سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

روی مبارک
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: مولوی

 

پنهان مشو، که روی تو بر ما مبارک است
نظّاره ی تو بر همه جان ها مبارک است
مولوی رومی

    


 
ذکرخدا
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: مولوی

شاخ و برگ از جنس خاک آزاد شد
سر برآورد و حریف باد شد
برگها چون شاخ را بشکافتند
تا به بالای درخت اشتافتند
بی زبان هر بار برگ و شاخ ها
می سرایند ذکر و تسبیح خدا