برگ خزان


برگی که رفت بر باد، وان گل که ریخت بر خاک
زین عمر ِبی سرانجام، بیزار کرد ما را


ای دیده در بهاران، پُربار و برگی ِما
باری بیا که پائیز، بی بار کرد ما را

محمد قهرمان

/ 0 نظر / 3 بازدید