بیداری

بیمار درد عشق و پرستارم آرزوست

بهبود آن دو نرگس بیدارم آرزوست

ایران خراب تر ز دو چشم تو ای صنم

اصلاح کار از تو در این کارم آرزوست

ای دیده خون ببار که یک ملتی بخواب

رفته است و من دو دیده بیدارم آرزوست

بیدار هر که گشت در ایران رود به دار

بیدار و زندگانی بی دارم آرزوست

تجدیدِ عهدِ دوره سلطان حسین گشت

یک مردِ نو، چو نادر سردارم آروست

ما را به بارگاه شه، عارف، اگر چه راه

نبود، و لیک پاکی دربارم آروزست

/ 1 نظر / 21 بازدید