تلگراف از نجف

کتاب از سیاست تا فرهنگ که بررسی سیاست های فرهنگی دولت ایران از سال 1304تا 1320هجری خورشیدی توسط حسام الدین آشنا می باشد . در یکی از صفحات این کتاب نکته جالبی درباره حمایت برخی از علما از به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی آمده است  :

پس از رای مجلس موسسان به انحلال سلسله قاجاریه و خلع ید از سلطان احمد شاه قاجار از سلطنت کشور ایران پارس و انتخاب رضا خان پهلوی به پادشاهی ایران از سوی افراد و شخصیت های بسیاری پیام های تبریک ارسال شد . از سوی علمای نجف هم تلگراف های زیادی ارسال شد که شاخص ترین آنها عبارتند از : جواد صاحب جواهر ، الااحقر ابوالحسن موسوی ، ضیاالدین عراقی ، محسن علاء المحدثین و مهدی خراسانی و البته با مضامینی چون :

حضور مبارک اعلی حضرت پهلوی شاهنشاه ایران خلد الله ملکه و سلطانه ، تبریک سلطنت تقدیم ، امید است به ظهور ولی عصر متصل شود .

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
مهران

سلام.آپ جالبی بود.ممنون منم آپم

شیطان

جالب ... شما لازم نیست زیاد عقب برید .. در همین دوران محمد رضا هم کم نبودند روحانی هایی که سایه حدا روی زمین را می پرستیدند. [گل]

محمد

سلام. فکر می کنم در تاریخ، علمای درباری و طرفدار حکومت، کم نباشند! بعضا حکومت هم کرده اند!