سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

امید بهاران
ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


به امیدی که چون باد بهار از در درون آیی
چو گل در دست خود داریم نقد زندگانی را
صائب


 
دل تنگ
ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


ز تنگی در دل پر خون من شادی نمی‌گنجد
ز من چون غنچهٔ تصویر، رنگی نیست شادی را

صائب


 
آه مقبول
ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


نه هر آهی قبول افتد، نه هر اشکی اثر دارد
یکی گوهر شود از صد هزاران قطره باران را
نسیم نا امیدی، بدورق گرداندنی دارد
مکن نومید از درگاه خود امیدواران را
صائب


 
زبان بی زبانی
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


گرفتم بست آن بی‌رحم راه گفتگو بر من
کسی نگرفته است از من زبان بی‌زبانی را
من از نسیان پیری دل به این خوش می‌کنم صائب
که بیرون می‌برد از خاطرم یاد جوانی را


 
نفس نیک
ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


همان با نفس نیکی می‌کنم، هرچند می‌دانم
کز احسان نیست ممکن، دوست کردن، دشمن خود را
صائب


 
حیات و مرگ
ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

حیات جاودان، بی دوستان، مرگی است پابرجا
به تنهایی مخور چون خضر، آب زندگانی را
صائب

 
عیب پوشی
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

   

چو من از عیب مردم دیدهٔ باریک‌بین بستم
به عیب خویش بینا کن دو چشم عیب پوشم را
صائب

 
قفس دلگشا
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


مکن تکلیف سیر گلستان ما گوشه‌گیران را
که باغ دلگشایی هست در کنج قفس ما را
صائب


 
گمنام
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


گرفتم گوشهٔ غاری ز گمنامی، ندانستم
که کوه قاف می‌سازد بلند آوازه عنقا را
صائب


 
نشان عاشق
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


کمال عشق باشد بی‌نشان و نام گردیدن
ز نقصان است اگر نام و نشانی هست عاشق را
صائب


 
نظر خاکسار
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


به ابر امید دارد دانه تا زیر زمین باشد
نظر بر عالم بالاست دایم خاکساران را
صائب


 
درد مطلوب
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

از تلاش وصل بر ما زندگانی تلخ بود
شد ز حُسن عاقبت دردِ طلب، مطلوب ما
هست در هر نقطه‌ای پوشیده صد طومار حرف
سرسری چون خامه صائب مگذر از مکتوب ما

 
عشرت خانه
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

صائب از ما کنج عزلت را به زر نتوان خرید
عشرت روی زمین در خانه می‌یابیم ما

 
طاق نسیان
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

هرکه دولت یافت، شست از لوح خاطر نام ما
اوج دولت طاق نسیان است در ایّام ما
صائب

 
سهل و دشوار
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

عارفان دشوارها را بر خود آسان می‌کنند
کارهای سهل را دشوار می‌سازیم ما
صائب

 
افسانهٔ درد
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

حرف اهل درد را صائب به بی‌دردان مگوی
پیش خواب‌آلودگان کوته کن این افسانه را

 
گمشده
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

نه من از خود، نه کسی از حال من دارد خبر

دل مرا و من دل دیوانه را گم کرده‌ام

طفل می‌گرید چو راه خانه را گم می‌کند

چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده‌ام؟

صائب تبریزی


 
خزان
ساعت ٦:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

می‌شود قدر سخن‌سنجان پس از رفتن پدید

جای بلبل در چمن، فصل خزان پیدا شود

صائب تبریزی


 
خواب
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

چند در خواب رود عمر تو ای بی‌‌پروا!

آنقدر خواب نگه‌دار که در گور کنی

صائب تبریزی


 
اندیشه فردا
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

با کمال ناگواری‌ها، گوارا کرده است

محنت امروز را اندیشه‌ی فردای من

صائب تبریزی


 
صبح هشیار
ساعت ٦:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

چون سیاهی شد ز مو، هشیار می‌باید شدن

صبح چون روشن شود، بیدار می‌باید شدن

صائب تبریزی


 
انصاف
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

ز اخوان راضیم تا دیدم انصاف خریداران

گوارا کرد بر من چاه را، از قیمت افتادن

صائب تبریزی


 
خشت خام
ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

زانهمه قصر که کردیم بنا، قسمت ما

خشت خامی است که در زیر سر خود داریم

صائب تبریزی


 
سر پر شور
ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

این سر پر شور کز قسمت نصیب من شده است 
زود خواهد کرد با منصور، هم بالین مرا
صائب

 
بار دل
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

هر که را باری است صائب بر دل من می‌نهد
نیست همراهی که بردارد غمی از دل مرا

 
بی برگ رفتن
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

از دم سرد خزان برگی که می افتد به خاک 
از جهان بی برگ رفتن یاد می آید مرا
صائب

 
توشه راه
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

نیست چون آتش، مرا اندیشه از زخم زبان
می شود بال و پر پرواز، خارِ پا مرا

در سرانجام اقامت نیستم چون غافلان
توشه‌ی راهی است صائب، چشم از دنیا مرا

 
روزن زندان
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


چون پر و بالی نباشد، راه آزادی است بند
روزن زندان کند دلگیرتر محبوس را

صائب


 
حد و حدود
ساعت ٤:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب
پا منه بیرون ز حد خویش تا بینا شوی
نیست حاجت با عصا در خانه ی خود کور را
صائب

 
شکر دولت
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب
شکر دولت، سایه بر بی سایگان افکندن است 
این همای خوش نشین را در قفس کردن چرا؟
صائب

 
آه نیمه شب
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

هیچ قفلی نیست نگشاید به آه نیمشب
مانده ای در عقده ی دل اینقدر حیران چرا

هیچ میزانی درین بازار چون انصاف نیست
گوهر خود را نمی سنجی به این میزان چرا
صائب

 
طاق ابرو
ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

نیستم شایسته گر نظّاره روی تو را
سجده ای از دور دارم طاق ابروی تو را
صائب

 
لذت زندگی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

نیست جز داغ عزیزان، حاصل پایندگی

خضر، حیرانم، چه لذت می‌برد از زندگی!

صائب تبریزی


 
آسمان آسوده
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

آسمان آسوده است از بی‌قراری‌های ما

گریه‌ی طفلان نمی‌سوزد دل گهواره را

صائب تبریزی


 
فرومایگی
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

عنان به دست فرومایگان مده، زنهار!

که در مصالح خود خرج می‌کنند ترا

صائب تبریزی


 
خلوت یار
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

مرا هر کس که بیرون می‌کشد از گوشه ی خلوت

ستمکاری است کز آغوش یارم می‌کشد بیرون

صائب تبریزی


 
احسان
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

گرچه از وعده‌ی احسان فلک، پیر شدیم

نعمتی بود که از هستی خود، سیر شدیم

صائب تبریزی