بازگشت به سوی اوست

و بازگشت به سوی او، یعنی حرکت به سوی کمال مطلق، خیر مطلق، زیبایی مطلق، قدرت، علم، ارزش و حقیقت مطلق، یعنی حرکت به سوی مطلق،‌ حرکت مطلق به سوی کمال مطلق، یعنی حرکت ابدی.

یعنی تو، یک شدن ابدی‌ای، یک حرکت لایتناهی‌ای.

و خدا سرمنزل تو نیست، مقصدِ تو است، مقصدی که همواره مقصد می‌ماند. خدا، آخرین نقطه‌ی خط سیر سفر تو نیست، سفر تو هجرت ابدی تو، به روی جاده‌ای است، صراطی است که نقطه‌ی آخرین ندارد. راهی است که هرگز ختم نمی‌شود. رفتن مطلق است، خدا در این حرکت تو در هستی جهان و در هستی خویش:

صیرورت و هجرت ابدی، نشان دهنده جهت است، نه منزل!

نه تصوف! : مردن در خدا، ماندن در خدا،

که اسلام!‌ : رفتن به سوی خدا!

انا لله و انا الیه راجعون (سوره بقره، آیه 156)

الا الی الله تصیر الامور (سوره شوری، آیه 53)

نه فنا، که حرکت،

نه فیه،‌که الیه!

که خدا از تو دور نیست تا به او برسی.

خدا از تو نزدیک‌تر است،

به کی؟ به تو!

و دورتر از آن است که بتوان به او رسید.

کی؟ هر که، هر چه!

کتاب حج – معلم شهید شریعتی

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعید

[گل]