خیر و خوبی

 

حضرت علی بن حسین بن علی سیدالساجدین امام چهارم شیعیان فرمودند:

ای فرزند آدم!

تا آن هنگام که پند دهنده ای از خویشتن داشته باشی، 

و حسابرسی مورد اهتمام تو باشد،

پیوسته بر خیر و خوبی خواهی بود  

/ 1 نظر / 4 بازدید
سیده مریم

دوستی شوخی سرد ادمهاست بازی شیرین گرگم به هواست واسه شکستن غرور من ... دوستی توطئه ثانیه هاست