حافظ شیرین سخن


 یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد ؟

دوستی کی آخر آمد دوست داران را چه شد ؟

 

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش

از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد ؟

/ 4 نظر / 4 بازدید
شکلات تلخ

گل بگشت از رنگ خود باد بهاران را چه شد[چشمک]

wwe-rapfa

bloge khobi dari rasti mamnonam az bazdidet [قلب]

افسی

حضرت حافظ در اون زمان که همه عاشق هم بودن و دنیاگلستان بوده یاری اندر کس نمی دیده....اگه در زمان ما زندگی می کرد چه شعری میگفت!!!!