فضا

 

در فضا

               منم

درون من

                فضا

برون من

                فضا

در ناکجا

               منم

برون من

            در فضا

درون

           فضاست

برون از فضا

            در ناکجا

منم

             در فضا

و ......

  

 

نقل از وبلاگ بانوی مهر و ماه

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
hasti

حرف نمیزنی نه [عصبانی] اینجا میشینم گریه میکنم که حرف بزنی[گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه] [گریه]

hasti

سلام عزیز دلم من اپیدم حتما بیا پیشم ولی تو رو خدا حرف بزن[نیشخند]