روشنفکران روحانی !

دکتر بهشتی در کنار روحانیون دیگری چون استاد مرتضی مطهری ، سید علی خامنه ای ، دکتر مفتح ، و دکتر باهنر ؛ طیفی از یاران امام خمینی بودند که با حضور در مسجد هدایت ، حسینیه ارشاد و مسجد قبا با جریان روشنفکری مذهبی قرابت و همکاری داشتند و با ادبیات آنها کاملا آشنا بودند و ضمن انتقاد و اعتراض به برخی قرائت های دینی آنان ، ابدا سعی در طرد آنها نداشتند .

زندگی و مبارزات شهید بهشتی – صفحه ی 100

/ 3 نظر / 4 بازدید
محمد

با سلام یکی از دوستان کتاب مواضع ما را پیشنها د کرده بود تا بر حسب اتفاق گیرش اوردم .... بیا یه سری بزن و حالش راببر... راستی خوش میگذره...

sheeva

انقلاب، آزادی ، جمهوری اسلامی،  چیبه سر این شعارها آمد . آیتالله منتظری پدر انقلاب مقدّس  اسلامی فرمودند: مسئولین لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام‏ ‏کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق‏ ‏اعتراض و اظهار نظر و انتقاد ندارد امیدوارم تا کاملاً دیر نشده‏ ‏مسئولین امر به خود آیند و بیش از این وجهه نظام جمهوری اسلامی را در‏ ‏بین تودههای زجر کشیده و سیلیخورده ایران و در سطح جهانی خدشهدار‏ ‏نکنند و موجب سقوط خود و نظام نگردند