چشم ها را باید شست

کمی بزرگتر باید دید
فرای چشم های بسته
آن سوی ذهن من و تو و او
کمی بزرگتر باید دید
تا نیازی به ویتامین نباشد
تا کسی دیگر احساس نابینایی نکند
کمی دورتر از گام های بی خیال
نقل از اینجا
/ 2 نظر / 4 بازدید
آذر

سلام ... خیلی زیباست

آذر

سلام ... خیلی زیباست