سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بهاران
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: فریدون مشیری
زمستان ملال‌انگیز بگذشت،
بهاران خنده بر لب،
آشنا کرد
...
تماشا کن تبسم‌ های او را؛
تبسم کن که خود را گم کند گل

فریدون مشیری

 
مرگ و زندگی
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: فریدون مشیری

 

دلا شب‌ها نمی نالی به زاری؛
سر راحت به بالین می گذاری
تو صاحب درد بودی ناله سر کن،
خبر از درد بیدردی نداری
بنال ای دل که رنجت شادمانی است
بمیر ای دل که مرگت زندگانی است
فریدون مشیری

 
برگ خزان دیده
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: فریدون مشیری

 

در سینه،
دل،
چو برگ خزان ‌دیده،
بی عشق مانده سر به گریبان است،
از بوسه‌ی نسیم نمی‌‌لرزد؛
این برگِ خشک، تشنه طوفان است!
فریدون مشیری

 
کر و کور
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: فریدون مشیری

 

گفتم‌: به سرنوشت بیندیش و آسمان، 
گفتی‌: غمین مباش که آن کور و این کر است!
دیدی که آسمان کر و سرنوشت کور،
صدها هزار مرتبه از ما قوی‌تر است‌؟
فریدون مشیری

 
خورشید پشت ابر
ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: فریدون مشیری

 

تویی تویی به خدا، 
جان و عمر و هستی من؛
بیا
که جان به لب
اینجا
در انتظار توام!
فریدون مشیری