صبر

 

سرّ و فلسفۀ کار این است که خداوند می‌خواهد انسان را تربیت کند و به درجه‌ای برساند، تا او محکم و ورزیده شود.

در آیۀ شریفه می‌فرماید:

فاصبر کما صبر اولواالعزم من الرسل (سورۀ احقاف آیۀ 35)

تو در مقابل شداید، ناراحتی‌ها و مکروهات شکیبا باش و بی تابی مکن!

اضطراب و خفت به خود راه مده!

مانند پیامبران اولوالعزم باش که دارای اراده‌ای نشکن بودند.

همچنین اگر به آدم‌های ضعیف بگویند در رفتار خویش به سخنان پیامبر یا امامت نگاه کن،

می‌گوید: آن‌ها امام و پیامبر بودند، به ما چه ارتباطی دارد.

این سخنان درست برعکس فرمایش قرآن است و غلط‌‌‌ هایی است که در جامعۀ ما مشهور شده است.

تفسیر سورۀ مبارکۀ حمد – آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی

/ 1 نظر / 4 بازدید