صداقت دروغ

این‌ها دروغ را به صداقت ترجیح می‌دهند...
غرور را به پای اقتدار می‌گذارند،
خودشیفتگی را به پای اعتماد به نفس!
این مردم پس از هر باران عاشقانه به انتظار رنگین‌کمان‌اند،
دستشان به آسمان نمی‌رسد، اما یک آسمان را از قناری دریغ می‌کنند،
مگر نمی‌بینی قفس‌های تنگ و تاریکشان را؟!

قرص‌هایِ کاغذیِ شهرِ سنگی - سیده مریم خامسی

/ 0 نظر / 20 بازدید