باران بهاری

 

بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده  پاک
آسمان آبی ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار!

/ 2 نظر / 4 بازدید
خودم

یادش به خیر یاد دوران مدرسه افتادم

خیلی گشن بود میثم جان [دست][گل] شعرش از کیه؟