رسوای خودبینی

غیر عریانی لباسی نیست تا پوشد کسی از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما هر نفس باید، عبث، رسوای خودبینی شدن تا نمی‌پوشیم چشم از خویش ما

بیدل

/ 0 نظر / 82 بازدید