آرزوهای دروغین

از قرآن کریم بر مى آید که یکى از بارزترین مصادیق استوارترینراه که قرآن به آن هدایت مى کند، پایه گذارى زندگى بر پایه­ى تحقیق و پرهیز از هرآرزوى دروغین و غلط است که بر پایه ى عقل یا نقل قطعى نباشد. زیرا انسان در هرجایگاهى که باشد، از ره­آوردهاى عقل و وحى برخوردار است که او را به راه راست هدایتمى کند.

از این رو، باید در زندگى خود حق جو باشد؛ چه تابع و مطیع باشد تا پیشواو فرمانده ؛

 و من الناس من یجادل فى الله بغیر علم و یتبع کلشیطان مرید.

چون ظهور آیه در آن است که جاهلى که در جهل خودمقلد است ، درباره­ى خدا از روى جهل تقلیدى به جدال بر مى خیزد و از هر شیطانى کهاو را رهبرى کند و بر او برترى یافته ، زمامش را به دست گیرد، پیروى مى کند. پس هرپیروى به جهت در امان ماندن از اطاعت هر رهبر شیطانى که از فرمان خدا سرپیچى مىکند، گریزى از تحقیق ندارد. جاهل در تقلیدش حق ندارد از مقلد دیگرى مثل خودش تقلیدکند، بلکه ناگزیر است که در تقلیدش محقق باشد تا اطاعتش را به علم حقیقى مستندسازد، نه به گمان تقلیدى . زیرا چنین گمانى براى راهیابى به حق سودمند نیست . پس برپیرو مطیع واجب است که تحقیق کند، تا در سرگردانى اطاعت از آن شیطان سرکش واقع نشودکه بر او فرض شده ، هر کس او را ولایت بپذیرد، حتما گمراهش مى کند و به عذاب سوزانجهنم مى کشاند.

قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام

آیت الله جوادی آملی

/ 1 نظر / 4 بازدید
رهسپار

سلام خیلی خوب بود. برعکس بسیاری از دوستان ما نظر قرآن رو چیزی در تضاد با این موضوع می دونن. نمی دونم چرا باید اینطور باشه!