بخشیدن یا فراموشی

 

فرق بین فراموش کردن و بخشیدن این که،

آدم وقتی می بخشد کاملا فراموش می کند.

اما وقتی که از یاد می برد،

خیلی وقتها باز به یاد می آورد!

 

نقل از اینجا

/ 4 نظر / 4 بازدید
مهدخت

بعضی دردها بخشیدنی نیست فراموش هم نمیشند

سلام http://hagheghat.persianblog.ir/ هر آنچه را که از خداوند طلب کنید او پیش از آنچه که فکر کنید با آغوش باز به شما اعطا می کند.