انتخاب

حالا که تب شرکت در انتخابات همه گیر شده وتمام کسانی که تکالیف دوران مدرسه شان را انجام نداده در این برهه حساس ،احساس تکلیف نموده اند،ما هم با احساس شدید تکلیف وبا در نظر گرفتن این مسئله که جزو جمعیت ذکور کشوریم ودر جشن تکلیفی شرکت ننموده ایم،با همه ی آبرو و سابقه وبلاگی مان در انتخابات شرکت می کنیم.مطمئناً دوستان و هواخواهان ویاران جانی ما را در این امر خطیر تنها نمی گذارند.

 هم اکنون منتظر حضور حداکثری و آرای سبز همه دوستان هستیم.

رای گیری انتخاب وبلاگ برتر در جشنواره نظر سنجی وبلاگی پرشین بلاگ.

نقل از اینجا
/ 1 نظر / 4 بازدید
حورا

[لبخند]