نبض پاییز


مرا مثل موجی ز دریا برانگیز
مرا آشنا کن به یک حسِ لبریز
تو سیال و جاری و من روح مرداب
تو ابر بهاری و من نبض پاییز

سهیل محمودی

/ 0 نظر / 5 بازدید