سزای پریدن

 

 

بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست

سوگند میخورم به مرام پرندگان

در عرف ما، سزای پریدن،

تفنگ نیست .

نقل از اینجا

/ 3 نظر / 4 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

زندگي با همه وسعت خويش، محفل ساکت غم خوردن نيست؛ حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نيست؛ اضطراب و هوس ديدن و ناديدن نيست، زندگي جنبش جاري شدن است، از تماشا گه آغاز حيات تا بدانجا که خدا مي داند...

سلام كربلايی ميثم به نظر می‌رسد كه اين مصرع بدين صورت زيباتر است: باور کنید پاسخ آیینه سنگ نیست