تبلیغات اسلامی

 

چقدر این جمله دکتر بهشتی به فرمایش و مرام علی بن ابیطالب نزدیک است که کشور گشایی به آن شکل که بعد از رحلت پیامبر بوجود آمد را نفی میکرد و ساختن جامعه ای اسلامی را برای تبلیغ اسلام کافی می دانست . جامعه ای که در آن عدالت و مساوات اساس است و در آن تبعیض و سهم بندی غیر یکسان جایی نخواهد داشت .

/ 2 نظر / 4 بازدید
inموریx

چه نکته جالبی...چقدر با فکر و منطق[لبخند]