سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عزت الهی
ساعت ٥:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی


چون در این دنیا عزیزم داشتی یارب به لطف
وز بسی نعمت نهادی بر من مسکین سپاس
اندر آن دنیا عزیزم دار زیرا گفته‌اند
خوش نباشد جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس
عبید زاکانی


 
در رحمت
ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

عبید حاجت از آن در طلب که رحمت او
اگر ببندد یک در، هزار بگشاید

 
رضای خدا
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

به نای و نی همه عمرم گذشت و می‌گفتم
دریغ عمر و جوانی که می‌رود بر باد
به آه و ناله کنون دل نهاده‌ام چه کنم
قضا قضای خدایست هرچه بادا باد!

عبید زاکانی

 
قناعت
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

دیگران در بحر حرص ار دست و پائی میزنند
ما قناعت کرده‌ایم و بر کنار آسوده‌ایم

اهل دنیا فخر خود جویند و عار دیگران
حالیا ما چون عبید از فخر و عار آسوده‌ایم

 
شرم آفتاب
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 


پرتو رویش چو می‌تابد ز دور
آفتاب از شرم پنهان می‌شود
عبید

 
کشته عشق
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

جان رفت و اشتیاق تو از جان بدر نشد
سر رفت و آرزوی تو از سر بدر نرفت
هرکو قتیل عشق نشد چون به خاک رفت
هم بی‌خبر بیامد و هم بی‌خبر برفتعبید زاکانی

 
عشق پنهان
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

مرا گویند پنهان دار رازش
غم عشقست پنهان چون توان کرد
گرفتم راز دل بتوان نهفتن
دوای چشم گریان چون توان کرد
عبید زاکانی

 
امید به خدا
ساعت ٥:٠٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

هرکس بهر گروهی دارد امید چیزی
ما را امیدگاهی، غیر از خدا نباشد
عبید زاکانی

 
شرط کرم
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

چون ما به هیچ حالی آزار کس نخواهیم
آزار خاطر ما شرط کرم نباشد
عبید

 
امید وصال
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

تا به دامان وصالت نرسد دست امید
دست کوته نکند اشک ز دامان ما را
عبید زاکانی

 
مجال انتظار
ساعت ٥:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

جانا بیا که بی تو دلم را قرار نیست
بیشم مجال صبر و سر انتظار نیست

عبید زاکانی

 
فریادرس
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

خوش خاطری که منصب و جاه آرزو نکرد
خرم دلی که در طلب ملک و مال نیست


در وضع روزگار نظر کن به چشم عقل
احوال کس مپرس که جای سؤال نیست


در موج فتنه‌ای که خلایق فتاده‌اند
فریاد رس بجز کرم ذوالجلال نیست

عبید زاکانی

 
کنج عزلت
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: عبید زاکانی

 

به کنج عزلت از آن روی گشته‌ام خرسند
که دیگرم هوس صحبت ریائی نیست
عبید زاکانی