بیکاری و ...

تق تق تق!‌ کیه؟ عزرائیل. در بازه بیا تو. چه خبرا؟ خبر خاصی نیست سلامتی. چای می خوری واست بریزم؟ آره قربون دستت٬ فقط محبت کن زیاد پررنگ نباشه! قلبم یه خورده ناراحته. اوکی. توام دیگه کم کم آماده شو. آماده واسه چی؟ اسکول کردی ما رو!؟ اسکول واسه چی؟ هی می گه واسه چی! واسه چی! مرد حسابی مگه جنابعالی زنگ نزدی که بیام جونتو بگیرم؟ چیزه٬ آره من زنگ زدم ولی راسیتش تنها بودم دلم گرفته بود. گفتم بیای اینجا یه کم با هم اختلاط کنیم. هم من از تنهایی در بیام هم واسه شما یه خورده تنوع بشه. دستم پیش بابابرقیو آقای ایمنیم رو شده! این بود که ناچار مزاحم شما شدم. پسر جون تو حالت خیلی بده! آخه... شرمنده میون کلومت شما خبر نداری ما آخرش اینوری شدیم یا اونوری؟ اونوری! اونوری یعنی کدوم وری؟ شرمنده به ما گفتن بیشتر از این اجازه صحبت ندارین. اوکی٬ چاییت سرد نشه. فضولی نباشه تا حالا جون چند نفرو گرفتی؟ فضولیه!! اگه کاری داری مزاحمت نباشم؟ خیالت راحت باشه من تا جون تو رو نگیرم از این جا نمی رم. تا دیگه هوس نکنی وقت ما رو بگیری. چی چی رو جونتو بگیرم نوکرتم من هنوز جوونم آرزو دارم. زنم نگرفتم تازه! قابل قبول نیست! ای بابا بی خیال ما شو حاجی! نمیشه! لااقل دو سه روز مهلت بده به کارای عقب افتادم برسم. امکانش نیست. ای باباااا پِخخخخخخخ!!! اَاَاَآَاَاَاَاَ.... هه هه هه هه هه.... چیه ترسیدی؟شوخی کردم بابا٬ رنگت چرا پریده؟ ترسوندیم بابا. خوب دیگه کم کم من برم. بودی حالا. چیزه... وردست احتیاج نداری کارمو خوب بلدم. بروت خندیدم پر رو شدیا. برو بتمرگ سر جات. اوکی. چرا ناراحت می شی!؟‌داریم باهم صحبت می کنیم... نرو... ببین... اِ اینم رفت که.

الو سلام عرض شد. سلام. خوبین شما؟ ممنون. آقا ابلیس؟ بله خودم هستم. شرمنده یه توک پا تشریف میارین اینجا من می خوام کارای بد بد بکنم احتیاج به وسوسه شدن دارم. برو بنده خدا حنات دیگه واسه ما رنگ داره. از همون اولشم صداتو شناختم فقط به روت نیاوردم. آره ارواح عمت. درست صحبت کن میام اونجا حالتو می گیرما! بیا ببینم مثلا چه کار می خوای بکنی. زکی حسرته عمراً با این حرفا خام بشم بیام اونجا تقققق... اینم قطع کرد که!!!

الو سلام عرض شد..........

نقل از اینجا : 

http://mvosooghi.persianblog.ir/

 

/ 0 نظر / 5 بازدید