انفجار اطلاعات

 

شهروند مطیع کسی است که وجود فردی اش مستحیل است در جامعه ای که پیرامون او وجود دارد .

اعتراضی ندارد .

استدلال های رسمی را می پذیرد و در صدق گفتار سیاستمداران تردید روا نمی دارد تا آنجا که تسلیم قوانین محلی است که عدالت را نه قبله قانون که تابع آن می بیند .

به آنچه فرا می خوانندش روی می آورد و از آنچه باز می دارندش پرهیز می کند . دروازه های گوش و چشم و عقلش برای پیام های پروپاگاندا باز است و مثلا در ایران خودمان وقتی می شنود که بانک فلان ، بانک شماست ؛ باور می کند و پولش را در بانکی انبار میکند که جایزه بیشتری می دهد و از این قبیل .

 

شهید سید مرتضی آوینی

 

کتاب انفجار اطلاعات

/ 3 نظر / 5 بازدید
افسانه

باسلام خواندم انتخاب خوبی بود.

زهسپار

سلام فوق العاده بود!