ای حرمت...

داروغه: من شما رو وقتی از قفقاز اومدین دیدم، گفتن واسه صحن حضرت رضا می خوان برق بِکِشنو یه مهندس مسلمون خواستن.

...

حیدر عمو اوغلو: صحن حضرت بدون برق روشنه. مردمو باید روشن کرد.

ستارخان – علی حاتمی

/ 1 نظر / 4 بازدید