ای همیشه در میان

نامدگان و رفتگان 

از دو کرانه ی زمان

سوی تو میدوند هان!

ای تو همیشه در میان

*

هر چه به گرد خویشتن 

می نگرم در این چمن

آیینه ی ضمیر من

جز تو نی دهد نشان

/ 0 نظر / 4 بازدید