پس از عاشورا

داستان نینوا نشان داد آن‌وقت که مردم از یزید بریدند، باز به سراغ علی بن الحسین علیه‌السلام نیامدند و همین نکته نشان می‌دهد که حکومت علوی:
1. نیاز به دگرگون شدن تلقی مردم از خویش.
2. نیاز به تربیت مهره‌های کارساز.
3. نیاز به جایگزین ساختن آن‌ها دارد.
مادام که این نیازها تامین نشده باشد کار با فتک و ترور و کشتن سردمداران درست نمی‌شود: 
ان الایمان قید الفتک.
کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.

/ 1 نظر / 4 بازدید

اندشه ها همه زندانی شد ند و یا بخواب رفته اند