سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سلسله خزان
ساعت ٥:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ای که چون غنچه به شیرازه‌ی خود می‌بالی!
باش تا سلسه جنبان خزان برخیزد!

صائب تبریزی


 
حال دل
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


حال دل‌ها ز دیده‌ها پیداست
دیده‌ها روزن است دل‌ها را
درد هر کس به قدر بینش اوست
رنج بیش از تن است دل‌ها را


صائب تبریزی


 
راه گلستان
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ما را ز زیر پر هست راهی به آن گلستان
هر چند سخت بندد صیاد بال ما را
آن کس که داد ما را ز آغاز آنچه بایست
هم می‌کند در آخر فکر مآل ما را


صائب تبریزی


 
گندم پاک
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


پاکان ستم ز دور فلک بیشتر کشند
گندم چو پاک گشت خورد زخم آسیا
جست آب را سکندر و شد خضر کامیاب
روزی به قسمت است نه کوشش درین سرا


صائب تبریزی


 
قضا و رضا
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


دل از قضا به دست رضا داده‌ایم ما
عمری است تا رضا به قضا داده‌ایم ما

صائب تبریزی


 
آشنای عالم
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از آشنای بسیار شادند اگر دگرها
شادیم کز دو عالم یک آشناست ما را
از روزهای کوتاه باشد درازی شب
از نارسایی بخت آه رساست ما را

صائب


 
بال هما
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در دیده ما خاک نشینان قناعت
قدر پر کاهی نبود بال هما را


صائب تبریزی


 
آزادگی
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


اگر آزاده‌ای، آسوده باش از سردی دوران
که دارد یاد هر سروی درین گلشن خزان‌ها را
صائب


 
باد خزان
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب حریف سیلی باد خزان نه‌ای
پیش از خزان ز خود بفشان برگ و بار را


 
ثبات
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از نان و آب نیست بقا و ثبات ما
باشد ز درد و داغ محبت حیات ما
از سعی، راه عشق به پایان نمی‌رسد
در ترک کوشش است طریق نجات ما


صائب تبریزی


 
شکستن قفس
ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


بر شکست قفس جسم ازان می‌لرزی
که سزاوار چمن بال و پری نیست تو را


صائب تبریزی


 
دلسردی
ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


دل سرد چو گردید ز دنیا، نشود بند
حاجت به محرک نبود برگ خزان را


صائب تبریزی


 
آب جوی
ساعت ٤:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب به آب خلق نداریم احتیاج
از اشک خود چو شمع بود آب جوی ما


 
بیم
ساعت ۳:۳٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز بیم دوزخ اگر فارغم ز غفلت نیست
که می‌دهد عمل من همان سزای مرا


صائب تبریزی


 
دلسردی
ساعت ۳:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


دلسرد از نظاره باغ بهشت کرد
صحرای ساده دل بی آرزو مرا


صائب تبریزی


 
سیاهی
ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب سیاه‌کاری ما را حساب نیست
روی زمین سیاه شد از سیئات ما


 
سیر گل
ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ما را مبر به باغ که از سیر لاله‌زار
یک داغ صد هزار شود داغ دیده را


صائب تبریزی


 
بیگانه
ساعت ۳:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


بیگانگی شده است ز عالم مراد ما
یادش به خیر، هر که نیفتد به یاد ما!
با نامرادی از همه کس زخم می‌خوریم
ای وای اگر سپهر رود بر مراد ما


صائب تبریزی


 
اهل بصیرت 2
ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


پاس شان خویش بر اهل بصیرت لازم است
چشمه سار شهد را دام مگس کردن چرا؟
می شود فریادرس فریاد چون گردد تمام
بخل در فریاد با فریادرس کردن چرا؟


صائب تبریزی


 
اهل بصیرت
ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب کسی است اهل بصیرت که نگذرد
بیگانه وار از سخن آشنای ما


 
آتش هجران
ساعت ۳:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چرا به آتش هجران حواله باید کرد؟
چو می‌توان به نگاهی کباب ساخت مرا


صائب تبریزی


 
حرارت دوزخ
ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


به ما حرارت دوزخ چه می‌تواند کرد؟
اگر ز ما نستانند چشم گریان را


صائب تبریزی


 
ماه نو
ساعت ۳:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


هر ماه نو که از افق حُسن سرزند
در عرض یک دو هفته قمر می‌کنیم ما
چون آفتاب شهره آفاق می‌شود
در هر ستاره‌ای که نظر می‌کنیم ما
صائب فریب نعمت الوان نمی‌خوریم
روزی خود ز خون جگر می‌کنیم ما


 
غم روزی
ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چون پست‌فطرتان غم روزی نمی‌خوریم
کز خوردن دل است مهیا غذای ما
فارغ ز کسب آب و هواییم چون حباب
کز اشک و آه خود بود آب و هوای ما


صائب تبریزی

 
نسیم سحر
ساعت ٤:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب

از هر که دل گشوده نگردد کناره‌گیر
چون غنچه در به روی نسیم سحر گشا
از مردمان سرد نفس تیره می‌شوی
آیینه پیش مردم صاحب نظر گشا
قانع به رنگ و بوی گل بی‌وفا مشو
بر روی آفتاب چو شبنم نظر گشا


صائب

 
حیرت
ساعت ٤:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


با دیده حیران چه کند خواب پریشان؟
صائب چه غم از شور جهان بی‌خبران را؟


 
گفتار صائب
ساعت ٤:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب

صائب بگو بگو، که کلام متین توست
آرام بخش خاطر مشکل پسند ما

 
روی به سوی خدا
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


نگشود صائب از مدد خلق هیچ کار
از خلق روی دل به خدا می کنیم ما


 
نعمت رنگارنگ
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب ز خوان نعمت الوان روزگار
چون عاشقان به خوردن غم زنده‌ایم ما


 
همت بلند
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


هیچ است هر چه هست به جز همت بلند
این مصرع است از دو جهان انتخاب ما


صائب تبریزی


 
دامن وصل
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چون دامن وصال به کوشش گرفته‌اند
چندان که ممکن است نکوشد کسی چرا؟
غافل مشو ز حق به امید قبول خلق
یوسف به سیم قلب فروشد کسی چرا؟


صائب تبریزی


 
دلواپسی
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


دل‌واپسان به هیچ مقامی نمی‌رسند
بفرست پیشتر ز اجل مال خویش را
آن سنگدل که آینه ما به سنگ زد
می‌دید کاش صورت احوال خویش را
با دشمنان دوست نما در میان منه
صائب اگر ز اهل دلی، حال خویش را


 
افتادگی
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز افتادگی به مسند عزت رسیده است
یوسف کند چگونه فراموش، چاه را؟


صائب تبریزی


 
منتهای طلب
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چون منتهای طلب من محو گشتن است
هر موجه سراب شود راهبر مرا
عشقم چنان ربود که دنیا و آخرت
افتاد چون دو قطره اشک از نظر مرا


صائب تبریزی


 
شوره زار
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


سخن به مردم فهمیده عرض کن صائب
به شوره زار مکن صرف، آب حیوان را


 
منت نور
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در زیر بار منت پرتو نمی‌رویم
دانسته‌ایم قدر شب تار خویش را
اظهار فقر پیش فرومایگان مکن
پوشیده‌دار گوهر شهوار خویش را


صائب تبریزی


 
آزار ملایم
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


سختی پذیر باش گر اهل سعادتی
کز استخوان گزیر نباشد همای را


جمعی که از ملایمت آزار دیده‌اند
بر برگ گل شمرده گذارند پای را


صائب


 
سر منصور
ساعت ٥:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


منصور سر به باد ز افشای راز داد
از باطلان نهفته کن اسرار خویش را

صائب


 
عیب اهل شرم
ساعت ٥:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از عیب خلق چشم بپوشان که اهل شرم
از چشم خود کنند قبای برهنه را
صائب برون ز سینه مده داغ عشق را
ستار باش سوخته‌های برهنه را


 
سخن ناشنیدنی
ساعت ٥:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از بس شنیده‌ام سخن ناشنیدنی
گویم شنیده‌ام سخن ناشنیده را
خونی که می‌خورند به از شیر مادرست
مردان از محبت دنیا بریده را


صائب تبریزی


 
انتقام
ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کشید هر که ز خصم انتقام خود صائب
ز انتقام خدا امن کرد دشمن را


 
در صدف
ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در یتیم را چه شناسد صدف که چیست؟
سهل است اگر سپهر نداند بها مرا
مهمان کشت خویشم، اگر نیک اگر بدست
حاشا که هیچ شکوه بود از قضا مرا
از سایه‌ام اگرچه به دولت رسند خلق
یک مشت استخوان نبود چون هما مرا
صائب


 
مردانگی
ساعت ٥:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


مردان ز راه درد به درمان رسیده‌اند
صائب عزیزدار دل دردمند را


 
عاریت
ساعت ٥:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


به نور عاریه محتاج نیستیم چو ماه
که هست از نفس خویش روشنایی ما


صائب تبریزی


 
غنی و فقیر
ساعت ٥:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


یکی باشد غنا و فقر در میزان اهل دل
تفاوت نیست در خشکی و دریا آب گوهر را
صائب


 
سلسله خاکی
ساعت ٥:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب

پیوسته است سلسله خاکیان به هم
بر هر زمین که سایه کنی، یاد کن مرا


 
افشای اسرار
ساعت ٦:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


منصور سر به باد ز افشای راز داد
از باطلان نهفته کن اسرار خویش را

صائب


 
سخن نشنیدنی
ساعت ٦:٠٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از بس شنیده‌ام سخن ناشنیدنی
گویم شنیده‌ام سخن ناشنیده را
خونی که می‌خورند به از شیر مادرست
مردان از محبت دنیا بریده را


صائب تبریزی


 
انتقام
ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کشید هر که ز خصم انتقام خود صائب
ز انتقام خدا امن کرد دشمن را


 
بها
ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در یتیم را چه شناسد صدف که چیست؟
سهل است اگر سپهر نداند بها مرا
مهمان کشت خویشم، اگر نیک اگر بدست
حاشا که هیچ شکوه بود از قضا مرا
از سایه‌ام اگرچه به دولت رسند خلق
یک مشت استخوان نبود چون هما مرا
صائب


 
درد وصل
ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


مردان ز راه درد به درمان رسیده‌اند
صائب عزیزدار دل دردمند را


 
دامن وصل
ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چون دامن وصال به کوشش گرفته‌اند
چندان که ممکن است نکوشد کسی چرا؟
غافل مشو ز حق به امید قبول خلق
یوسف به سیم قلب فروشد کسی چرا؟


صائب تبریزی


 
عاریت
ساعت ٥:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


به نور عاریه محتاج نیستیم چو ماه
که هست از نفس خویش روشنایی ما


صائب تبریزی


 
فقیر و غنی
ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


یکی باشد غنا و فقر در میزان اهل دل
تفاوت نیست در خشکی و دریا آب گوهر را
صائب


 
چشم پوشی
ساعت ٦:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب ز بس فسرده ز وضع جهان شدم
نتوان به هیچ وجه برافروختن مرا


 
سخن ناشنیدنی
ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از بس شنیده‌ام سخن ناشنیدنی
گویم شنیده‌ام سخن ناشنیده را
خونی که می‌خورند به از شیر مادرست
مردان از محبت دنیا بریده را


صائب تبریزی


 
انتقام
ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کشید هر که ز خصم انتقام خود صائب
ز انتقام خدا امن کرد دشمن را


 
در یتیم
ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در یتیم را چه شناسد صدف که چیست؟
سهل است اگر سپهر نداند بها مرا
مهمان کشت خویشم، اگر نیک اگر بدست
حاشا که هیچ شکوه بود از قضا مرا
از سایه‌ام اگرچه به دولت رسند خلق
یک مشت استخوان نبود چون هما مرا
صائب


 
ایمنی
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


منه انگشت بر حرف کسان، ایمن شو از آفت
که جز تخم عداوت نیست حاصل، خرده گیران را
صائب


 
پرواز
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز خاک کوی تو پرواز مشکل است مرا
که از گرانی جان، کوه بر دل است مرا


صائب تبریزی


 
سنگ و گوهر
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


گهر به سنگ زدن صائب از بصیرت نیست
مخوان به مردم بی درد شعر دلکش را


 
بلای عشق
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چه غم ز آتش سوزنده چون خلیل مرا؟
که عشق او ز بلاها بود کفیل مرا
عزیز کرده عشق و محبتم صائب
شود ذلیل، فلک گر کند ذلیل مرا


 
همسفر ریگ
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


روزگاری است که با ریگ روان همسفرم
می‌روم راه و ز منزل خبری نیست مرا
همه شب با دل دیوانه خود در حرفم
چه کنم، جز دل خود نامه بری نیست مرا
برده‌ام غنچه صفت سر بگریبان صائب
جزدل امید گشایش ز دری نیست مرا


 
گل و ریحان
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کاش یک بار به سر منزل ما می آمد
آن که بر تربت ما ریخت گل و ریحان را


صائب تبریزی


 
فریب عشق
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


فریب عشوه دنیا نمی خورم صائب
نظر به حسن مآل است نه به مال مرا


 
عیب نهان
ساعت ٦:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کسی که عیب مرا می کند نهان از من
اگر چه چشم عزیزست، دشمن است مرا


صائب تبریزی


 
کس بیکسان
ساعت ٦:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز بی‌کسی چه شکایت کنم به هر ناکس؟
که بی‌کسی به کس بی‌کسان رساند مرا
به دیده چون ندهم جای، اشک را صائب؟
که سیل گریه به آن آستان رساند مرا


 
صبح وصل
ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز تخم سوخته، سبزی امید نتوان داشت
چگونه اختر طالع شود سعید مرا؟
ز حسن عاقبت عشق، چشم آن دارم
که صبح وصل شود، دیده سفید مرا


صائب تبریزی


 
ملامت
ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


دل صائب چه غم از نیش ملامت دارد؟
نیست اندیشه‌ای از خار، کف گلچین را


 
وبال
ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در گذر صائب از اسباب، کز این عبرتگاه
هر چه با خود نتوان برد، وبال است تو را


 
وبال
ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در گذر صائب از اسباب، کز این عبرتگاه
هر چه با خود نتوان برد، وبال است تو را


 
فراغبال
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


بر دلم باری اگر هست ز فارغبالی است
گله از دام و شکایت ز قفس نیست مرا
همه شب قافله ناله من در راه است
گر چه فریادرسی همچو جرس نیست مرا


صائب تبریزی


 
خورشید قیامت
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


اگر کوه گناه ما به محشر سایه اندازد
نبیند هیچ مجرم روی خورشید قیامت را
مرا گمنامی از وحدت به کثرت می‌کشد صائب
و گرنه گوشهٔ عزلت، کمینگاهی است شهرت را


 
گلستان جهان
ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از تماشای گلستان جهان چون شبنم
بهره غیر از دل و چشم نگران نیست مرا
نان اگرنیست مرا، چشم و دل سیری هست
آب‌رو هست، اگر آب‌روان نیست مرا
دل آزاده من فارغ ازاقبال هماست
سرِپرواز ببال دگران نیست مرا
صائب


 
فراغبال
ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


بر دلم باری اگر هست ز فارغبالی است
گله از دام و شکایت ز قفس نیست مرا
همه شب قافله ناله من در راه است
گر چه فریادرسی همچو جرس نیست مرا


صائب تبریزی


 
کوه گناه
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


اگر کوه گناه ما به محشر سایه اندازد
نبیند هیچ مجرم روی خورشید قیامت را
مرا گمنامی از وحدت به کثرت می‌کشد صائب
و گرنه گوشهٔ عزلت، کمینگاهی است شهرت را


 
تماشا
ساعت ٥:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از تماشای گلستان جهان چون شبنم
بهره غیر از دل و چشم نگران نیست مرا
نان اگرنیست مرا، چشم و دل سیری هست
آب‌رو هست، اگر آب‌روان نیست مرا
دل آزاده من فارغ ازاقبال هماست
سرِپرواز ببال دگران نیست مرا
صائب