آشنای عالم


از آشنای بسیار شادند اگر دگرها
شادیم کز دو عالم یک آشناست ما را
از روزهای کوتاه باشد درازی شب
از نارسایی بخت آه رساست ما را

صائب

/ 0 نظر / 4 بازدید