آپارتمان بیلدینگ

...

و تمام شهر در حدودی در حال پوست انداختن.

محله های کهنه را خراب می کنند و به جاشان پارک می نهند و در اطراف شهر محله های جدید با ساختمان های پنج شش طبقه.

بیمای آپارتمان بیلدینگ به اینجا هم سرایت کرده!

گله به گله حفاری برای لوله کشی – برای برق – برای پی.

...

30 مرداد 1343 – تاشکند - سفر روس – جلال آل احمد

/ 3 نظر / 4 بازدید
حیران

سلام ظاهرا این بیماری با تاخیری 50 ساله به ایران هم رسیده است! این کتاب را باید بگیرم و بخوانم سفرنامه های جلال دقت و شیوایی خاصی دارند ممنون از تقل این قسمت(: