حافظ

 

 

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

ور بحق گفت جدل با سخن حق نکنیم

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهكامه

عزیزم سال نو مبارک.امیدورام سالی سرشار از موفقیت خوشبختی داشته باشی[لبخند][بغل]

مريم

شما همیشه این قدر در مصرف انرژی[تعجب] صرفه جویی می کنید[سوال] به به به به[دست] [دست] ادامه بدید حتما موفق می شید[خداحافظ]