شکست

 

علی موسیو: گاهی وقتا لازمه که به طور موقت آدم یک شکست رو قبول بکنه.

ستارخان: گاهی وقت ها هم بعد از یک شکست، آدم نمی تونه رو پاش واسه!

ستارخان – علی حاتمی

/ 0 نظر / 4 بازدید