رسانه

به نام خدا

طی دو روز گذشته فرصتی دست داد که دو مرتبه از نمایشگاه رسانه دیجیتال بازدید داشته باشم . هرچند برخلاف نام این نمایشگاه چندان جالب توجه نبود ولی نفس برگزاری چنین نمایشگاه هایی خود خوب است ولی با دقا عمل بیشتر و همچنین مدیریتی بهتر میتوانستیم از این فرصت برای معرفی بسیار بهتر محصولات دیجیتالی و نرم افزار های تولید داخل بهره برد . متاسفانه موازی کاری های بسیار در میان تولید کننده گان فرهنگی وجود دارد که خود باعث رکود محصولات تولیدی خواهد شد و برای جلوگیری از این کار احتیاج به مدیریتی جامع تر و بهتر هستیم .

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید