ترانه درد

بگذریم ازین ترانه‌های درد
بگذریم ازین فسانه‌های تلخ
بگذر از من ای ستاره،
شب گذشت،
قصهٔ سیاه مردم زمین
بسته راه خواب ناز تو،
می‌گریزد از فغان سرد من،
گوش از ترانه بی‌نیاز تو!

فریدون مشیری
/ 0 نظر / 38 بازدید