سربازی 6

امروز هم برای کمتر از 10 ساعت مرخصی دارم اگه فرصت کنم خواهم نوشت

/ 1 نظر / 4 بازدید
سارا

[قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] خداحافظی ام می کردی بد نبود