سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جود بهتر است یا عدل ؟
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

کسی از علی مرتضی سلام الله علیه پرسید :

آیا جود بهتر است یا عدالت ؟

فرمود : عدل بهتر است از جود

به دلیل اینکه

عدل هر چیزی را در جای خود قرار می دهد و هر حقی را به ذیحق واقعی خود می رساند ؛

اما جود و بخشش، امور را و جریان ها را از محل خودشان و مدارشان خارج می کند ؛ جود این است که آدمی از حق مسلم خود صرف نظر کند ، به دیگری که ذیحق نیست جود کند ؛

پس جود اشیاء را از موضع خود خارج می کند .

دیگر اینکه عدالت سائس و اداره کننده ی عموم است ؛

چیزی است که پایه و مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات است ؛

اما جود و بخشش یک حالت استثنایی است که در موقع خاص کسی به کسی جود می کند و ایثار می کند.

مرتضی مطهری


 
تکلیف
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

گرچه در عرصه دینداری تقلید که رجوع عامی به فقیه است را ارج می‌نهیم، اما از آسیب جدی سرسپردگی که هزارها مفسده در پی دارد باید حذر کنیم و بدانیم که علمای ما باید از زمان خود با خبر باشند و پیش‌بینی کنند و حساب کنند که تکلیف چیست ... و گرنه عوضی کار خواهیم کرد و به جای کوبیدن دشمن، خودی را خواهیم کوبید.
استاد شهید ما به درستی دریافته بود که هدایت جامعه با بی‌خبری از اوضاع و عافیت طلبی و سبک شمردن میسر نیست.

از صفحه ٧ کتاب آسیب شناسی دینی از منظر استاد شهید آیت‌اله مطهری به اهتمام سیدمهدی جهرمی و محمد باقری.


 
وظایف نبی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

پیغمبر اکرم به واسطه آن خصوصیاتی که در دین اسلام بود در زمان خودشان به حکم قرآن و به حکم سیره خودشان دارای شئون متعددی بودند یعنی در آن واحد چند کار داشتند و چند پست را اداره می کردند:

پیغمبری و بیان احکام و دستورات الهی است که در اینجا فقط بیان کننده وحی الهی است .

قضاوت و چون قاضی حکم به عدل میکند پس قضاوت یک شان الهی است .

ریاست عامه و مدیریت اجتماع .

 

در مورد اول نبی اسلام تنها وظیفه دارد وحی الهی را بیان نماید ولی در مورد قضاوت حضرت براساس عدله و شواهد حکم می نمودند و اساس بر ظاهر قضیه بود و همچنین در مورد مسائل اجتماعی چنین بوده است و البته در این موارد به مشورت با مردم و اجتماع هم می پرداختند .

امامت از دیدگاه عامه

استاد شهید مطهری

 

 


 
رهبر
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

به نام خدا

امام = پیشرو

کسی که پیشرو  است و عده ای تابع و پیرو او هستند اعم از آنکه آنم پیشوا عادل و راه یافته و درست رو باشد یا باطل و گمراه باشد و خود کلمه مفهوم مقدسی ندارد.

 

...

 

من مات و لم­یعرف امام زمانه ، مات میته جاهلیة !

اسلام یک دین فردی نیست که کسی بگوید من به خدا و پیغمبر اعتقاد دارم و بنابراین به هیچکس کاری ندارم .

 خیر ،

غیر از خدا و پیغمبر تو حتماً باید بفهمی و بشناسی که در این زمان رهبر کیست و قهراً در سایه رهبری او فعالیت کنی !

 

استاد شهید مطهری

امامت از دیدگاه عامه

 

 


 
جود یا عدل
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

جود بهتر است یا عدل ؟

کسی از علی مرتضی سلام الله علیه پرسید :

آیا جود بهتر است یا عدالت ؟

فرمود : عدل بهتر است از جود به دلیل اینکه عدل هر چیزی را در جای خود قرار می دهد و هر حقی را به ذیحق واقعی خود می رساند ؛ اما جود و بخشش ، امور را و جریان ها را از محل خودشان و مدارشان خارج می کند ؛ جود این است که آدمی از حق مسلم خود صرف نظر کند ، به دیگری که ذیحق نیست جود کند ؛ پس جود اشیاء را از موضع خود خارج می کند .

دیگر اینکه عدالت سائس و اداره کننده ی عموم است ؛ چیزی است که پایه و مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات است ؛ اما جود و بخشش یک حالت استثنایی است که در موقع خاص کسی به کسی جود می کند و ایثار می کند .

این بود جواب علی مرتضی علیه السلام در مورد افضلیت عدل از جود .

هرگز یک انسانی که تفکر اجتماعی ندارد و با مقیاس های فردی ادازه گیری می کند این طور جواب نمی دهد ؛ نمی گوید عدل از جود بالاتر است ؛ امام علی علیه السلام در این سخن بسیار پر قیمت خود ، به عدل از نظر اجتماعی نگاه می کند و با مقیاس اجتماعی اندازه گیری می کند .

از نظر زندگی اجتماعی و از جنبه ی عمومی که افراد اجتماع را به صورت یک واحد در می آورد ، از این نظر که بنگریم ، می بینیم که عدل از جود بالاتر است .

عدل در اجتماع به منزله ی پایه های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله ی رنگ آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است . اول باید پایه درست باشد بعد نوبت به زینت و رنگ آمیزی و نقاشی می رسد .اگر خانه از پای بست ویران است ، دیگر چه فایده که خواجه در بند نقش ایوان باشد ؟

اما اگر پایه محکم باشد ، در ساختمان بی نقاش و بی رنگ آمیزی هم می توان زندگی کرد . ممکن است ساختمان فوق العاده نقاشی خوب داشته باشد و ظاهرش جالب باشد ، اما چون پایه خراب است ، یک باران کافی است آن را بر سر اهلش خراب کند .

بعلاوه همین جود ها و احسان ها و ایثار هایی که در مواقعی خوب و مفید است و از نظر جود کننده فضیلتی بسیار عالی است ، از نظر گیرنده فضیلت نیست . حساب او را هم باید جدا کرد ؛ حساب اجتماع  را هم باید کرد . اگر رعایت موازنه ی اجتماعی نشود و حساب نکرده صورت بگیرد ، همین فضیلت اخلاقی موجب بدبختی عمومی و خرابی اجتماع می گردد . صدقات زیاد و اوقاف زیاد و حساب نکرده ، نذورات زیاد و حساب نکرده در هرجا که وارد شده مانند سیل جامعه را خراب کرده ؛ روحیه ها را تنبل و کلاش و فاسد الاخلاق بار آورده ؛ لطمه ها و خساراتی وارد آورده که کمتر از لطمات و خسارات یک سپاه جرار نبوده است .

امام سجاد علیه السلام فرمود :

بسیاری از مردم از بس خوبشان را و مدحشان را گفتند فاسد شدند ؛

بسیاری از مردم چون از عیبشان چشم پوشی شد و مورد انتقاد قرار نگرفتند مغرور شدند ؛

بسیاری از مردم هم چون به آنها احسان شد و از راه احسان زندگی و کارشان اداره شد متدرجا در غفلت فرو رفتند .

 

گفتاری از استاد شهید مرتضی مطهری در رمضان سال 1380 هجری قمری برابر سال 1340 خورشیدی


 
عدل یا جود ؟
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

چه عدالتی موجب شهادت علی شد ؟

چگونه عدالت علی علیه السلام قاتلش شد و چگونه تصلبش در این راه ، آشوب ها و فتنه ها از طرف آنها که عدالت علی مستقیما بر ضرر آنها بود به پا کرد ، و این عدالت چه جور عدالتی بود ؟

آیا یک عدالت صرفا اخلاقی بود نظیر آنچه می گوییم امام جماعت یا قاضی یا شاهد طلاق یا بیِّنه شرعی باید عادل باشد ؟ این جور عدالت ها که باعث قتل کسی نمی شود ، بلکه بیشتر باعث شهرت و محبوبیت و احترام می گردد .

آن نوع عدالت مولی که قاتلش شناخته شد ، در حقیقت ، فلسفه ی اجتماعی او و نوع تفکر مخصوصی بود که در عدالت اجتماعی اسلامی داشت و خودش شدیدا اصرار می ورزید که عدالت اجتماعی اسلام و فلسفه ی اجتماعی اسلام صرفا همین را اقضا می کند .

او تنها عادل نبود ، عدالتخواه بود . فرق است بین عادل و عدالتخواه ، همان طوری که فرق است بین آزاد و آزادیخواه . یکی آزاد است یعنی خودش شخصا مرد آزادی است و یکی آزادیخواه است یعنی طرفدار آزادی اجتماع است و آزادی هدف و ایده ی اجتماعی اوست .

علم هم همین طور است :

یکی شخصا عالم است ، یکی علاوه بر این طرفدار عمومیت علم و سواد و تعلیم عمومی است .

همین طور است عدالت :

یکی شخصا آدم عادلی است ، و یکی عدالتخواه است ، عدالت فکر اجنماعی اوست . باز مثل اینکه یکی صالح است و دیگری اصلاح طلب . در آیه ی کریمه ی قرآن می فرماید :

﴿ کونوا قوامین بالقسط  

قیام به قسط یعنی اقامه و به پا داشتن عدل و این غیر از عادل بودن از جنبه ی شخصی است .

 


 
افکار مخالف
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

 

من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیده دیگران است . از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آنها .

استاد شهید  مرتضی مطهری ، کتاب پیرامون انقلاب اسلامی

 

به نقل از اینجا

 


 
حق اتحاد
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

 

علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد ، با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی را مانع از آن قرار نداد .

...

در عین حال این تظلم ها موجب نشد که از صف جماعت مسلمین در مقابل بیگانگان خارج شود .

 

استاد شهید مطهری

کتاب امامت و رهبری

صفحه ی بیست

 

 


 
افتخار حق خواهی
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

 

ان الله اذا احب عبدا ، غته بالبلاء غتا

خداوند وقتیکه بنده ای را دوست بدارد او را در شدائد غرق می کند .

 

 

سختی ها و شکنجه ها و گرفتاری هایی که برای یک نفر در اثر حق گویی و حق خواهی و در اثر شخصیت انسانی و ملکوتی پیش می آید ننگ و عار نیست ، افتخار است .

تاریخ جهان پر است از کشته شدن های شرافتمندانه و زندانی شدن ها و زجر و شکنجه دیدن ها در این راه . این طور گرفتاری ها نه تنها مایه ی فخر خود آن بزرگان است بلکه سند افتخار بشریت است .

 

 

کتاب بیست گفتار نوشته ی استاد شهید مرتضی مطهری

صفحه ی 193

 

 


 
عقیده و ایمان
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

 

 

شکی نیست که آن چیزی که دل ها را به هم پیوند می دهد ، عقیده و ایمان است . اسلام بزرگترین عامل وحدت را که وحدت عقیده بود ایجاد کرد ولی تنها به ایمان و عقیده اکتفا نکرد ، به موانع و اضداد وحدت هم توجه کرد ؛ آن موانع و مشکلات را از میان برداشت ؛ موجبات کینه ها و حسد ها و انتقام جویی ها یعنی تبعیضات حقوقی را از بین برد  .

 

کتاب بیست گفتار نوشته ی استاد شهید مرتضی مطهری

 


 
انتقام
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

 

خدایا ! انتقام ما را نسبت به آن کسانی قرار بده که به ما ظلم کردند !

 

کینه ها و عداوت هایی که در روح پیدا می شود ممکن است موقتا به اعماق روح فرو برود و انسان به حسب شعور ظاهر خود آنها را فراموش کند و از یاد ببرد ، اما واقعا محو نمی شود ؛ در همان اعماق روح ، بی خبر از شعور ظاهر و عقل ظاهر ، مشغول فعالیت است که راهی پیدا کند و بیرون بیاید .

رسول اکرم می گوید :

خدایا ! این آتش که در دل ما هست و روزی زبانه خواهد کشید ، دیگری را نسوزد ؛ اگر می خواهد بسوزد همان کس را بسوزد که به ما ظلم کرده و سبب این آتش شده است .

...

اما وقتی که انسان نه به فرمان عقل آزاد بلکه به فرمان آن عقده ها و کینه های ته نشین شده در اعماق روح بخواهد انتقام بگیرد ، دیگر این ملاحظات در کار نیست .

 

رسول خدا می فرماید :

خدایا ! ما را طوری کن که انتقام ها و کینه های ما همان قدر باشد که دشمن را سرکوب کنیم ؛ در اعماق روح ما در اثر بی عدالتی ها و مظلومیت ها و ناتوانی ها ، عقده ها پیدا نشود که روح ما طبعا فشرده و آزرده و عاصی و سرکش و بدخواه و ظالم بشود ، از ظلم لذت ببرد ، از لگدمال کردن مردم لذت ببرد .

 

کتاب بیست گفتار نوشته استاد شهید مرتضی مطهری صفحه 105

 

 

 


 
گوسفند
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

 

استاد شهید مرتضی مطهری :

 

بالاترین نعمت ها آزادی است و تلخترین درد ها و ناکامی ها احساس مقهوریت است یعنی اینکه انسان شخصیت خود را به تاراج رفته ببیند و خود را در برابر دیگری مانند گوسفند در اختیار چوپان مشاهده کند .

 

کتاب انسان و سرنوشت

صفحه ی 4