تمدن سازی

سازنده و صاحب تمدن و سروری ممالک اروپا، یک فرد و یک مقام نبوده؛ تمام افراد در آن سهیم‌اند و تمام افراد از این جهت سهیم‌اند که می‌بینند دارای ارزش و احترام هستند. مهدی بازرگان به نقل از صفحهٔ ۴۹ جلد اول کتاب در تکاپوی آزادی نوشتهٔ حسن یوسفی اشکوری

/ 0 نظر / 32 بازدید