لحظه های عمر

مهربانم !

 در این تاریک ترین روزهای سال برایم چراغی بیاور که دلم تمنای نوری دارد حتی کورسویی .

مهربانم !

 در این روزهای تار، در این شبهای روشن از نور دیدگان، در این لحظه های وارونه ، برایم چراغی بیاور

مهربانم !

 لطفت را شامل حالمان کن ، حتی برای لحظه ای که عمری را کفایت می کند،

تو می دانی تنهایی یعنی چه، مارا تنها تگذار و دستمان را رها نکن.

 

نقل از اینجا

/ 2 نظر / 4 بازدید
فراز

سلام از اینکه لطف کردی و اومدی و مطالب رو خوندی ممنونم براتون آرزوی موفقیت دارم ممنون

مترسک

اي خدا غصه نخور از تو فراري نشدم بعد از ان حادثه در کفر تو جاري نشدم با وجودي که به حکم تو دلم زخمي شد شاکي از ان که مرا دوست نداري نشدم ابر را چوب همين سادگي اش ويران کرد من که ويران تر از ان ابر بهاري نشدم اي خدا غصه نخور باز همين ميمانم من زمين خورده اين ضربه ي کاري نشدم