خورشید نمی میرد !

 هوای باغهای روشن
پیدا
ما برای مهتاب تسلیت می
 فرستیم
مابرای آب خواب می
 بینیم
فردا چه روزیست
جشن !
جنگ!
مصاف هم ایستاده ایم
در صفی به بلندی تاریخ
خانه ها را از برق چراغ بزدایید
باروهای بلند را بنا کنید
سگهای هرزه گرد
در گردشی گران
به شهر میرسند

تو...
چندسال نخفتی؟
( از سال میلاد ...
تو...
چند سال بر نگشتی؟
( از خرابی تختی بر بخت جمشید...

چگونه روزهایتان سیاه میشود
و خورشید نمیمیرد
ستاره ها به سیاره ای دیگر
گریختند
فضا
بوی کافور میدهد
و زمان
در حجم شاخ حجامت دلاک
لاک و مهر
می
 شود
فردا را برای بازیگران
آذین کنید...

نوشته مرتضی لطفی

/ 4 نظر / 4 بازدید
مهدی

سلام ممنون که خبر کردی بسيار زيبا بود

مهکامه

سلام.خوبی؟چه خبرااا؟پيش منم اگه وقت کردی بيا.راستی اينم مثه بقيه خيلی قشنگ بود.

بهنام

خوشرشید هم نیاز به اسنراحت دارد خدای خوشرشید است که نمیراست