حرف ها و سخن های بسیاری زده شده است . برخی متعصبانه از فرد مورد علاقه خود سخن گفته اند و در میان عده بسیاری هم سعی کردند منصفانه و بر مبنای عقل سخنان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد را بسنجند و انتخابی بر مبنای عقل و اندیشه داشته باشند تا آینده ای روشن برای ایران اسلامی بسازند .

به نظر من صحبت گفتن بی اساس و بی منطق و از روی تعصب چیزی است که از عهده هر فردی بر می آید ولی با شعور و انسانیت حرف زدن و سنجیده سخن گفتن تنها کار انسان های وارسته و عاقل و با اندیشه است .

 

در این میان و طبق عادتی که دارم ، که در برخی از مواقع صفحه ای از قرآن را باز می کنم تا بلکه حرفی تازه تر بشنوم و این بار خداوند بزرگ چنین بر من جواب داد :

 

و ضرب الله مثلا رجلین احمدهما ابکم لایقدر علی شیء و هو کل علی مولئه اینما یوجهه بخیر هل یستوی هو و من یامر بالعدل و هو علی صراط مستقیم

 

سوره نحل آیه ی 76

 

خداوند مثلی زده است ؛

دو نفر را که یکی از آن دو گنگ است و بر هیچ کاری قادر نیست و سربار صاحب و ولی نعمتش  است ؛

 او را در پی هر کاری بفرستد خوب انجام نمی دهد !

 آیا چنین کسی با کسی که امر به عدل و داد می کند و بر راهی راست قرار دارد برابر است ؟!

 

 

در این میان شخص ناتوان و بی سیاست مشخص است و کسی که آزمایش شده است و توانایی و شرف خود را نشان داده است کاملا خود را آشکارا به مردم نشان دادند .

و ان شالله رئیسی برای جمهوری اسلامی ایران برگزینیم که همواره در راه راست و صراط مستقیم گام بردارد و ثابت قدم باشد تا پروردگار یکتا برکاتش را بر ما نازل کند .

 

یا علی


 
و آیت الله به کی رای می دهد ؟1
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست ،امام خمینی
 
قانون بد یا بی قانونی ؟!
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

 

در این چند روز  شرایط ویژه و خاصی در کشور بوجود آمده است و تقریبا در تمام فضای جامعه حرف و سخن از انتخابات است ؛ مخصوصا در دنیای مجازی و فضای نت و وبلاگ های مختلف .

و البته تقریبا اکثریت به این نتیجه رسیده اند که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران مفید تر از عدم شرکت و تحریم انتخابات است .

شاید گزینه های بهتری هم برای نشستن در کرسی قدرت نسیت به این چهار نفر موجود باشد ولی حالا در بین این چهار نفر باید انتخاب کرد و البته بهترین گزینه برای اجرای کامل قانون اساسی مصوبه ی 1358 را باید از بین این چهار نفر برگزید و چه بهتر کسی برگزیده شود که به قانون پایبندی بیشتری داشته باشد و نه کسی که قانون گریز باشد و سعی و تلاشش در جهت تضعیف مجلس قانونگذاری است .

قانون بد بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است !

 

به امید اینکه روز هایی بیایند که قانون به شیوه کامل در کشور اجرا شود و البته اگر قانون اجرا شود کم کم قانون هم اصلاح خواهد شد و نواقصش برطرف خواهد شد و قانونی به تصویب خواهد رسید که مورد اتفاق و پذیرش کلیه مردم خواهد بود .

 

 


 
حقوق بشر
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

ابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند ؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید با هم برادر وار رفتار کنند .

 


 
هفتمین رییس جمهور ایران سبزپوش خواهد بود
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست
 
بحرین فارسی
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

 

در چهارده دی ماه 1347 محمدرضا پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو یکباره و بدون زمینه قبلی تصمیم خود را مبنی بر چشم پوشی از بحرین را اعلام داشت و گفت :

اگر اهالی بحرین نمی خواهند به کشور من ملحق شوند ایران ادعاهایش را پس می گیرد و خواسته اهالی بحرین را اگر از نظر بین المللی مورد قبول قرار گیرد می پذیرد . در عین حال برای حفظ ظاهر و تظاهر ناسیونالیستی اعلام کرد که اگر انگلیس ها خود سرانه به بحرین استقلال بدهند ایران زیر بار نخواهد رفت و اگر بحرین به عضویت سازمان ملل درآید ایران این سازمان بین المللی را ترک خواهد کرد .

سناریوی انگلیسی به این صورت طراحی شد که دولت ایران در هجدهم اردیبهشت سال 1348 خورشیدی از دبیرکل سازمان ملل تقاضای میانجیگری در مساله بحرین را کند و اعلام نماید هر نظری را که دبیرکل ابراز کند خواهد پذیرفت مشروط بر اینکه به تصویب شورای امنیت برسد . دبیرکل نیز یکی از معاونین خود را به بحرین فرستاد و بدون آن که طبق روال مرسوم اقدام به رفراندم کند ، گزارشی تسلیم کرد که در بیست و یکم اردیبهشت سال 1349 هجری خورشیدی به تصویب شورای امنیت رسید . این گزارش مبنی بر این بود که اکثریت قاطع اهالی بحرین خواستار شناسایی هویت شان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت می باشند .

مجلسین ایران بدون توجه به دعاوی چند قرنی ایران نسبت به بحرین و با استناد به یک نظرخواهی نمونه و قلابی ، قطعنامه مزبور را بی درنگ به تصویب رساند و وقتی استقلال بحرین در بیست و سوم امرداد ماه 1350 خورشیدی اعلام شد دولت شاهنشاهی ایران نخستین کشوری بود که یک ساعت پس از اعلام استقلال ، آن کشور را به رسمیت شناخت .

 

نقل از کتاب مروری بر سیاست خارجی ایران دوران پهلوی نوشته ی دکتر منوچهر محمدی .


 
ایران
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

ایران به همین شکل و شمایل و پستی و بلندی و فراز  نشیبی که هست و با کویر سوزان کرمانش و آب فراوان کرخه و کارونش ، بدون هیچ امتیاز خاص فردی و گروهی ، ملک مشاع همه ی ایرانیان است . به همین جهت هم حق هر فرد و هر گروه ایرانی است که  آگاهانه به تعریف و تبیین و تاکید هویت خود در این جامعه ی ایرانی بپردازد و وظایف اخلاقی و عقیدتی و قانونی خود را در برابر همان جامعه انجام دهد و به طرق مشروع و قانونی حقوق حقه ی خود را مطالبه کند که حق هم دادنی است و هم گرفتنی است .

 

قسمتی از کتاب بحران هویت قومی در ایران نوشته علی الطائی .


 
همبستگی
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

مذهب نقش اصلی را در همبستگی اجتماعی ایران بر عهده دارد ؛ همچنین زیر سوال بردن ارزش ها ، اعتقادات و آداب و رسوم دینی ، زمینه های تهدید همبستگی در ایران را فراهم می کند ؛ ولی نباید از نقش احساسات وطن دوستانه و عناصر ملی و ایرانی در ایجاد همبستگی غعافل بود . دست کم یکی از دستاویز های مهم پادشاهان صفوی برای به وجود آوردن همبستگی میان مردم ایران ، تشکیل حکومت ملی به نام ایران و تاکید بر عناصر ملی و کشیدن مرز های ملی میان کشور ایران و کشور های بیگانه بود .

 

عوامل همبستگی و گسستگی ایرانیان نوشته ی اسماعیل یعقوبی از انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

 


 
کشتن پیامبران
ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

 

 

 

مقاله ای که در ادامه می آید ، تحت عنوان :

صهیونیست ها ، آزار و اهانت و کشتن پیامبران به روایت انجیل می باشد که پژوهشی است از دکتر مجید گودرزی و البته در ادامه سلسله مقالاتی است که راجع به گروه یهودی صهیونسیت ها در اینجا نوشته ام .

 


 
هیکل سلیمان
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست

سال هاست که دولت اسرائیل در حال آماده‌سازی مقدمات لازم جهت ساختن سومین معبد سلیمان در اورشلیم است و تمام مقدمات ساخت معبد توسط خاخام‌های یهود مهیا شده است .   

اما آنگونه که در کتاب سفر اعداد قسمت نوزدهم آمده است ، قبل از شروع عملیات ساخت معبد باید مراسم تطهیر انجام شود و برای انجام آن می‌بایست گوساله‌ی ماده سرخ موی Red Heifer قربانی گردد .   

بر اساس تعلیمات یهود ، این گوساله می‌بایست سرخ موی و بدون هیچ عیب و نقصی باشد و هیچگاه یوغی بر آن بسته نشده باشد و گوساله‌ای نزاده باشد . گوساله در هنگام قربانی باید سه سال داشته باشد . در روز مراسم گوساله باید در مکانی خارج از اردوگاه محل اقامت خاخام‌ها در محوطه معبد ، قربانی شود . پس از آن مقداری از خون او برداشته و در جلوی خیمه اجتماع پاشیده شود . سپس گوساله به همراه پوست ، گوشت ، چرم ، فضولات و خونش تماماً به همراه چوب سرو و زوفای مصری به وسط آتش انداخته شده و آتش را تا خاکستر شدن گوساله روشن نگه می‌دارند . محل قربانی و سوزاندن گوساله در کنار کوه زیتون قرار دارد . پس از سوزاندن گوساله ، شخص پاک می‌بایست خاکسترها را جمع‌آوری کرده و به بالای کوه زیتون ببرد . پس از آن توده عظیم خاکستر به جای مانده را با آب مخلوط کرده و آب تطهیر را از آن تهیه می‌کنند .   


 
فمینیسم
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست

در نظرسنجی سال 1988 میلادی در ایالات متحده امریکا ، فقط  18 درصد زنان جوان امریکایی خود را فمینیست می دانستند و در انتخابات کانادا ، بر اساس آمارگیری گالوپ در3 دسامبر 1988، فقط 18 درصد از زنان به حزب سوسیالیست نئودموکراتیک کانادا که دستور کار آن با دستور کار فمینیست های افراطی تفاوتی ندارد، رأی دادند . تعداد بسیاری از زنان هر دو کشور ، طرفدار نقش های سنتی زن ، مرد و خانواده هستند با وجود این ، دولت ها سالانه حدود 60 میلیون دلار حدود 1 میلیارد دلار در یک و نیم دهه گذشته را صرف حمایت از گروه های مدعی منافع زنان کرده اند در حالی که بسیاری از این گروه ها آشکارا دارای مواضع ضد خانواده هستند .

 

 


 
رواج خشونت
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سینما و تلویزیون ،سیاست

خشونت آفت دیگری است که از نخستین سال‌ های پیدایش سینما با این هنر ـ صنعت قرین بوده و امروز صهیونیست‌ ها این همزاد دیرین سینما را نیز به نفع مقاصد خویش به کار گرفته‌اند . تهیه‌کنندگان صهیونیست هالیوود در پی سالها تجربه به فراست دریافته‌اند که خشونت و  وحشی‌گری علی‌رغم زشتی باطن و نتایج تلخ آن ، بر روی پرده سینما ظاهری جذاب و شیرین دارد و همین ظاهر جذاب و فریبنده فیلم‌های چند دهه اخیر را از خشونت و کشتار لبریز کرده است . بینندگان این گروه از فیلم‌ها در حین تماشای صحنه‌های خشونت‌بار ، از لذتی حیوانی لبریز می‌شوند و در دل شخصیت‌هایی جنایت‌کار فیلم را تحسین می‌کنند . این فیلم‌ها معمولاً ظاهری مقبول و منطقی دارند .

 

 

 


 
رواج فساد
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست

 

بگذار ملت آمریکا برای یک بار بفهمند که این نه یک انحطاط طبیعی، بلکه توطئه حساب شده و ویرانگری است که ما را احاطه کرده است...

 

 

 این جمله‌ای است که هنری فورد آمریکایی قریب هشتاد سال پیش در روزنامه مشهور دیربورن ایندیپندنت ـ  Dear Born Indipendent  نوشت و آمریکاییان را از سقوط در منجلاب فساد مادی و انحطاط اخلاقی بر حذر داشت .

 

 

 


 
ماتریکس
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست ،سینما و تلویزیون

فیلم مشهور ماتریکس با رویکردی نمادین به اساطیر کهن قوم یهود ، قصه ظهور منجی و سفر به آرمانشهر یهود ، ZAYAN یا ZION را به تصویر می‌کشد . ناگفته نماند که زایان یا همان صهیون نام کوهی مقدس در بیرون از شهر اورشلیم است که صهیونیست‌ها نام آن کوه را بر آیین خویش نهاده‌اند . در فیلم ماتریکس دنیا اسیر تاریکی است و تنها چند انسان آزادی‌خواه در یک زیردریایی اسرارآمیز که به کشتی نوح علیه السلام نسب می‌برد ، با این دنیای تاریکی در سیتز اند . مقصد زیردریایی همان آرمانشهر زایان است که فقط ناخدا و رهبرگروه کاپیتان مورفی نشان دقیق آن را می‌داند . مورفی خود نیز از نیروهای فرمانروایان شهر زایان است . ولی مورفی بدون امداد یک منجی نمی‌تواند بر امپراطوری ماتریکس غلبه کند و این بار منجی یا پیامبر جدید را از بین متخصصین کامپیوتر برمی‌گزیند!   


 
منجی
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سینما و تلویزیون ،سیاست

ظهور منجی و سفر به سرزمین موعود    

خرافه دیگری که صهیونیست‌ها آن را در قالب سینمایی مصادره به مطلوب کرده‌اند، مسأله ظهور ناجی و سفر به سرزمین موعود است. اما ناجی این قبیل فیلم‌ها نه آن منجی است که بشریت در انتظار اوست .

 

 

 


 
آرماگدون
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سینما و تلویزیون ،سیاست

نگاه اسطوره ای به آخرالزمان      

از دیگر خرافه‌های صهیونیستی که به سینما راه یافته افسانه آخرالزمان و پیشگویی‌ های مربوط به آن است که در فیلم‌هایی نظیر نوستراداموس ، آرماگدون و روز استقلال ، رد پایی از آن می‌توان یافت . بر اساس این افسانه فاجعه‌ای عظیم حیات بشری را تهدید خواهد کرد و آخرین نبرد خیر و شر در جغرافیای خاصی از زمین ، تپه آرماگدون یا حارمجیدون در نزدیکی بیت المقدس به وقوع خواهد پیوست .

 

 

 


 
شیطان پرستی
ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست

بزرگ شیاطین یعنی ابلیس آنقدر ضعیف است که نتوانست حرف خالقش را اجرا کند و در مقابل اشرف مخلوقات سجده کند . کبر او تبلور خلأ شخصیتی و روح ناتوانش بود . خود پرست بود و بی عرضه که با یک نافرمانی زحمات چندین هزار ساله خود را به باد داد . در حقارت شیطان همین را بس که برای انحراف انسان ها ، از راه پست ترین خواسته های نفس آدمی وارد می شود و هرجا نور و آگاهی و علم و بصیرت و دقت باشد جایی برای او نیست .