شریعتی و مطهری و ... مصباح

 

در اتاق شهید مطهری در دانشگاه نشسته بودم که آقای سید هادی خسروشاهی هم آمد . استاد شهید مطهری در اتاق کارش در دانشگاه یک تخت خواب گذاشته بود و تمام روز درآن جا زندگی می کرد و ظهرها هم برخی اوقات همان جا می خوابید . سر صحبت باز شد.

آقای خسروشاهی گفت : آقای مصباح رفته منبر و علیه دکتر شریعتی صحبت کرده ، طلبه ها گفته اند تو را چه به دکتر شریعتی ؟

آقای مطهری خندیدند و گفت : بله ، آقای شریعتی اشتباه دارد ، اما نه چیزی که آقای مصباح متوجه شود.

نقل از کتاب بار دیگر شریعتی نوشته ی دکتر محمد مهدی جعفری

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
گاندی

با سلام عزیزم قرا نشد از این حرفهای بد بد بزنی! مگه می خوای خدای ناکرده با خداوندگار از سر عناد دشمنی برِآیی!!!؟ برو سریع توبه کن و یک غسل ج... بجای آور و دیگه هم تکرار نشه . بای یک تکته : دلم تقریبا برات تنگ شده....!