سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حیات و مرگ
ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

حیات جاودان، بی دوستان، مرگی است پابرجا
به تنهایی مخور چون خضر، آب زندگانی را
صائب

 
عیب پوشی
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

   

چو من از عیب مردم دیدهٔ باریک‌بین بستم
به عیب خویش بینا کن دو چشم عیب پوشم را
صائب

 
قفس دلگشا
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


مکن تکلیف سیر گلستان ما گوشه‌گیران را
که باغ دلگشایی هست در کنج قفس ما را
صائب


 
گمنام
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


گرفتم گوشهٔ غاری ز گمنامی، ندانستم
که کوه قاف می‌سازد بلند آوازه عنقا را
صائب


 
نشان عاشق
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


کمال عشق باشد بی‌نشان و نام گردیدن
ز نقصان است اگر نام و نشانی هست عاشق را
صائب


 
نظر خاکسار
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


به ابر امید دارد دانه تا زیر زمین باشد
نظر بر عالم بالاست دایم خاکساران را
صائب


 
درد مطلوب
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

از تلاش وصل بر ما زندگانی تلخ بود
شد ز حُسن عاقبت دردِ طلب، مطلوب ما
هست در هر نقطه‌ای پوشیده صد طومار حرف
سرسری چون خامه صائب مگذر از مکتوب ما

 
عشرت خانه
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

صائب از ما کنج عزلت را به زر نتوان خرید
عشرت روی زمین در خانه می‌یابیم ما

 
طاق نسیان
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

هرکه دولت یافت، شست از لوح خاطر نام ما
اوج دولت طاق نسیان است در ایّام ما
صائب

 
سهل و دشوار
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

عارفان دشوارها را بر خود آسان می‌کنند
کارهای سهل را دشوار می‌سازیم ما
صائب

 
افسانهٔ درد
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

حرف اهل درد را صائب به بی‌دردان مگوی
پیش خواب‌آلودگان کوته کن این افسانه را

 
گمشده
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

نه من از خود، نه کسی از حال من دارد خبر

دل مرا و من دل دیوانه را گم کرده‌ام

طفل می‌گرید چو راه خانه را گم می‌کند

چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده‌ام؟

صائب تبریزی


 
خزان
ساعت ٦:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

می‌شود قدر سخن‌سنجان پس از رفتن پدید

جای بلبل در چمن، فصل خزان پیدا شود

صائب تبریزی


 
خواب
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

چند در خواب رود عمر تو ای بی‌‌پروا!

آنقدر خواب نگه‌دار که در گور کنی

صائب تبریزی


 
اندیشه فردا
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

با کمال ناگواری‌ها، گوارا کرده است

محنت امروز را اندیشه‌ی فردای من

صائب تبریزی


 
صبح هشیار
ساعت ٦:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

چون سیاهی شد ز مو، هشیار می‌باید شدن

صبح چون روشن شود، بیدار می‌باید شدن

صائب تبریزی


 
انصاف
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

ز اخوان راضیم تا دیدم انصاف خریداران

گوارا کرد بر من چاه را، از قیمت افتادن

صائب تبریزی


 
خشت خام
ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

زانهمه قصر که کردیم بنا، قسمت ما

خشت خامی است که در زیر سر خود داریم

صائب تبریزی


 
سر پر شور
ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

این سر پر شور کز قسمت نصیب من شده است 
زود خواهد کرد با منصور، هم بالین مرا
صائب

 
بار دل
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

هر که را باری است صائب بر دل من می‌نهد
نیست همراهی که بردارد غمی از دل مرا

 
بی برگ رفتن
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

از دم سرد خزان برگی که می افتد به خاک 
از جهان بی برگ رفتن یاد می آید مرا
صائب

 
توشه راه
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

نیست چون آتش، مرا اندیشه از زخم زبان
می شود بال و پر پرواز، خارِ پا مرا

در سرانجام اقامت نیستم چون غافلان
توشه‌ی راهی است صائب، چشم از دنیا مرا

 
روزن زندان
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


چون پر و بالی نباشد، راه آزادی است بند
روزن زندان کند دلگیرتر محبوس را

صائب


 
حد و حدود
ساعت ٤:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب
پا منه بیرون ز حد خویش تا بینا شوی
نیست حاجت با عصا در خانه ی خود کور را
صائب

 
شکر دولت
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب
شکر دولت، سایه بر بی سایگان افکندن است 
این همای خوش نشین را در قفس کردن چرا؟
صائب

 
آه نیمه شب
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

هیچ قفلی نیست نگشاید به آه نیمشب
مانده ای در عقده ی دل اینقدر حیران چرا

هیچ میزانی درین بازار چون انصاف نیست
گوهر خود را نمی سنجی به این میزان چرا
صائب

 
طاق ابرو
ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

نیستم شایسته گر نظّاره روی تو را
سجده ای از دور دارم طاق ابروی تو را
صائب

 
لذت زندگی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

نیست جز داغ عزیزان، حاصل پایندگی

خضر، حیرانم، چه لذت می‌برد از زندگی!

صائب تبریزی


 
آسمان آسوده
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

آسمان آسوده است از بی‌قراری‌های ما

گریه‌ی طفلان نمی‌سوزد دل گهواره را

صائب تبریزی


 
فرومایگی
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

عنان به دست فرومایگان مده، زنهار!

که در مصالح خود خرج می‌کنند ترا

صائب تبریزی


 
خلوت یار
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

مرا هر کس که بیرون می‌کشد از گوشه ی خلوت

ستمکاری است کز آغوش یارم می‌کشد بیرون

صائب تبریزی


 
احسان
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

گرچه از وعده‌ی احسان فلک، پیر شدیم

نعمتی بود که از هستی خود، سیر شدیم

صائب تبریزی