کودکانگی

    تو را به این کودکانگی             و خودم را به تو می بخشم                                            تو را به این لحظه های کورکننده                                                         و خودم را به گذشتن نه ماندن می سپارم                                و دعای خیری نصیب راه خودم می کنم             که این دعا تمام مرا با خود می برد                                ای تو که ایستاده ای                                                                    تو را به این کودکانگی                                    و خودم را به تو می بخشم           و روح من برای قدم های تو شاید کافی است                  و اکنون تو ای من                        تو را به این کودکانگی  وخودم را به                                   خودم                                                                                                                   می بخشم                                                                                               - مریم نیک نژاد -

 

/ 0 نظر / 4 بازدید